Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

barn besök brev djur ekonomi födelsedagar förälskelse fransmän hov (samhälleliga system) inredningar kärlek kejsarinnor konserter konstnärer kungligheter kvinnor lärare militärer (personer) översättningar (verk) palats resor restauranger sällskapsliv sjukdom (tillstånd) slott tavlor tjänstefolk utseende

Petersburg Lördag – d. 9 jan. 1882
Älskade Mamma
Intet papper i huset. Händelsevis hittade
Jag detta minne från bättre tider, då jag
hade råd att hålla mig fint papper, och
brefvet måste derföre inskränka sig till dessa
4 sidor (i galen ordning, som Mamma ser).
Då jag i dag kom från Gatschina
lågo 2 bref af d. 17 o. 19 från Mamma
och väntade på mig. Taflan avancerar
med stora steg. Ledsamt nog är Xenia
nu så förkyld, att Kejsarinnan anser mig
böra skjuta upp séancerna till torsdagen
Hon har snufva och ser jemmerlig ut.
Hunden är färdig, Michaels figur
likaså – likheten är ej fullständig men
den kommer väl. – Med Duperré har jag
varit mycket tillsammans dessa dagar
och han har läst för mig en stor del
af sina öfversättningar från ryskan – Lermon-
toff isynnerhet. En intelligent och mycket
lärd karl – parisare för resten, så att jag
känner mig mycket hemmastadd med ho-
nom. – I dag på f.m. kommo vi tillsam-
mans från Gatschina, och han bjöd mig
då på en dejeuner monstre på en fransk
restaurant. Fastän jag sofvit sedan dess
känner jag ännu litet "dunkis" efter all
den välfägnaden. Han ber mig hålla
Morbror Gustafs bref har jag fått. – Hvad skall jag göra? Jag tror

i ordning någon aqvarell till tronfölja-
rens födelsedag – Han, Heath och general
Daniloffsky (de tre guvernörerna) bruka då
ge honom någon present, och ha nu
funderat på en aqvarell af mig.
Af Mammas bref ser jag att jag varit oför
låtligen slarfvig som skribent. – Lifvet
i Gatschina! Ja det är ju alltid detsam
ma – en dag möter man den genralen,
en annan dag den i de långa korrido-
rerna. – Vid närmare påseende finner
jag att der bland möbler, chinoiserier
och taflor finnes utomordentligt värde
fulla saker. Så tro vi, Duperée och
jag att vi i en förstuga upptäckt en
äkta Leonardo da Vinci som hänger
der i fukt och köld och ruttnar, och vi
ha låtit säga till derom åt Kejsarinnan.
Möbler, kinesiska, och vaser – ja det
är hvarje dag nya upptäckter jag gör. –
Taflor finnas öfverallt, i alla rum,
tillräckligt för att fylla ett mindre museum
Inga rigtiga mästerverk, men heller icke
några horrörer. – Ett badrum
på nedre botten som Mme Flotow visa-
de mig, är alldeles magnifikt, marmor,
förgyllningar, speglar.
Hvad skall jag göra till torsdagen? Att
gå till Manzeys duger ej (flickan är för
resten mycket bättre nu) och de ha tagit
ej att tillfälle för mig yppas att tala med Kejs. i denna sak.

hem Schura.) Madame Miatleffs
pojke har nyligen haft scharlakansfe-
ber han också, – hvad skall jag göra –
– Det ledsamma med de Kejserliga är
att då de engång säga något så
är det sagdt och det går ej an att
resonnera – så ock med uppskofvet
till torsdag – ty jag är öfvertygad om att
flickan är bra i morgon. –
Fru Etter är ännu ej återkommen från Moskva.
Jag skref ett gratulationsbref från Gatschina.
Hon lär komma tillbaka om tisdag.
– Åt fröken Manzey har jag under de
senaste aftnarne målat en liten aqva-
rell som ännu ej är färdig, föreställande
en liten dame directoire i färd med att
fånga fjärilar och träda upp offren
på en Amorspil – pure fantaisie –
som icke lyckats illa i färgen.
Jag skulle gerna ge aqvarellen åt fru
Etter, men ämnet passar bättre för en
ung flicka. I morgon afton får jag
väl se Manzeys på en koncert.
I afton tror jag jag går till Armfelt, der
jag ej varit på en evinnerlig tid.
Häromdagen då jag sist var i staden
gjorde jag visit hos Laura Soïme, som

ej kände igen mig, så fet sade hon
att jag blifvit. – Hon har "schanserat"
grymt. – Tänk att Hanna Born
rest sin kos utan att jag fått
träffa henne – hvad månde deraf
uppstå för historier. Sanningen är
att jag ej haft tid att uppsöka hen-
ne och att sjukdomsfallet hos Manzeys
gjort en tillämnad bjudning der omöjlig.
Emellertid lär Paul, som träffat hen-
ne, förklarat att jag ständigt var
sysselsatt på Gatschina.
Jaså, att lilla Anna kommer hit.
Jag har ändå en viss klockarkärlek
för henne (skall jag någonsin få
erfara någon annan kärlek i mitt
lif?). En eländig strunt är jag,
då jag aldrig får rätt reda på mina
känslor. – Wladimir tycks ej betala
innan ramarne komma. Nog reder
jag mig. – Jag tror jag dock vänder
mig till Gubben Manzey; detta är
ju ej något lön att tala om –
200 rubel är jag skyldig Etters och
de lida mot slutet. – Dessa resor,
till Gatschina
drickspengar o.d. bli pengar äfven
Helsa nu hjertligt alla från
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Intet papper i huset. Händelsevis hittade Jag detta minne från bättre tider, då jag hade råd att hålla mig fint papper, och brefvet måste derföre inskränka sig till dessa 4 sidor (i galen ordning, som Mamma ser). Då jag i dag kom från Gatschina lågo 2 bref af d. 17 o. 19 från Mamma och väntade på mig.

  Gattjina Alexandra Edelfelt
 • Taflan avancerar med stora steg. Ledsamt nog är Xenia nu så förkyld, att Kejsarinnan anser mig böra skjuta upp séancerna till torsdagen Hon har snufva och ser jemmerlig ut. Hunden är färdig, Michaels figur likaså – likheten är ej fullständig men den kommer väl.

  Maria Fjodorovna Michail Alexandrovitj Xenia Alexandrovna
 • Med Duperré har jag varit mycket tillsammans dessa dagar och han har läst för mig en stor del af sina öfversättningar från ryskan – Lermontoff isynnerhet. En intelligent och mycket lärd karl – parisare för resten, så att jag känner mig mycket hemmastadd med honom. – I dag på f.m. kommo vi tillsammans från Gatschina, och han bjöd mig då på en dejeuner monstre på en fransk restaurant. Fastän jag sofvit sedan dess känner jag ännu litet "dunkis" efter all den välfägnaden. Han ber mig hålla i ordning någon aqvarell till tronföljarens födelsedag – Han, Heath och general Daniloffsky (de tre guvernörerna) bruka då ge honom någon present, och ha nu funderat på en aqvarell af mig.

  Gattjina Danilovskij (Danilovitj) Henri-A. Duperret Charles Heath Michail Lermontov Nikolaj II
 • Af Mammas bref ser jag att jag varit oförlåtligen slarfvig som skribent. – Lifvet i Gatschina! Ja det är ju alltid detsamma – en dag möter man den genralen, en annan dag den i de långa korridorerna. – Vid närmare påseende finner jag att der bland möbler, chinoiserier och taflor finnes utomordentligt värdefulla saker. Så tro vi, Duperée och jag att vi i en förstuga upptäckt en äkta Leonardo da Vinci som hänger der i fukt och köld och ruttnar, och vi ha låtit säga till derom åt Kejsarinnan. Möbler, kinesiska, och vaser – ja det är hvarje dag nya upptäckter jag gör. – Taflor finnas öfverallt, i alla rum, tillräckligt för att fylla ett mindre museum Inga rigtiga mästerverk, men heller icke några horrörer. – Ett badrum på nedre botten som Mme Flotow visade mig, är alldeles magnifikt, marmor, förgyllningar, speglar.

  Gattjina Maria Fjodorovna Henri-A. Duperret Marie von Flotow Leonardo da Vinci
 • Hvad skall jag göra till torsdagen? Att gå till Manzeys duger ej (flickan är förresten mycket bättre nu) och de ha tagit hem Schura.) Madame Miatleffs pojke har nyligen haft scharlakansfeber han också, – hvad skall jag göra – – Det ledsamma med de Kejserliga är att då de engång säga något så är det sagdt och det går ej an att resonnera – så ock med uppskofvet till torsdag – ty jag är öfvertygad om att flickan är bra i morgon.

  Varvara Iljinitjna Mjatleva Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Emilia Lerche Alexandrine Manzey Nikolaj Nikolajevitj Manzey Mjatlev Xenia Alexandrovna
 • Fru Etter är ännu ej återkommen från Moskva. Jag skref ett gratulationsbref från Gatschina. Hon lär komma tillbaka om tisdag.

  Moskva Gattjina Emilie von Etter
 • Åt fröken Manzey har jag under de senaste aftnarne målat en liten aqvarell som ännu ej är färdig, föreställande en liten dame directoire i färd med att fånga fjärilar och träda upp offren på en Amorspil – pure fantaisie – som icke lyckats illa i färgen. Jag skulle gerna ge aqvarellen åt fru Etter, men ämnet passar bättre för en ung flicka.

  Emilie von Etter Sophie Manzey Amor
 • I morgon afton får jag väl se Manzeys på en koncert. I afton tror jag jag går till Armfelt, jag ej varit på en evinnerlig tid.

  Nadine Armfelt Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Carl Alexander Armfelt Nikolaj Nikolajevitj Manzey
 • Häromdagen då jag sist var i staden gjorde jag visit hos Laura Soïme, som ej kände igen mig, så fet sade hon att jag blifvit. – Hon har "schanserat" grymt.

  Laura von Seüme
 • Tänk att Hanna Born rest sin kos utan att jag fått träffa henne – hvad månde deraf uppstå för historier. Sanningen är att jag ej haft tid att uppsöka henne och att sjukdomsfallet hos Manzeys gjort en tillämnad bjudning der omöjlig. Emellertid lär Paul, som träffat henne, förklarat att jag ständigt var sysselsatt på Gatschina.

  Gattjina Alexandra Ivanovna Manzey Hanna von Born Paul von Etter Nikolaj Nikolajevitj Manzey
 • Jaså, att lilla Anna kommer hit. Jag har ändå en viss klockarkärlek för henne (skall jag någonsin få erfara någon annan kärlek i mitt lif?). En eländig strunt är jag, då jag aldrig får rätt reda på mina känslor.

  Anna Ehrnrooth
 • Wladimir tycks ej betala innan ramarne komma. Nog reder jag mig. – Jag tror jag dock vänder mig till Gubben Manzey; detta är ju ej något lön att tala om – 200 rubel är jag skyldig Etters och de lida mot slutet. – Dessa resor, till Gatschina drickspengar o.d. bli pengar äfven

  Gattjina Emilie von Etter Sebastian von Etter Nikolaj Nikolajevitj Manzey Vladimir Alexandrovitj
 • *Morbror Gustafs bref har jag fått. – Hvad skall jag göra? Jag tror ej att tillfälle för mig yppas att tala med Kejs. i denna sak.

  Alexander III Gustaf Brandt