Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adel beställningar döden elektricitet förälskelse kärlek kejsarinnor kungligheter kvinnor middag modeller (yrken) musik palats porträtt sällskapsliv sjukdom (tillstånd) skridskoåkning slott telegram väderlek

St Petersburg d. 8 februari 82
Hos Manzeys
Älskade Mamma
En dags ledighet innan den sista
smörjelsen gifves åt porträttet på
Gatchina. Taflan är nu så godt
som färdig – den lille liknar ej, men
jag hoppas göra under och mirakel
på morgondagen. Jag har nu så nog
af taflan som möjligt är, och önskar
innerligt att jag hade den färdig –
Får nu se hvad Kejsarinnan tänker
om den i morgon. Det hela är
ganska bra, och flickan är fullkomligt
lyckad.
Hvad Wladimir beträffar, så
har han det hett om öronen – Maria
Paulowna ligger i svår barnsängs-
feber, och är mycket dålig enligt
de sista bulletinerna. Dör hon,

så tänker han väl föga på
mig – i alla fall äro ramarne
ej heller anlända ännu –
Maria Ps syster, en Mecklenburgs
prinsessa 17 år, har, enligt i går
anländt telegram dött i lungin-
flammation, och underrättelsen
om hennes sjukdom lär det
ha varit som först gjorde hen-
ne så sjuk, ty hon redan mycket
bättre. På Gatchina ser man allvar-
sam ut, och kejsarinnan, som
man sade brouillerad med Wladimirs
(det lär dock ej vara sant) har varit
flere gånger i Zarskoïe. – För resten
dödsfall i massa – gamle furst
Suvaroff, den som jag träffade
i Akademin, och som talte med
mig om Finland, håller på att
dö. Grefve Kleinmichel dog i går

af lunginflammation blandad
med delirium tremens.
Mima går ännu ej ut från
sina rum, men har badat flere
gånger, och Buistroff har gifvit
mig tillåtelse att vara här
så mycket jag behagar. I afton
komma Ehrnrooths. Beklagligt
vis är jag i morgon och tro-
ligen äfven om lördag i
Gatchina. Måtte de nu
komma tillrätta med Kasimir
så länge. Det skall bli intres-
sant att se huru Anna tar
sig ut här. I grunden tror jag
ej att jag talt 10 ord förnuft
med henne, och har derföre bra
liten aning om hvad hon egentligen
tänker och menar.
Fru Etter, Paul, Sascha äro
här. Det var meningen att
vi i går
afton
skulle gå på skrinnba
nan, der musik och elektrisk

belysning bestås, men ett
ganska ymnigt snöfall just
nu (lyckligtvis och ändtligen!)
torde göra denna plan om
intet. – Skall jag hinna
måla fru Miatleff på 3 veckor?
Se der det som trakasserar
mig – Kanske ändå, ty porträttet
kommer att intressera mig
och hon är ju en förståndig
menniska som kan sitta.
Nu skall jag gå till middags
bordet. Alla helsa mycket
mycket till Mamma, och
jag ber Mamma kyssa syskonen
och ursäkta mig för denna
trista och improviserade
skrifvelse –
Mammas
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • En dags ledighet innan den sista smörjelsen gifves åt porträttet på Gatchina. Taflan är nu så godt som färdig – den lille liknar ej, men jag hoppas göra under och mirakel på morgondagen. Jag har nu så nog af taflan som möjligt är, och önskar innerligt att jag hade den färdig – Får nu se hvad Kejsarinnan tänker om den i morgon. Det hela är ganska bra, och flickan är fullkomligt lyckad.

  Gattjina Maria Fjodorovna Michail Alexandrovitj Xenia Alexandrovna
 • Hvad Wladimir beträffar, så har han det hett om öronen – Maria Paulowna ligger i svår barnsängsfeber, och är mycket dålig enligt de sista bulletinerna. Dör hon, så tänker han väl föga på mig – i alla fall äro ramarne ej heller anlända ännu – Maria Ps syster, en Mecklenburgs prinsessa 17 år, har, enligt i går anländt telegram dött i lunginflammation, och underrättelsen om hennes sjukdom lär det ha varit som först gjorde henne så sjuk, ty hon redan mycket bättre. På Gatchina ser man allvarsam ut, och kejsarinnan, som man sade brouillerad med Wladimirs (det lär dock ej vara sant) har varit flere gånger i Zarskoïe.

  Gattjina Tsarskoje Selo Maria Fjodorovna Maria Pavlovna Anna Vladimir Alexandrovitj
 • För resten dödsfall i massa – gamle furst Suvaroff, den som jag träffade i Akademin, och som talte med mig om Finland, håller på att dö. Grefve Kleinmichel dog i går af lunginflammation blandad med delirium tremens.

  Finland Ryska konstakademien Vladimir Kleinmichel Alexander Arkadjevitj Suvorov
 • Mima går ännu ej ut från sina rum, men har badat flere gånger, och Buistroff har gifvit mig tillåtelse att vara här så mycket jag behagar

  Nikolaj Ivanovitj Bystrov Emilia Lerche
 • I afton komma Ehrnrooths. Beklagligtvis är jag i morgon och troligen äfven om lördag i Gatchina. Måtte de nu komma tillrätta med Kasimir så länge. Det skall bli intressant att se huru Anna tar sig ut här. I grunden tror jag ej att jag talt 10 ord förnuft med henne, och har derföre bra liten aning om hvad hon egentligen tänker och menar.

  Gattjina Wilhelmina Ehrnrooth Anna Ehrnrooth Casimir Ehrnrooth
 • Fru Etter, Paul, Sascha äro här. Det var meningen att vi i afton skulle gå på skrinnbanan, der musik och elektrisk belysning bestås, men ett ganska ymnigt snöfall just nu (lyckligtvis och ändtligen!) torde göra denna plan om intet.

  Emilie von Etter Paul von Etter Alexander Jacobson
 • Skall jag hinna måla fru Miatleff på 3 veckor? Se der det som trakasserar mig – Kanske ändå, ty porträttet kommer att intressera mig och hon är ju en förståndig menniska som kan sitta.

  Varvara Iljinitjna Mjatleva
 • Nu skall jag gå till middagsbordet. Alla helsa mycket mycket till Mamma, och jag ber Mamma kyssa syskonen och ursäkta mig för denna trista och improviserade skrifvelse – Mammas Atte

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt