Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

beställningar döden ekonomi författare förmögenhet hov (samhälleliga system) inredningar kartor kejsarinnor kläder konstnärer kvinnor litteratur män modeller (yrken) negrider palats personlighet porträtt post samhället självmord sjukdom (tillstånd) skönlitteratur slott stil (egenskap) tavlor telegram tjänstefolk transport utseende

Gatchina torsdag
d. 23 febr.
Älskade Mamma,
Nej – det var skrifvet i stjernor
na att jag ännu en gång skulle
datera Gatchina. I förrgår och
går målades med glans på fru
Ms porträtt – Hon satt utmärkt
och teckningen på duken blef
rigtigt bra. Jag var återigen
en train, det jag ej varit på så
länge, då telegrammet i går
afton från Madame Flotow kallade
mig hit för i dag. – Asch hvad
jag tycker det vara förargligt att
åter röra vid tafan. Ankom-
men hit sade Mme Flotow att Kejsarin
nan kallat mig, men visste inte
hvarföre men troligen för att
ändra något på ögat, som Heath
och Mme Flotow funno sämre än
förr. – Detta bevisar att man icke

för hastigt skall sätta tro till
allt. – Kejsarinnan mottog
mig med: Nå, De skall rejse
nu? Ja, det beror på när Ers
Majestät tillåter mig det, och när
taflan tillfredsställer Ers Mts fordrin
gar. – Ja men Billedet ær ju
færdigt nu ”Ers Majestät är
således nöjd dermed” ”Ja nu
ær det ju rigtigt udmærket –
Jag var flat och nöjd. Hon
frågade mig huru länge jag
ännu skulle stanna i Pburg, sade
att hon hört talas om Mme
Miatleffs porträtt, frågade om
jag skulle ställa ut i Akademin
och i Moskva o.s.v. – Det ær
visstnok kjædeligt för dem at
De förloret saa meget tid –
Jag tackade henne och sade att
det betydde ingenting om hon
blott vore nöjd. Nej, det ær mig
der takker Dem, sade hon –
var det icke vänligt?

Hvarpå hon sade att hon
var glad öfver att tillfället
fört mig i hennes väg,
önskade mig lycklig resa
och
så gick hon ut med en mycket
vänlig böjning på hufvudet
och en den mest förbindliga
blick. – Mme v Flotow trodde
ej sina öron, då jag berättade
henne det – hon
hade
trott att
Kejsarinnan icke var nöjd – men
då hon nu sjelf sagt det så –
och jag kom underfund med
att Kejsarinnan sagt ingenting
annat åt Gumman än att hon
ville se mig.
Räkningarne har hon sett, Kejsarin
nan, och icke sagt något derom.
Jag skall om 4 à 5 dagar
höra åt på Kejs. husets kansli
i Pburg, om pengarne äro ut-
anordnade. Dock bad jag Mme
Flotow skynda på, om möjligt
är, då Gubben Makaroff, som
förut målat barnen fått vänta
på betalning tre veckor.

Mitt största bekymmer är
att få taflan till Paris
till den 20 mars. – Jag vågar
ej skicka den ens med grande
vitesse, ty Wladimirs ramar
som sålunda afsändes från Paris
d. 18 Januari äro ännu ej här.
Jag skall derföre hos den stora
franska bokhandlaren Mellier här
i Pburg höra åt om ingen säker
person reser till Paris och mot
betalning åtar sig att ta taflan
med som passagerargods.
Det kan ju hända att jag
blir färdig med fru Miatleff
till den 15 mars – men det
är ändå riskabelt att vara
så der bunden af en da-
tum. Jag tar taflan rullad,
och har beställt ny ram
i Paris. Den gamla skickar
jag tillbaka till Mamma,
den kan ju alltid tjena
till ett eller annat.

Fru Miatleff är ganska rolig –
låter sig gå i sitt prat
och påstår att seancerna alls
ej trötta henne i går satt
hon både för och eftermidda
gen. Hon tycker ej rigtigt om
sin kostym, men jag föredrager
ändå denna
fram
för några violetta
sammetskostymer – det violetta
kan jag ej med och det tar sig
heller ej bra ut i målning.
Hvad det ändå är fint hos
henne – betydligt smakfullare
än här t.ex. rigtigt chic och
stiligt. Och så är det ju
chic att i sitt kabinett ha
en utmärkt Raphaël, – goda
Teniers, samt sin farmors por-
trätt (en född grefvinna Schuvaloff)
af Greuze, två hennes systrar
af Chardin o.s.v. – Ett stam
träd med miniatyrer style Louis
XV är utmärkt vackert. Der är

en Bibikoff från 1740 som liknar
henne som ett bär. – Hennes
toilettrum, dit jag fördes för
att två mina grofva och
smutsiga arbetarhänder, är
i Pompejansk stil – allt af
Gubben Montferrand, som ändå
var en utmärkt artist. Det
passar så bra att hans initial
M, som öfverallt är inflätad
äfven passar för Miatleffs.
– Gubben intresserar sig mycket
för porträttet. Han skulle kunna
vara hennes far. Hon låts
ofantligt litet om honom.
Sådana bibelots hon har –
mest från förra seklet saker
som gått i arf, och en raffinerad
lyx i allt. Bland annat har
hon två negrer som kejsarin-
nan. – Hon tycker mycket
om att gå åt sitt eget utseen
de, sin magerhet t.ex. och är

icke missnöjd om man mot-
säger henne.
Det är ju förfärligt, förfärligt
med den Estlanderska gossen.
Huru är det tänkbart att
det varit sjelfmord. –
Gjengangere och Arbeidsfolk
har jag ej läst men veta hvad
de innehålla och har läst citater
ur den förra. Det är godt och
väl, men hvar finnes hjelpen.
Ibsen aktar sig för att söka
hitta på råd. Att totalt
omändra menniskoslägtets och
könens förhållande till hvarandra
är ju icke möjligt. I alla
fall vet jag ej hvad de
skandinaviska damerna vun-
nit på att nu i dagliga
konversationen ha infört sedeslösheten
prostitutionen, otäcka sjukdomars
ärftlighet o.d. – Är icke allt
detta ett tillräckligt stort ondt

i och för sig så som det nu
lefver doldt och undanskymdt
och är det bättre att hela
atmospheren smittas af att
röra i dessa sorgliga saker? –
Ibsens pjes säger ingenting
nytt, den kursiverar blott
en massa sorgliga fraser som
hvar man vet. – ”En fallen
man”
(var fadren mera fallen för det han var sjuk?)
är något som Ibsen sjelf ej
ens tror på – han sätter också
dessa ord i en indignerad qvin-
nas mun. Ärftligheten är sorgli-
gast för dem som lida deraf,
men skall någonsin en ung
man på 20 år som ännu
aldrig tänkt på giftermål hindras
att vifta,
och
lefva oordentligt
af tanken på de barn han i
framtiden kommer att få?
– Nu farväl – tusen helsnin
gar till alla från
Atte.
Nu har jag fått kartan, hvad skall
jag göra med den – paketet är ej ens
öppnadt ännu

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Nej – det var skrifvet i stjernorna att jag ännu en gång skulle datera Gatchina. I förrgår och går målades med glans på fru Ms porträtt – Hon satt utmärkt och teckningen på duken blef rigtigt bra. Jag var återigen en train, det jag ej varit på så länge, då telegrammet i går afton från Madame Flotow kallade mig hit för i dag. – Asch hvad jag tycker det vara förargligt att åter röra vid tafan.

  Gattjina Varvara Iljinitjna Mjatleva Marie von Flotow
 • Ankommen hit sade Mme Flotow att Kejsarinnan kallat mig, men visste inte hvarföre men troligen för att ändra något på ögat, som Heath och Mme Flotow funno sämre än förr. – Detta bevisar att man icke för hastigt skall sätta tro till allt. – Kejsarinnan mottog mig med: Nå, De skall rejse nu? Ja, det beror på när Ers Majestät tillåter mig det, och när taflan tillfredsställer Ers Mts fordringar. – Ja men Billedet ær ju færdigt nu ”Ers Majestät är således nöjd dermed” ”Ja nu ær det ju rigtigt udmærket – Jag var flat och nöjd. Hon frågade mig huru länge jag ännu skulle stanna i Pburg, sade att hon hört talas om Mme Miatleffs porträtt, frågade om jag skulle ställa ut i Akademin och i Moskva o.s.v. – Det ær visstnok kjædeligt för dem at De förloret saa meget tid – Jag tackade henne och sade att det betydde ingenting om hon blott vore nöjd. Nej, det ær mig der takker Dem, sade hon – var det icke vänligt? Hvarpå hon sade att hon var glad öfver att tillfället fört mig i hennes väg, önskade mig lycklig resa och så gick hon ut med en mycket vänlig böjning på hufvudet och en den mest förbindliga blick. – Mme v Flotow trodde ej sina öron, då jag berättade henne det – hon hade trott att Kejsarinnan icke var nöjd – men då hon nu sjelf sagt det så – och jag kom underfund med att Kejsarinnan sagt ingenting annat åt Gumman än att hon ville se mig.

  Moskva Sankt Petersburg Ryska konstakademien Maria Fjodorovna Varvara Iljinitjna Mjatleva Marie von Flotow Charles Heath
 • Räkningarne har hon sett, Kejsarinnan, och icke sagt något derom. Jag skall om 4 à 5 dagar höra åt på Kejs. husets kansli i Pburg, om pengarne äro utanordnade. Dock bad jag Mme Flotow skynda på, om möjligt är, då Gubben Makaroff, som förut målat barnen fått vänta på betalning tre veckor.

  Sankt Petersburg Maria Fjodorovna Marie von Flotow Ivan Kuzmitj Makarov
 • Mitt största bekymmer är att få taflan till Paris till den 20 mars. – Jag vågar ej skicka den ens med grande vitesse, ty Wladimirs ramar som sålunda afsändes från Paris d. 18 Januari äro ännu ej här. Jag skall derföre hos den stora franska bokhandlaren Mellier här i Pburg höra åt om ingen säker person reser till Paris och mot betalning åtar sig att ta taflan med som passagerargods. Det kan ju hända att jag blir färdig med fru Miatleff till den 15 mars – men det är ändå riskabelt att vara så der bunden af en datum. Jag tar taflan rullad, och har beställt ny ram i Paris. Den gamla skickar jag tillbaka till Mamma, den kan ju alltid tjena till ett eller annat.

  Paris Sankt Petersburg Alexandra Edelfelt Varvara Iljinitjna Mjatleva Vladimir Alexandrovitj E. Mellier
 • Fru Miatleff är ganska rolig – låter sig gå i sitt prat och påstår att seancerna alls ej trötta henne i går satt hon både för och eftermiddagen. Hon tycker ej rigtigt om sin kostym, men jag föredrager ändå denna framför några violetta sammetskostymer – det violetta kan jag ej med och det tar sig heller ej bra ut i målning.

  Varvara Iljinitjna Mjatleva
 • Hvad det ändå är fint hos henne – betydligt smakfullare än här t.ex. rigtigt chic och stiligt. Och så är det ju chic att i sitt kabinett ha en utmärkt Raphaël, – goda Teniers, samt sin farmors porträtt (en född grefvinna Schuvaloff) af Greuze, två hennes systrar af Chardin o.s.v. – Ett stamträd med miniatyrer style Louis XV är utmärkt vackert. Der är en Bibikoff från 1740 som liknar henne som ett bär. – Hennes toilettrum, dit jag fördes för att två mina grofva och smutsiga arbetarhänder, är i Pompejansk stil – allt af Gubben Montferrand, som ändå var en utmärkt artist. Det passar så bra att hans initial M, som öfverallt är inflätad äfven passar för Miatleffs.

  Varvara Iljinitjna Mjatleva Bibikov Jean-Baptist-Siméon Chardin Jean-Baptiste Greuze Auguste de Montferrand Rafael David Teniers Ludvig XV Bibikov
 • Gubben intresserar sig mycket för porträttet. Han skulle kunna vara hennes far. Hon låts ofantligt litet om honom.

  Varvara Iljinitjna Mjatleva Vladimir Ivanovitj Mjatlev
 • Sådana bibelots hon har – mest från förra seklet saker som gått i arf, och en raffinerad lyx i allt. Bland annat har hon två negrer som kejsarinnan.

  Maria Fjodorovna Varvara Iljinitjna Mjatleva
 • Hon tycker mycket om att gå åt sitt eget utseende, sin magerhet t.ex. och är icke missnöjd om man motsäger henne.

  Varvara Iljinitjna Mjatleva
 • Det är ju förfärligt, förfärligt med den Estlanderska gossen. Huru är det tänkbart att det varit sjelfmord.

  Jakob Estlander
 • Gjengangere och Arbeidsfolk har jag ej läst men veta hvad de innehålla och har läst citater ur den förra. Det är godt och väl, men hvar finnes hjelpen. Ibsen aktar sig för att söka hitta på råd. Att totalt omändra menniskoslägtets och könens förhållande till hvarandra är ju icke möjligt. I alla fall vet jag ej hvad de skandinaviska damerna vunnit på att nu i dagliga konversationen ha infört sedeslösheten prostitutionen, otäcka sjukdomars ärftlighet o.d. – Är icke allt detta ett tillräckligt stort ondt i och för sig så som det nu lefver doldt och undanskymdt och är det bättre att hela atmospheren smittas af att röra i dessa sorgliga saker? – Ibsens pjes säger ingenting nytt, den kursiverar blott en massa sorgliga fraser som hvar man vet. – ”En fallen man” (var fadren mera fallen för det han var sjuk?) är något som Ibsen sjelf ej ens tror på – han sätter också dessa ord i en indignerad qvinnas mun. Ärftligheten är sorgligast för dem som lida deraf, men skall någonsin en ung man på 20 år som ännu aldrig tänkt på giftermål hindras att vifta, och lefva oordentligt af tanken på de barn han i framtiden kommer att få?

  Henrik Ibsen
 • Nu farväl – tusen helsningar till alla från Atte.

 • Nu har jag fått kartan, hvad skall jag göra med den – paketet är ej ens öppnadt ännu