Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

akademier beställningar brev djur ekonomi frukost häst kejsare kejsarinnor konstutställningar kungligheter militärer (personer) palats parader porträtt post slott transport utställningar väderlek

Petersburg d. 26 febr. 1882.
Älskade Mamma,
Nu har jag igen flere bref att tacka Mamma
för. Tack för hvarje uppmuntran, för hvarje
gladt och vänligt ord. – Mme Miatleff går
med fart. Jag tror nästan jag får taflan
färdig till den 1/13 mars, då expositionen
i Akademien begynner. Jag har succes
der och man finner nu redan likheten
stor äfvensom att jag rigtigt återgifvit
hennes ställning och karaktär. Härom
dagen fick jag ett lustigt bref från Gum-
man Flotow – ”om jag hade lust att ändra
ögat på M. A, så hade kejsarinnan ingen-
ting deremot”. Det var Gumman och Mr
Heath som tillsammans kokat ihop detta,
och jag var tvungen att bege mig af
i morgse. Ingenting synnerligt att göra
jag rörde endast obetydligt vid ena ögat
hvilket kom Gumman att finna det hela
mycket bättre än förut. – Kejsarinnan
lär vara nöjd. – Jag fick idag se en
stor parad på Gatchina, och kunde
välja den allra bästa ”point de vue”
i slottet. Bland andra som defilerade

var Paul, som med sitt batteri ridit
dit ut (de aftågade i fredags, lågo öfver
natten i Zarskoïe och anträda återfärden
imorgon. Alla
gardes
trupper skola på detta sätt
fara ut och helsa på kejsarn. Det
hällregnade, och kejsarns egen mössa
såg ut som om den varit af vaxduk.
Vackert var det emellertid då han red ut
från slottet och alla musikkorpserna stämde
upp Kejsarhymnen. Hvad han ser tjock
ut till häst. Alla officerarne blefvo
inbjudna på frukost (kanske 200) och jag
fick då tillfälle att be Paul sticka sig
upp för att se taflan. Han kom emeller-
tid ej, troligen emedan han ej kunde
skiljas från sina kamrater, utan gick i
flock som han kommit. – Kejsarinnan
har bedt mig beställa ram, lemnande åt
min smak detaljerna. Grefve Worontzoff
har redan gifvit order om penningarne och
i morgon skall jag gå till kansliet i
Anitsckoff palatset för att se om jag kan
lyfta dem. – Jag har nu låtit höra
åt på posten, och der antages min
tafla, rullad i bleckfodral, och lofva
de att på 8 dagar få den till Paris,
ty med Grande Vitesse vågar jag ej skicka
den efter den sorgliga erfarenheten med
Wladimirs ramar. I grunden tror jag
att jag är i Paris omkr. den 20 mars,
ty Madame Miatleff går som en dans och

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Nu har jag igen flere bref att tacka Mamma för. Tack för hvarje uppmuntran, för hvarje gladt och vänligt ord.

  Alexandra Edelfelt
 • Mme Miatleff går med fart. Jag tror nästan jag får taflan färdig till den 1/13 mars, då expositionen i Akademien begynner. Jag har succes der och man finner nu redan likheten stor äfvensom att jag rigtigt återgifvit hennes ställning och karaktär.

  Ryska konstakademien Varvara Iljinitjna Mjatleva
 • Häromdagen fick jag ett lustigt bref från Gumman Flotow – ”om jag hade lust att ändra ögat på M. A, så hade kejsarinnan ingenting deremot”. Det var Gumman och Mr Heath som tillsammans kokat ihop detta, och jag var tvungen att bege mig af i morgse. Ingenting synnerligt att göra jag rörde endast obetydligt vid ena ögat hvilket kom Gumman att finna det hela mycket bättre än förut. – Kejsarinnan lär vara nöjd.

  Maria Fjodorovna Marie von Flotow Charles Heath Michail Alexandrovitj
 • Jag fick idag se en stor parad på Gatchina, och kunde välja den allra bästa ”point de vue” i slottet. Bland andra som defilerade var Paul, som med sitt batteri ridit dit ut (de aftågade i fredags, lågo öfver natten i Zarskoïe och anträda återfärden imorgon. Alla gardestrupper skola på detta sätt fara ut och helsa på kejsarn. Det hällregnade, och kejsarns egen mössa såg ut som om den varit af vaxduk. Vackert var det emellertid då han red ut från slottet och alla musikkorpserna stämde upp Kejsarhymnen. Hvad han ser tjock ut till häst. Alla officerarne blefvo inbjudna på frukost (kanske 200) och jag fick då tillfälle att be Paul sticka sig upp för att se taflan. Han kom emellertid ej, troligen emedan han ej kunde skiljas från sina kamrater, utan gick i flock som han kommit.

  Gattjina Tsarskoje Selo Alexander III Paul von Etter
 • Kejsarinnan har bedt mig beställa ram, lemnande åt min smak detaljerna. Grefve Worontzoff har redan gifvit order om penningarne och i morgon skall jag gå till kansliet i Anitsckoff palatset för att se om jag kan lyfta dem.

  Anitjkovpalatset Maria Fjodorovna Illarion Ivanovitj Vorontsov-Dasjkov
 • Jag har nu låtit höra åt på posten, och der antages min tafla, rullad i bleckfodral, och lofva de att på 8 dagar få den till Paris, ty med Grande Vitesse vågar jag ej skicka den efter den sorgliga erfarenheten med Wladimirs ramar. I grunden tror jag att jag är i Paris omkr. den 20 mars, ty Madame Miatleff går som en dans och

  Paris Varvara Iljinitjna Mjatleva Vladimir Alexandrovitj
 • Brevet saknar slut.