Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

avskedstagande besök beställningar diplomater ekonomi gåvor judar konstutställningar middag pass porträtt resor ryskhet ryssar sjukdom (tillstånd) telegram utställningar vänner

Torsdag d. 30 mars 1882
Älskade Mamma,
Ni är troligen högst förvånade öfver
att jag ännu är här, och blir det
ännu mera då jag säger att jag reser
först om lördag. Min lilla magåkom-
ma drog ut på längden, tills jag i
dag af Buistroff fick en medicin
som lofvar att göra slut derpå. Mina
visiter äro nu undangjorda. Jag har
tyvärr haft en tråkig historia med betal-
ningen af det Miatleffska porträttet. Jag
har härigenom kommit underfund
med att Gubben är ett gammalt fä som
tänkt luxa upp mig, och Gud vet om jag
någonsin får de 500 rubel som ännu åter-
stå att betala. – Jag mins vår konvention
som om den gjorts i går. Jag uppgaf 1500
för bröstbild, 2500 för knästycke. Han sva-
rade då: oui, c’est a peu près ce que j’avais
pensé, dans les 2000. – Nu, 3 månader
efteråt, skrifver han: Som ni uppgifvit

ert pris vara från 1500 till 2000, skickar
jag härmed maximum etc. – Jag blef flygan-
de ond och skref tillbaka ett artigt men
bestämdt bref. 3 bref skrefvos å hvarandra
sedan igår, det sista der han säger:
Si vous y tenez absolùment, je vous enverrais
la somme à Paris, n’etant pas, pour le
moment, en mesure de vous satisfaire. –
En sådan gammal räf! Vi voro alla
här indignerade, och beslöts, att jag
skulle berätta detta för frun, som bestämdt
ej hade reda på saken. Gubben M. är
känd för att vara en snålvarg och en
krångelmakare, och ingenting annat än
hans 3 cirklade, artiga, svinaktiga biljetter
i går bevisa att saken är sjuk. –
I dag träffade jag ej henne hemma, men
i morgon vill jag gå upp i alla fall,
och skall, om så behöfves, då ha en
entre vue med Gubben, så trefligt det än
är. Olyckligtvis har jag aldrig med någon
annan der i huset talt om priset. –
Sådana saker tyckas hända alltjemnt
i Ryssland, åtminstone förvåna sig men-
niskorna mycket litet deröfver.
Pennigefrågan å sido, så skall jag riskera

allt obehag för att ej bli utmålad för
en skojare och schackerjude. Det är
icke möjligt att han ej skulle ha hört eller
förstått mig då jag först uppgaf priset.
Det är skojeri från början till slut,
men den fina uträkningen att förtjena
500 rubel på min finkänslighet och
snabba afresa. –
I går afton voro vi hos Manzeys, der
jag tecknade en profil af fröken,
som ansågs vara mycket lik. Etters
och Manzeys öfverhopa mig verkligen
med håfvor – så gaf fru Etter mig i
går ett silfver papyrossfodral. Jag refu-
serade först, men har i dag antagit
det efter mycket dividerande. I morgon
skall jag söka reda på något åt Lilly
och Schura. – Åt fröken Sophie ger jag
min palett och har derpå målat en
liten skizz som anses vara mycket bra.
Det är en liten genie, som står och skrifver
upp på en stor uppspänd duk alla orter
der jag målat med denna palett – Madrid,
Paris, Stockholm, Haiko, Gatchina o.s.v. och årtalen
1880, 1881, 1882. Färgerna stå qvar rundt om-
kring, som om jag slutat måla. Den lilla
genien är ganska väl lyckad, ehuru jag gjort
honom alldeles de chic och på 1 timmes

tid. – I dag på e.m. gick jag till Buistroff
för att säga honom farväl, och blef der
qvarhållen till middag. – Botkin har
varit mycket vänlig mot mig, och jag
tror att jag i honom har en allierad.
Han sade att Tretjakoff, som spekulerat
på salongstaflan är i Paris och stannar
der till den 10 maj, samt bad mig söka
upp honom på Grand Hôtel.
Från de kejserlige har jag ännu ej fått
något svar angående tillåtelse att
exponera porträttet. Hvad den der
Miatleffska historien pinar mig. –
Jag lemnar största delen af mina
pengar här hos fru Etter, som med
första person-lägenhet lofvat skicka dem
till Mamma – på detta sätt undvikes de
onödiga vexelutgifterna. Manzeys
och Etters äro verkligen utmärkta mot mig
nu, så vänliga, så tillmötesgående, att
jag sannerligen vore en Thomas, om jag
tviflade på att jag i dem har rigtigt goda
vänner. I morgon skall jag skrifva några
ord. Tyska konsuln kunde ej i dag visera
passet, men skall göra det i morgon kl. 10. –
Jag telegraferar i alla fall då jag reser.
Hade jag någon reskamrat, skulle jag
gerna stanna i Berlin en dag, men ensam
blir det ej roligt. – Tusen helsningar
och god natt
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Ni är troligen högst förvånade öfver att jag ännu är här, och blir det ännu mera då jag säger att jag reser först om lördag. Min lilla magåkomma drog ut på längden, tills jag i dag af Buistroff fick en medicin som lofvar att göra slut derpå. Mina visiter äro nu undangjorda.

  Nikolaj Ivanovitj Bystrov
 • Jag har tyvärr haft en tråkig historia med betalningen af det Miatleffska porträttet. Jag har härigenom kommit underfund med att Gubben är ett gammalt fä som tänkt luxa upp mig, och Gud vet om jag någonsin får de 500 rubel som ännu återstå att betala. – Jag mins vår konvention som om den gjorts i går. Jag uppgaf 1500 för bröstbild, 2500 för knästycke. Han svarade då: oui, c’est a peu près ce que j’avais pensé, dans les 2000. – Nu, 3 månader efteråt, skrifver han: Som ni uppgifvit ert pris vara från 1500 till 2000, skickar jag härmed maximum etc. – Jag blef flygande ond och skref tillbaka ett artigt men bestämdt bref. 3 bref skrefvos å hvarandra sedan igår, det sista der han säger: Si vous y tenez absolùment, je vous enverrais la somme à Paris, n’etant pas, pour le moment, en mesure de vous satisfaire. – En sådan gammal räf! Vi voro alla här indignerade, och beslöts, att jag skulle berätta detta för frun, som bestämdt ej hade reda på saken. Gubben M. är känd för att vara en snålvarg och en krångelmakare, och ingenting annat än hans 3 cirklade, artiga, svinaktiga biljetter i går bevisa att saken är sjuk. – I dag träffade jag ej henne hemma, men i morgon vill jag gå upp i alla fall, och skall, om så behöfves, då ha en entre vue med Gubben, så trefligt det än är. Olyckligtvis har jag aldrig med någon annan der i huset talt om priset. – Sådana saker tyckas hända alltjemnt i Ryssland, åtminstone förvåna sig menniskorna mycket litet deröfver. Pennigefrågan å sido, så skall jag riskera allt obehag för att ej bli utmålad för en skojare och schackerjude. Det är icke möjligt att han ej skulle ha hört eller förstått mig då jag först uppgaf priset. Det är skojeri från början till slut, men den fina uträkningen att förtjena 500 rubel på min finkänslighet och snabba afresa.

  Paris Ryssland Varvara Iljinitjna Mjatleva Vladimir Ivanovitj Mjatlev
 • I går afton voro vi hos Manzeys, der jag tecknade en profil af fröken, som ansågs vara mycket lik.

  Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Nikolaj Nikolajevitj Manzey
 • Etters och Manzeys öfverhopa mig verkligen med håfvor – så gaf fru Etter mig i går ett silfver papyrossfodral. Jag refuserade först, men har i dag antagit det efter mycket dividerande. I morgon skall jag söka reda på något åt Lilly och Schura.

  Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Alexander von Etter Emilia (Emilie) von Etter Nikolaj Nikolajevitj Manzey
 • Åt fröken Sophie ger jag min palett och har derpå målat en liten skizz som anses vara mycket bra. Det är en liten genie, som står och skrifver upp på en stor uppspänd duk alla orter der jag målat med denna palett – Madrid, Paris, Stockholm, Haiko, Gatchina o.s.v. och årtalen 1880, 1881, 1882. Färgerna stå qvar rundt omkring, som om jag slutat måla. Den lilla genien är ganska väl lyckad, ehuru jag gjort honom alldeles de chic och på 1 timmes tid.

  Paris Stockholm Haiko Gattjina Madrid Sophie Manzey
 • I dag på e.m. gick jag till Buistroff för att säga honom farväl, och blef der qvarhållen till middag.

  Nikolaj Ivanovitj Bystrov
 • Botkin har varit mycket vänlig mot mig, och jag tror att jag i honom har en allierad. Han sade att Tretjakoff, som spekulerat på salongstaflan är i Paris och stannar der till den 10 maj, samt bad mig söka upp honom på Grand Hôtel.

  Paris Grand Hôtel Dmitrij Petrovitj Botkin Pavel Michailovitj Tretjakov
 • Från de kejserlige har jag ännu ej fått något svar angående tillåtelse att exponera porträttet.

 • Jag lemnar största delen af mina pengar här hos fru Etter, som med första person-lägenhet lofvat skicka dem till Mamma – på detta sätt undvikes de onödiga vexelutgifterna.

  Alexandra Edelfelt Emilie von Etter
 • Manzeys och Etters äro verkligen utmärkta mot mig nu, så vänliga, så tillmötesgående, att jag sannerligen vore en Thomas, om jag tviflade på att jag i dem har rigtigt goda vänner.

  Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Paul von Etter Sebastian von Etter Nikolaj Nikolajevitj Manzey Tomas
 • I morgon skall jag skrifva några ord. Tyska konsuln kunde ej i dag visera passet, men skall göra det i morgon kl. 10. – Jag telegraferar i alla fall då jag reser. Hade jag någon reskamrat, skulle jag gerna stanna i Berlin en dag, men ensam blir det ej roligt. – Tusen helsningar och god natt Atte

  Berlin