Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

avskedstagande brev framtid Gud porträtt resor ryska ryskhet ryssar sjukdom (tillstånd) städer telegram veckodagar

Måndag morgon
Älskade Mamma,
Min resa blef ännu igår uppskjuten –
jag kände mig litet upprörd efter ”Sturm
und Drang-perioden i min mage, och ansåg
mig göra klokare i att hvila ut här och
icke trötta mig öfverhöfvan. Kl. ¼ 1 fick
jag Mammas bref – telegrammet från
acku visade att han ej kommer ”orkar
ej följa” säger han. Hvad vill denna matthet
säga? Jag skulle gerna ha stannat någon
dag för att få sällskap på den annars
så tråkiga resan. – I går höll jag
mig med flit mest stilla hela eftermidda-
gen, och fann mig väl deraf. Fröken
Manzey var här på aftonen, men
icke så en train som i förrgår. Eget
är att mitt obehag af det ryska
hos dem alls ej minskats sedan den första
dagen, och att det alltännu förargar
mig då de, t.ex hon och Paul, prata sin
ideliga ryska – och ändå har jag börjat
förstå bättre nu. Är det fördom,
är det medfödt och hör till racen, denna
motvilja mot våra östra grannar. –
Gud vet om det blir något af målan-
det i höst här. Hem till Haiko kommer

jag nog, far kanske också till
Moskva och Boruvna, men att åter
stanna här i månadtal för att måla
porträtt – hu. Åtminstone måste jag
få ta många långa och djupa ande-
tag i Paris först, innan jag åter
kan döma mig till denna artistiska
pina och död.
Etter tyckas verkligen komma att
sakna mig. Då Koki och Wanja
i morgse togo afsked af mig, sågo
de verkligen bedröfvade ut.
Mångt och mycket af det skojiga,
komediantiska som omgett mig i Paris,
kommer troligen att obehagligt beröra
mig först – men jag får återigen lefva
andas, röra mig – Stor sak om de glömt
mig totalt – jag skall med Guds hjelp
försöka att åter göra mig påmint.
– Och nu farväl. Nu antar jag
att ingenting skall hindra mig att
resa i dag – Det är visserligen mån
dag och ryssarne anse det vara den
värsta dagen i veckan, mycket värre
än fredagen – men jag är inte så ryss
ännu. Helsa till alla, stora och små
från
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Min resa blef ännu igår uppskjuten – jag kände mig litet upprörd efter ”Sturm und Drang-perioden i min mage, och ansåg mig göra klokare i att hvila ut här och icke trötta mig öfverhöfvan. Kl. ¼ 1 fick jag Mammas bref – telegrammet från acku visade att han ej kommer ”orkar ej följa” säger han. Hvad vill denna matthet säga? Jag skulle gerna ha stannat någon dag för att få sällskap på den annars så tråkiga resan.

  Alexandra Edelfelt August af Björksten
 • I går höll jag mig med flit mest stilla hela eftermiddagen, och fann mig väl deraf. Fröken Manzey var här på aftonen, men icke så en train som i förrgår. Eget är att mitt obehag af det ryska hos dem alls ej minskats sedan den första dagen, och att det alltännu förargar mig då de, t.ex hon och Paul, prata sin ideliga ryska – och ändå har jag börjat förstå bättre nu. Är det fördom, är det medfödt och hör till racen, denna motvilja mot våra östra grannar.

  Sophie Manzey Paul von Etter
 • Gud vet om det blir något af målandet i höst här. Hem till Haiko kommer jag nog, far kanske också till Moskva och Boruvna, men att åter stanna här i månadtal för att måla porträtt – hu. Åtminstone måste jag få ta många långa och djupa andetag i Paris först, innan jag åter kan döma mig till denna artistiska pina och död.

  Paris Moskva Haiko Borovno
 • Etter tyckas verkligen komma att sakna mig. Då Koki och Wanja i morgse togo afsked af mig, sågo de verkligen bedröfvade ut.

  Emilie von Etter Johan Emil (Ivan) von Etter Nikolaj von Etter Sebastian von Etter
 • Mångt och mycket af det skojiga, komediantiska som omgett mig i Paris, kommer troligen att obehagligt beröra mig först – men jag får återigen lefva andas, röra mig – Stor sak om de glömt mig totalt – jag skall med Guds hjelp försöka att åter göra mig påmint.

  Paris
 • Och nu farväl. Nu antar jag att ingenting skall hindra mig att resa i dag – Det är visserligen måndag och ryssarne anse det vara den värsta dagen i veckan, mycket värre än fredagen – men jag är inte så ryss ännu. Helsa till alla, stora och små från Atte