Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adel äktenskap årets fester Årstider beställningar dagstidningar danskar döden ekonomi européer förälskelse förlovning förmögenhet frisinne frukost kärlek kejsare kejsarinnor kungligheter kvinnor nordbor påsk polacker redaktörer sångare självmord skådespelare slott svenskar teater utseende utställningar väderlek vänner vår

Paris d. 12 April 82
Älskade Mamma,
Krohn är ännu här – det är klart att
jag varit hela tiden med honom och
kammarherre Fallesen, theaterdirektören,
en gammal fin och rolig herre. Krohn
är sig fulkomligt lik – alltid wiisi wirkkaa
ja kuusi nelkää, alltid bjuden på 2, tre håll
på en gång nu som alltid. Igår skulle
han t.ex. på frukost till lilla Marie Van
Zandt, l'étoile vid Opera Comique, men
var bjuden till Runebergs Kl. 12, också på
frukost. Hos Rs blef ett starkt pokulerande,
och så satt lilla Van Zandt och väntade till
kl. 1/2 3 då de ändtligen begynte äta utan
Krohn. Han har lofvat göra mig bekant
med Coquelin. Egentligen äro de här för
uppsättningen af "les Rantzau" som nu
gör så mycken lycka. I dramatiskt
hänseende, säger Krohn, står detta stycke
på samma nivå som en söndag på
Amager, men Coquelin och Got lära spela
båda två. Vi voro naturligtvis först och
sågo på Krohns gamla förtjusning Jeanne
Granier på la Renaissance – Hon spelade i
ett dumt stycke Mme le Diable, och var
ej mera densamma som förr. Jeanne
G. har blifvit fet – och om det ej passar
det ringaste för någon, så är det för henne –
hon som i pojkroller var den elegantaste,
smartaste, vigaste företeelse, har nu

fått höfter et le reste. Visserligen
är hon ännu Makalös i att sjunga
kupletter, och har en stil för sig. Krohn
sade emellertid att hans fru skulle
välsigna denna afton, ty nu hade hans
svärmeri för Jeanne G. försvunnit. –
Jag har naturligtvis träffat mina
kunder och vänner, utom Baude och
Sargent. Skandinaverna äro sig lika.
Wallgren har jag ej sett. Alla tycka
att detta är en ren galaneskap. Han
har ju ej rigtigt att kuna slå sig ut
med sitt arbete – således skall hon föda
honom. T.o.m. den store giftermålspro-
feten Runeberg ansåg detta vara litet
riskeradt. Icke är W. dessutom så blixt-
kär i henne, utan är allt detta en oerhörd
barnslighet. Becker har varit mycket
äimabel. Gubben stackare sitter uppe
i Montmartre i en helt liten atelier.
Fröken Gardell, som bodde hos Mme
Jacquinot, och hade stor talang för aqua-
rellen, har nu också gått och förlofvat
sig med
den
skånske Erikson, en lurk som
visserligen kan ha godt hjerta, men ändå
är en lurk. Fr. G. är omkr. 30 år, och
Mme Jacquinot har blifvit förargad på
henne för hennes giftermålsdille, hvadan
Erikson går och gormar öfver den "Satans
Kärringen". Jag såg dem tillsammans –

ingenting är otäckare en litet bedagade
flickor som äro giftassjuka. –Från
mina Jacquinotska bekanta hör jag dock
mest sorgliga saker. M. Thierion d'Avançon
(den förste som skref en grann kritik öfver
mig 1877) hade på en afton spelat bort
160,000 francs – tagit in på ett hotel och
skjutit sig, samt lemnat efter sig
sorg och affärselände. – Henri Perrots
och hans systrars mor, dog knall och
fall på en visit för 14 dagar sedan. –
– Fröken Sophie Perrot skall vara förtjust
i mig – "var nu snäll mot henne" sade
fröken Gardell. – Man lär sig alltid något
nytt. –
Den ryske målaren och miljonären Grom-
mé har köpt ett gammalt kungligt
slott Maison Laffitte, der bl.a. Napoleon
I bott. Han har låtit säga mig genom
Becker att, om "le coeur m'en dit" flytta
dit ut för att måla på några dagar –
han vill naturligtvis ha sällskap och
som hela huset står tomt, vill han
skaffa innevånare har derför sagt till
åt Becker, några ryske målare och förklar-
at han vore mycket smickrad om jag
ville komma med. Fullkomlig frihet att
gå och komma, ta modeller o.s.v.
Kanske jag far ut i Maj på några dagar
det är blott en timmes väg från Paris.

Werestschagin bor också der. Krohn
reser troligen om fredag. Han uppma-
nar mig mycket att skicka en massa
saker till en konstutställning i Köpenhamn
i nästa år. Hvarföre kan jag ej tänja
ut dessa år som gummielasticum –
om 10 är det slut med farten och kraften.
Jag skall nu först börja på med ett
studieartadt hufvud à la les Cerises
för Wold. Franckell – han skall få betala
det ganska bra, och jag gör det bara
för att komma in i takten litet
derefter skall jag komponera, fundera
– nog kommer lusten på mig igen,
det vet jag – nu redan är jag som
en annan menniska – att se litet
hvad andra göra, är en mycket vigtig
sak. –
Påskdagen voro vi med Krohn, kam-
marherrn och en dansk literatör ute på en
skovtur med fyra skandinaviska sånger
skor – Krohn och jag voro arga – men
hade af svaghet sagt ja – Fallesen ville
naturligtvis se om der var något att
göra i theaterväg. – Krohn gick och
småputtrade öfver "de forbandede Dyr"
och de voro verkligen icke mycket att
komma med – illa klädda, pretentiösa
allt hvad
nordiska,
isynnerhet svenska aktriser och
sångerskor heta, äro konstens utkorade

prestinnor, heliga och höga). Med
detta höga mål, konsten, och deras
stora medvetande om mennisko och
qvinnovärdet, med deras faxer och
theatraliska fraser, finnas det dock ej
på jorden menniskor som mera
sucka efter kurtis än just svenska
aktriser och sångerskor. En danska var
drägligast. Fallesen lofvade hålla ögat
på henne, men sade om de 3 andra:
"De stakkels
pigebørn
ære ikke noget videre" –
– Mina kejserliga berättelser äro natur-
ligtvis mycket uppmärksamt åhörda.
En polsk grefve Velina har varit här
och bedt att få detaljer för en tidning
hvilket jag naturligtvis refuserade.
Vädret är litet kallare i dag, men
dock vackert, utanför i Madame
Bertaux's trädgård blomma fruktträden
och då jag om morgonen öppnar fönstret
kommer det en den herrligaste vårdoft
in i mitt sofrum.
Påskdagen fick jag af hela Etterska
och Manzeyska familjen kort med på-
ritade påskägg och Christos voskres –
samt några ord af hvar och en.
Fröken Sophie ber mig framförallt ej
glömma dem – nous pensons toujours
à vous. – Krohn råder mig på det

högst att tänka på saken, Om
hon är intelligent och frisinnad, – och
europé. "Ser du" sade han "både du
och jag ha varit för mycket ute
och ha från början allt för lifliga sin-
nen, för att nu mera vara rigtiga
skandinaver, och ett fruntimmer med
kråkvinkelsidéer från någon småstad
i Norden, med detta rent skandinaviska
förakt för den förvekligade södern,
och det lättsinniga Paris, skulle före-
falla oss lika främmande som om
hon vore från Mesopotamien. –
Jag kan med bästa vilja ej hata den
ena eller den andra nationen, knappast
tyskarna, sade han, och äro de euro-
peer och frisinnade så äro de alltid mina
landsmän. –
Och nu farväl. Jag skall gå till
Madame Pasca – måtte hon ge mig en
biljett till sista representationen af
Serge Panin i afton. Helsa Butti
och Anni och tante Gadd, hjertligt
hjertligt från
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Krohn är ännu här – det är klart att jag varit hela tiden med honom och kammarherre Fallesen, theaterdirektören, en gammal fin och rolig herre.

  Pietro Krohn Edvard Fallesen
 • Krohn är sig fulkomligt lik – alltid wiisi wirkkaa ja kuusi nelkää, alltid bjuden på 2, tre håll på en gång nu som alltid.

  Pietro Krohn
 • Igår skulle han t.ex. på frukost till lilla Marie Van Zandt, l'étoile vid Opera Comique, men var bjuden till Runebergs Kl. 12, också på frukost. Hos Rs blef ett starkt pokulerande, och så satt lilla Van Zandt och väntade till kl. 1/2 3 då de ändtligen begynte äta utan Krohn.

  Opéra-Comique Pietro Krohn Lina Runeberg Walter Runeberg Marie Van Zandt
 • Han har lofvat göra mig bekant med Coquelin.

  Pietro Krohn Benoît Constant Coquelin
 • Egentligen äro de här för uppsättningen af "les Rantzau" som nu gör så mycken lycka. I dramatiskt hänseende, säger Krohn, står detta stycke på samma nivå som en söndag på Amager, men Coquelin och Got lära spela båda två.

  Amager Pietro Krohn Benoît Constant Coquelin Edmond Got
 • Vi voro naturligtvis först och sågo på Krohns gamla förtjusning Jeanne Granier på la Renaissance – Hon spelade i ett dumt stycke Mme le Diable, och var ej mera densamma som förr. Jeanne G. har blifvit fet – och om det ej passar det ringaste för någon, så är det för henne – hon som i pojkroller var den elegantaste, smartaste, vigaste företeelse, har nu fått höfter et le reste. Visserligen är hon ännu Makalös i att sjunga kupletter, och har en stil för sig. Krohn sade emellertid att hans fru skulle välsigna denna afton, ty nu hade hans svärmeri för Jeanne G. försvunnit.

  Théâtre de la Renaissance Pietro Krohn Emilie Krohn Jeanne Garnier
 • Jag har naturligtvis träffat mina kunder och vänner, utom Baude och Sargent.

  Charles Baude John Singer Sargent
 • Skandinaverna äro sig lika. Wallgren har jag ej sett.

  Ville Vallgren
 • Alla tycka att detta är en ren galaneskap. Han har ju ej rigtigt att kuna slå sig ut med sitt arbete – således skall hon föda honom. T.o.m. den store giftermålsprofeten Runeberg ansåg detta vara litet riskeradt. Icke är W. dessutom så blixtkär i henne, utan är allt detta en oerhörd barnslighet.

  Antoinette Råström Walter Runeberg Ville Vallgren
 • Becker har varit mycket äimabel. Gubben stackare sitter uppe i Montmartre i en helt liten atelier.

  Montmartre Adolf von Becker
 • Fröken Gardell, som bodde hos Mme Jacquinot, och hade stor talang för aquarellen, har nu också gått och förlofvat sig med den skånske Erikson, en lurk som visserligen kan ha godt hjerta, men ändå är en lurk. Fr. G. är omkr. 30 år, och Mme Jacquinot har blifvit förargad på henne för hennes giftermålsdille, hvadan Erikson går och gormar öfver den "Satans Kärringen". Jag såg dem tillsammans – ingenting är otäckare en litet bedagade flickor som äro giftassjuka.

  Jacquinot Anna Gardell Johan Ericson
 • Från mina Jacquinotska bekanta hör jag dock mest sorgliga saker. M. Thierion d'Avançon (den förste som skref en grann kritik öfver mig 1877) hade på en afton spelat bort 160,000 francs – tagit in på ett hotel och skjutit sig, samt lemnat efter sig sorg och affärselände.

  Jacquinot Thierion d’ Avançon
 • Henri Perrots och hans systrars mor, dog knall och fall på en visit för 14 dagar sedan

  Henri Perrot Perrot Sophie Perrot Perrot
 • Fröken Sophie Perrot skall vara förtjust i mig – "var nu snäll mot henne" sade fröken Gardell. – Man lär sig alltid något nytt.

  Sophie Perrot Anna Gardell
 • Den ryske målaren och miljonären Grommé har köpt ett gammalt kungligt slott Maison Laffitte, der bl.a. Napoleon I bott. Han har låtit säga mig genom Becker att, om "le coeur m'en dit" flytta dit ut för att måla på några dagar – han vill naturligtvis ha sällskap och som hela huset står tomt, vill han skaffa innevånare har derför sagt till åt Becker, några ryske målare och förklarat han vore mycket smickrad om jag ville komma med. Fullkomlig frihet att gå och komma, ta modeller o.s.v. Kanske jag far ut i Maj på några dagar det är blott en timmes väg från Paris. Werestschagin bor också der.

  Paris Maison-Laffitte Adolf von Becker William Grommé Napoleon I Bonaparte Vasilij Veresjtjagin
 • Krohn reser troligen om fredag. Han uppmanar mig mycket att skicka en massa saker till en konstutställning i Köpenhamn i nästa år. Hvarföre kan jag ej tänja ut dessa år som gummielasticum – om 10 är det slut med farten och kraften.

  Köpenhamn Pietro Krohn
 • Jag skall nu först börja på med ett studieartadt hufvud à la les Cerises för Wold. Franckell – han skall få betala det ganska bra, och jag gör det bara för att komma in i takten litet derefter skall jag komponera, fundera – nog kommer lusten på mig igen, det vet jag – nu redan är jag som en annan menniska – att se litet hvad andra göra, är en mycket vigtig sak.

  Waldemar von Frenckell
 • Påskdagen voro vi med Krohn, kammarherrn och en dansk literatör ute på en skovtur med fyra skandinaviska sångerskor – Krohn och jag voro arga – men hade af svaghet sagt ja – Fallesen ville naturligtvis se om der var något att göra i theaterväg. – Krohn gick och småputtrade öfver "de forbandede Dyr" och de voro verkligen icke mycket att komma med – illa klädda, pretentiösa allt hvad nordiska, isynnerhet svenska aktriser och sångerskor heta, äro konstens utkorade prestinnor, heliga och höga). Med detta höga mål, konsten, och deras stora medvetande om mennisko och qvinnovärdet, med deras faxer och theatraliska fraser, finnas det dock ej på jorden menniskor som mera sucka efter kurtis än just svenska aktriser och sångerskor. En danska var drägligast. Fallesen lofvade hålla ögat på henne, men sade om de 3 andra: "De stakkels pigebørn ære ikke noget videre"

  Pietro Krohn Richard Kaufmann Edvard Fallesen
 • Mina kejserliga berättelser äro naturligtvis mycket uppmärksamt åhörda. En polsk grefve Velina har varit här och bedt att få detaljer för en tidning hvilket jag naturligtvis refuserade.

  Velina
 • Vädret är litet kallare i dag, men dock vackert, utanför i Madame Bertaux's trädgård blomma fruktträden och då jag om morgonen öppnar fönstret kommer det en den herrligaste vårdoft in i mitt sofrum.

  Hélène Bertaux
 • Påskdagen fick jag af hela Etterska och Manzeyska familjen kort med påritade påskägg och Christos voskres – samt några ord af hvar och en. Fröken Sophie ber mig framförallt ej glömma dem – nous pensons toujours à vous. Krohn råder mig på det högst att tänka på saken, Om hon är intelligent och frisinnad, – och europé. "Ser du" sade han "både du och jag ha varit för mycket ute och ha från början allt för lifliga sinnen, för att nu mera vara rigtiga skandinaver, och ett fruntimmer med kråkvinkelsidéer från någon småstad i Norden, med detta rent skandinaviska förakt för den förvekligade södern, och det lättsinniga Paris, skulle förefalla oss lika främmande som om hon vore från Mesopotamien. – Jag kan med bästa vilja ej hata den ena eller den andra nationen, knappast tyskarna, sade han, och äro de europeer och frisinnade så äro de alltid mina landsmän.

  Paris Norden Mesopotamien Pietro Krohn Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Sebastian von Etter Nikolaj Nikolajevitj Manzey Kristus
 • Och nu farväl. Jag skall gå till Madame Pasca – måtte hon ge mig en biljett till sista representationen af Serge Panin i afton.

  Pasca Serge Panine
 • Helsa Butti och Anni och tante Gadd, hjertligt hjertligt från Atte

  Berta Edelfelt Adelaide Gadd Alexandra Edelfelt