Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

äktenskap Årstider ateljéer beskickningar beställningar bönder bröllop ekonomi frukost konstutställningar mat modeller (yrken) myndigheter personlighet redaktörer teater tjänstefolk utställningar väderlek vår

Fredag d 15 april 82
Älskade Mamma,
Jag har just slutat en teckning
till den illustrerade katalogen. I mor-
gon har jag modell – jag vet ej ännu
så noga hvad jag skall göra, men
det blir väl till en början något-
slags studiehufvud. Krohn har än-
nu ej rest. Det hade varit angenämare
om han varit mindre beroende af
gubben Fallesen. Vi ha varit på
theatern alla dagar – af allt jag tills
dato sett här denna gång har Lili
på Varietés mest behagat mig.
Judic är min synnerliga förtjusning
ingenting annat än att se på henne
gör mig glad. Hon är den som när-
mast kommit till det ideal af komisk
skådespelerska som jag tänkt mig.
Och så vacker, så förtjusande vacker,
trots embonpointen som hvar dag
blir betydligare. Genom Krohns
härvaro har jag ej kommit mig
att forsätta min påbörjade tournée

i mina franska vänners atelierer.
– A propos, jag får ej den atelier
här i huset som jag hoppades
på och detta förargar mig
betydligt. Jag skulle också ha
måst säga upp denna före slutet
af Mars om jag velat flytta.
Det ser ut som om det vackra
vårvädret nu skulle ha lust att
resa sin väg. – Det vore skada, ty
jag har blifvit ung på nytt
bara för vädrets skull tror jag.
Med Fallesen och Krohn följer som en
skugga en dansk literatör Kauffman,
mycket led, fastän beskedlig i grunden.
– Förargligt var det att jag ej
kunde få fru Miatleffs porträtt
färdigt förr så att jag hade kun-
nat få det till Salongen, jag tror
det ej skulle ha gjort någon dålig
figur der.
Walter Runeberg fortfar att påstå
att mina bönder ej äro några finska
bönder, att jag ej ser naivt, utan med

franska ögon. – Jag tror att
Jag ger dem tusan, en gång
för alla dessa finska bönder –
Jag kan ju ej skapa om mig
sjelf, och kan ej se dem annor
lunda än jag ser dem – Emeller
tid tror jag att taflan kommer att
göra effekt på Salongen – Courtois
och Dagnan tycka att den är mycket
bättre än likfärden.
Wille Wallgren träffade jag på gatan –
Han gör ingenting annat än springer
från Mairiet till utrikesministeriet,
från ministeriet till poliskontoret allt
för att få sina välsignade papper
i ordning. Då de båda äro af olika
nationalitet, och
skola
vigas här, äro både
svenska och ryska konsulatet med
i spelet, dessutom skola de enl.
fransk lag ha civilgiftermål – o.s.v.
Jag kunde ej hålla mig från att
säga åt Vallgren huru obetänksamt
jag tycker
det var att gå åstad och binda sig
för lifvet då man ej har det minsta
att bygga på. – Få de barn och

om de då ej förtjena mera än
nu, så är misèren för dörren. –
Förresten angår
det
mig ej.
Madame Bertaux har nu så
plågat conciergens att de flytta –
oss till stor förargelse, ty visserligen
voro de enfaldiga, men tjenstvilliga
och ärliga – Också bli det nu slut
med att äta frukost hemma, ty
osäkert är om den nya åtar sig detta
besvär. Hon tyckes vara ett rigtigt
hår af hin, Mme Bertaux – hon bru-
kar möta mig i vestibulen och då
alltid ha något tjockt smicker till
hands. –
Fröken Tobiesen och Martinows har jag ej sett
Mannerheim har ej visat sig sedan jag
refuserade honom pengar – blir det
ej ett lyckadt giftermål hans och
fröken Nordenstams?
Farväl för denna gång – helsa alla
hjertligt
från
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Jag har just slutat en teckning till den illustrerade katalogen.

 • I morgon har jag modell – jag vet ej ännu så noga hvad jag skall göra, men det blir väl till en början någotslags studiehufvud.

 • Krohn har ännu ej rest. Det hade varit angenämare om han varit mindre beroende af gubben Fallesen.

  Pietro Krohn Edvard Fallesen
 • Vi ha varit på theatern alla dagar – af allt jag tills dato sett här denna gång har Lili på Varietés mest behagat mig. Judic är min synnerliga förtjusning ingenting annat än att se på henne gör mig glad. Hon är den som närmast kommit till det ideal af komisk skådespelerska som jag tänkt mig. Och så vacker, så förtjusande vacker, trots embonpointen som hvar dag blir betydligare.

  Théâtre des Variétés Anna Judic Amélie
 • Genom Krohns härvaro har jag ej kommit mig att forsätta min påbörjade tournée i mina franska vänners atelierer.

  Pietro Krohn
 • A propos, jag får ej den atelier här i huset som jag hoppades på och detta förargar mig betydligt. Jag skulle också ha måst säga upp denna före slutet af Mars om jag velat flytta.

  Avenue de Villiers 147
 • Det ser ut som om det vackra vårvädret nu skulle ha lust att resa sin väg. – Det vore skada, ty jag har blifvit ung på nytt bara för vädrets skull tror jag.

 • Med Fallesen och Krohn följer som en skugga en dansk literatör Kauffman, mycket led, fastän beskedlig i grunden.

  Pietro Krohn Richard Kaufmann Edvard Fallesen
 • Förargligt var det att jag ej kunde få fru Miatleffs porträtt färdigt förr så att jag hade kunnat få det till Salongen, jag tror det ej skulle ha gjort någon dålig figur der.

  Varvara Iljinitjna Mjatleva
 • Walter Runeberg fortfar att påstå att mina bönder ej äro några finska bönder, att jag ej ser naivt, utan med franska ögon. – Jag tror att Jag ger dem tusan, en gång för alla dessa finska bönder – Jag kan ju ej skapa om mig sjelf, och kan ej se dem annorlunda än jag ser dem – Emellertid tror jag att taflan kommer att göra effekt på Salongen – Courtois och Dagnan tycka att den är mycket bättre än likfärden.

  Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret Walter Runeberg
 • Wille Wallgren träffade jag på gatan – Han gör ingenting annat än springer från Mairiet till utrikesministeriet, från ministeriet till poliskontoret allt för att få sina välsignade papper i ordning. Då de båda äro af olika nationalitet, och skola vigas här, äro både svenska och ryska konsulatet med i spelet, dessutom skola de enl. fransk lag ha civilgiftermål – o.s.v. Jag kunde ej hålla mig från att säga åt Vallgren huru obetänksamt jag tycker det var att gå åstad och binda sig för lifvet då man ej har det minsta att bygga på. – Få de barn och om de då ej förtjena mera än nu, så är misèren för dörren. – Förresten angår det mig ej.

  Antoinette Råström Ville Vallgren
 • Madame Bertaux har nu så plågat conciergens att de flytta – oss till stor förargelse, ty visserligen voro de enfaldiga, men tjenstvilliga och ärliga – Också bli det nu slut med att äta frukost hemma, ty osäkert är om den nya åtar sig detta besvär.

  Hélène Bertaux
 • Hon tyckes vara ett rigtigt hår af hin, Mme Bertaux – hon brukar möta mig i vestibulen och då alltid ha något tjockt smicker till hands.

  Hélène Bertaux
 • Fröken Tobiesen och Martinows har jag ej sett

  Olga von Tobiesen Martinow Martinow Martinow
 • Mannerheim har ej visat sig sedan jag refuserade honom pengar – blir det ej ett lyckadt giftermål hans och fröken Nordenstams?

  Sofia Nordenstam Carl Mannerheim
 • Farväl för denna gång – helsa alla hjertligt från Atte.