Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

äktenskap Årstider barn besök beställningar blommor brev dagstidningar eldsvådor engelsmän försäkring gåvor hantverkare järnvägar kaféer kläder krig middag olyckor påsk politik redaktörer sällskapsliv sjukdom (tillstånd) skräddare tåg vår

d. 17 april 82
Älskade Mamma
Märkvärdigt att Mamma annandag
påsk ännu ej fått något bref från mig
– Min Parisvistelse har hittils ej varit
normal, då jag hela tiden varit med
Krohn – hvilken i sin tur varit beroende
af kammarherre Fallesen. I går
morgse reste de och den der lille
Kaufman och jag voro nere vid bangår-
den med buketter hvilket mycket roade
vederbörande. Krohn säger sig outsägligt
lycklig i sitt äktenskap. Jag är öfver-
tygad om att han är det och har allt
skäl att vara det, men säkert är att
han i allmänhet känner sig lycklig och
alltid gör det, just derföre att hans
lifliga sinne alltid är sysselsatt och
att han ser det goda hos meniskorna
Det är ju ett elände med hans fru
som nu legat sedan gossens födelse
i öfver fyra månader. Jag har i
går och i dag sprungit om
Baude och Sargent på ett sätt som
skulle lämpa sig för en farce i Palais
Royal Theatern. Två gånger ha vi rest

förbi hvarandra, och i går
afton for jag i hällregn genom
hela Paris, för att komma till
Café Voltaire ett ögonblick sedan
de gått. I afton har Baude
bjudit mig på middag med Bastien.
I går läste jag en artikel som
skall komma in i Figaro – angående
– Finlands återlemnande till Sverige
i händelse af krig. Det är
Times korrespondent här, Blowitz,
som först lärer kommit opp med
denna idé, och nu talar man
allmänt derom. D.v.s. en svensk-
tysk allians gentemot Ryssland.
Skulle det bli något af denna
historia, så äro följderna i obehag
oberäkneliga, och vi arma stackare
skulle komma i den mest förfär-
liga position. Dock var artikeln
som jag läste just en kritik
af kombinationen, hvars omöjlighet

tydligt bevisades.
Tack för Lönnrotstidningen. Min
Mardusa är så grym, emedan
den alls ej var beräknad på att
bli reproducerad i samma storlek,
i tredjedels skala skulle den kanske
ej ha tagit sig så galen ut. Nu är
hon fasaväckande. –
Alltid äro handtverkare desamma:
ännu har jag ej fått något från min
skjortsömmare, min skräddare och min
skomakare som dock alla lofvat
ha det bestälda färdigt i medlet af
förra veckan. Detta har äfven lagt
hinder i vägen för mina visiter –
Jag har börjat på med ett qvinno
hufvud i pelsverk – möjligen gör
jag detta åt Woldemar Frenckell,
som i många år gått på och pinat
mig att utföra en beställning från
1878. – För resten har jag nu
starkt funderat på att göra
en skizz från min lilla salong
belsyningen är så makalöst vacker
och färgen är briljant. Huruvida
detta blir för kejsarn vet Jag

ej. – Jag har just nu lättat
mitt samvete med att försäkra mitt
bohag i franska bolaget Phoenix. Här
ha varit två stora eldsvådor i
qvarteret i dessa dagar. Jag
försäkrade det hela till 60,000
hvarför jag betalar 33 frcs årligen
hvilket ej är mycket. – Deraf beräknas
15000 på under arbete varande taflor.
– de 33 frankerna betalas årligen
i april. I dessa baracker skulle
elden ta som i fnöske, och vi ha
derföre alla tagit detta försigtighets
mått.
Och nu farväl för denna gång
Jag hoppas ni icke förkyler er
under denna otäcka islossnings
tid. – – Åt Krohns fru skickade
jag ett vackert japanesiskt broderi
som jag fick för 40 frcs, men som
ser ut som om det vore värdt 100
– Tusen helsningar till alla från
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Märkvärdigt att Mamma annandag påsk ännu ej fått något bref från mig

  Alexandra Edelfelt
 • Min Parisvistelse har hittils ej varit normal, då jag hela tiden varit med Krohn – hvilken i sin tur varit beroende af kammarherre Fallesen. I går morgse reste de och den der lille Kaufman och jag voro nere vid bangården med buketter hvilket mycket roade vederbörande.

  Paris Pietro Krohn Richard Kaufmann Edvard Fallesen
 • Krohn säger sig outsägligt lycklig i sitt äktenskap. Jag är öfvertygad om att han är det och har allt skäl att vara det, men säkert är att han i allmänhet känner sig lycklig och alltid gör det, just derföre att hans lifliga sinne alltid är sysselsatt och att han ser det goda hos meniskorna Det är ju ett elände med hans fru som nu legat sedan gossens födelse i öfver fyra månader.

  Pietro Krohn Emilie Krohn Mario Krohn
 • Jag har i går och i dag sprungit om Baude och Sargent på ett sätt som skulle lämpa sig för en farce i Palais Royal Theatern. Två gånger ha vi rest förbi hvarandra, och i går afton for jag i hällregn genom hela Paris, för att komma till Café Voltaire ett ögonblick sedan de gått.

  Paris Théâtre du Palais-Royal Café Voltaire Charles Baude John Singer Sargent
 • I afton har Baude bjudit mig på middag med Bastien.

  Jules Bastien-Lepage Charles Baude
 • I går läste jag en artikel som skall komma in i Figaro – angående – Finlands återlemnande till Sverige i händelse af krig. Det är Times korrespondent här, Blowitz, som först lärer kommit opp med denna idé, och nu talar man allmänt derom. D.v.s. en svensk-tysk allians gentemot Ryssland. Skulle det bli något af denna historia, så äro följderna i obehag oberäkneliga, och vi arma stackare skulle komma i den mest förfärliga position. Dock var artikeln som jag läste just en kritik af kombinationen, hvars omöjlighet tydligt bevisades.

  Finland Sverige Ryssland Henri de Blowitz
 • Tack för Lönnrotstidningen. Min Mardusa är så grym, emedan den alls ej var beräknad på att bli reproducerad i samma storlek, i tredjedels skala skulle den kanske ej ha tagit sig så galen ut. Nu är hon fasaväckande.

  Elias Lönnrot
 • Alltid äro handtverkare desamma: ännu har jag ej fått något från min skjortsömmare, min skräddare och min skomakare som dock alla lofvat ha det bestälda färdigt i medlet af förra veckan. Detta har äfven lagt hinder i vägen för mina visiter

 • Jag har börjat på med ett qvinno hufvud i pelsverk – möjligen gör jag detta åt Woldemar Frenckell, som i många år gått på och pinat mig att utföra en beställning från 1878.

  Waldemar von Frenckell
 • För resten har jag nu starkt funderat på att göra en skizz från min lilla salong belsyningen är så makalöst vacker och färgen är briljant. Huruvida detta blir för kejsarn vet Jag ej.

 • Jag har just nu lättat mitt samvete med att försäkra mitt bohag i franska bolaget Phoenix. Här ha varit två stora eldsvådor i qvarteret i dessa dagar. Jag försäkrade det hela till 60,000 hvarför jag betalar 33 frcs årligen hvilket ej är mycket. – Deraf beräknas 15000 på under arbete varande taflor. – de 33 frankerna betalas årligen i april. I dessa baracker skulle elden ta som i fnöske, och vi ha derföre alla tagit detta försigtighetsmått.

 • Och nu farväl för denna gång Jag hoppas ni icke förkyler er under denna otäcka islossnings tid.

 • Åt Krohns fru skickade jag ett vackert japanesiskt broderi som jag fick för 40 frcs, men som ser ut som om det vore värdt 100

  Pietro Krohn Emilie Krohn
 • Tusen helsningar till alla från Atte