Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

bönder brev bröllop ekonomi frukost handelsmän hederstecken italienare kläder konst konstnärer konstutställningar kungligheter kvinnor medaljer restauranger sällskapsliv tavlor utmärkelsetecken utställningar

Paris d. 1sta Maj 1882
Älskade Mamma,
Tack för brefvet och vexeln. –
Nu är salongen öppnad, och
jag har ännu ondt i benen efter
tröttheten i går. Hela dagen
gick och stod jag, hade litet för
trånga skor, och hade sofvit
i 3 timmar ty vi kommo mycket
sent från Ville Vallgrens bröllop
om lördagsqvällen.
Min tafla tar sig rigtigt bra ut,
fastän den förefaller förskräckligt
liten. Jag hade gerna kunnat gjort
den 1 meter större på hvar sida.
Färgen är behaglig, och det något
kritartade i himlen försvinner helt
vid Salongens starka ljus. –
Komplimanger från höger och venster.
Resultatet
resumén
af alla omdömen är unge-
fär följande: Jag har gjort fram-
steg hvad färg, helhet och utföran-
de beträffar. Likfärden var kanske mera
slående, till följd af solljuset och den

egendomliga kompositionen, men
detta eger mera helhet, harmoni
och mera en tafla. Många talte om
medalj – det få vi se sedan. Platsen
är god, ramen vacker, jag var
i allo nöjd. Hvarken i Hfors eller
i Petersburg såg taflan ditåt så
bra ut. Den största succès'n är
Sargents spanska dans – bizarrt
vågadt men genialiskt, infernaliskt
snillrikt. Bastien, Dagnan ha
stor succes – dock ej som förut.
Några helt unga amerikanare
Stott och Harrison förvåna publiken.
I allmänhet är Salongen utmärkt
bra i år. En tydlig rigtning åt
plein-air, ljust, klart måleri
icke så många italienskor, Judith
o.d. som förr, och högst få massaker
scener med blod och rysligheter.
Utmärkta landskap. I hela ut-
ställningen ligger det något ungt,
friskt, vackert i färgen som gör

godt. Hvad det ändå arbetas
otroligt i detta land – och alltid
alltid rörelse, ingenting stilla ståen-
de! Och hvad det gör en godt att
se detta. Jag kom igår under-
fund med, att om jag också
ej skall måla bönder, så skall
jag måla, ljusa, glada saker –
eleganta à la Butti, men göra
det bra omsorgsfullare än hittils,
så går det nog framåt för mig.
– Koechlin gick jag med i några
timmar. Frukosten hos Ledoyen
var lifvad. Bastien kastade
bort sin vanliga otrefliga pose,
och kom rigtigt hjertligt och
sade: tu sais, tu marches bien,
toi, et c'est beaucoup plus complet
que tout ce que tu as fait jusqu'à
maintenant. – Publiken gjorde jem-
förelser med likfärden – ofta
dumma naturligtvis, men det bety-
der så litet. – Hvad det finns
många vackra fruntimmer der,
och sådana toiletter sedan!
Under frukosten steg munterheten

till sin höjd. Vid Bordet bredvid
oss satt en svensk affärsman
Starck som bor här – Hans ena
dotter har jag ej sett på 2 år –
sista gången var hon ett rigtigt
barn, och har nu vuxit upp
till en förtjusande lång, smärt
flicka.Hon var förfärligt hän-
ryckt öfver taflan, och fadren
kom och sade att hon nödvändigt
ville bli presenterad. – Kl. 2 såg
Jag Bogoluboff komma med
storfursten Konstantin. Jag presen
terades, storfursten förklarade att
han mycket hört talas om mig och
bad mig visa sig min tafla.
Olyckligtvis befanns den i andra
ändan af Palatset, så att vi ha-
de 20 salar att gå igenom. Jag
fick då gå som guide. Han ser
temmeligen trött ut, Konstantin,
hade en gammal hatt och paletå.
Han var mycket kategorisk i sina
omdömen – endera var det "saftsjem
nje durno" eller stj "Kakaia garis"
"Vous aimez ça, et bien moi pas
du tout". Han frågade mig om

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Tack för brefvet och vexeln.

 • Nu är salongen öppnad, och jag har ännu ondt i benen efter tröttheten i går. Hela dagen gick och stod jag, hade litet för trånga skor, och hade sofvit i 3 timmar

 • ty vi kommo mycket sent från Ville Vallgrens bröllop om lördagsqvällen.

  Antoinette Råström Ville Vallgren
 • Min tafla tar sig rigtigt bra ut, fastän den förefaller förskräckligt liten. Jag hade gerna kunnat gjort den 1 meter större på hvar sida. Färgen är behaglig, och det något kritartade i himlen försvinner helt vid Salongens starka ljus. – Komplimanger från höger och venster. resumén af alla omdömen är ungefär följande: Jag har gjort framsteg hvad färg, helhet och utförande beträffar. Likfärden var kanske mera slående, till följd af solljuset och den egendomliga kompositionen, men detta eger mera helhet, harmoni och mera en tafla. Många talte om medalj – det få vi se sedan. Platsen är god, ramen vacker, jag var i allo nöjd. Hvarken i Hfors eller i Petersburg såg taflan ditåt så bra ut.

  Helsingfors Sankt Petersburg
 • Den största succès'n är Sargents spanska dans – bizarrt vågadt men genialiskt, infernaliskt snillrikt.

  John Singer Sargent
 • Bastien, Dagnan ha stor succes – dock ej som förut.

  Jules Bastien-Lepage Pascal Dagnan-Bouveret
 • Några helt unga amerikanare Stott och Harrison förvåna publiken.

  William Stott T. Alexander Harrison
 • I allmänhet är Salongen utmärkt bra i år. En tydlig rigtning åt plein-air, ljust, klart måleri icke så många italienskor, Judith o.d. som förr, och högst få massakerscener med blod och rysligheter. Utmärkta landskap. I hela utställningen ligger det något ungt, friskt, vackert i färgen som gör godt. Hvad det ändå arbetas otroligt i detta land – och alltid alltid rörelse, ingenting stilla stående! Och hvad det gör en godt att se detta.

 • Jag kom igår underfund med, att om jag också ej skall måla bönder, så skall jag måla, ljusa, glada saker – eleganta à la Butti, men göra det bra omsorgsfullare än hittils, så går det nog framåt för mig.

  Berta Edelfelt
 • Koechlin gick jag med i några timmar.

  Alfred Koechlin
 • Frukosten hos Ledoyen var lifvad. Bastien kastade bort sin vanliga otrefliga pose, och kom rigtigt hjertligt och sade: tu sais, tu marches bien, toi, et c'est beaucoup plus complet que tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant.

  Ledoyen Jules Bastien-Lepage
 • Publiken gjorde jemförelser med likfärden – ofta dumma naturligtvis, men det betyder så litet.

 • Hvad det finns många vackra fruntimmer der, och sådana toiletter sedan!

 • Under frukosten steg munterheten till sin höjd. Vid Bordet bredvid oss satt en svensk affärsman Starck som bor här – Hans ena dotter har jag ej sett på 2 år – sista gången var hon ett rigtigt barn, och har nu vuxit upp till en förtjusande lång, smärt flicka. Hon var förfärligt hänryckt öfver taflan, och fadren kom och sade att hon nödvändigt ville bli presenterad.

  Elise Starck Albert Starck
 • Kl. 2 såg Jag Bogoluboff komma med storfursten Konstantin. Jag presenterades, storfursten förklarade att han mycket hört talas om mig och bad mig visa sig min tafla. Olyckligtvis befanns den i andra ändan af Palatset, så att vi hade 20 salar att gå igenom. Jag fick då gå som guide. Han ser temmeligen trött ut, Konstantin, hade en gammal hatt och paletå. Han var mycket kategorisk i sina omdömen – endera var det "saftsjem nje durno" eller "Kakaia garis" "Vous aimez ça, et bien moi pas du tout". Han frågade mig om

  Industripalatset i Paris Aleksej Bogoljubov Konstantin Nikolajevitj
 • Brevet saknar slut.