Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adel amerikaner besök diplomater ekonomi förlovning konsthandel konstnärskap konstsamlingar kvinnor museer musik sällskapsliv släktingar svenskar utseende

Fredag 11 maj 1882
Älskade Mamma,
Emellan två séancer. Det
blir derföre ej något vidlyftigt –
bref, endast ett erkännande
af ingången af ärade skrifvelsen –
heter det ej så? – I förrgår
var jag på en mycket rolig
middag hos Reuterskiölds. Fru R.
tycker jag om – isynnerhet hennes
utseende – hon ser nu bättre ut än
förr, sjukdomen i fjol har gjort
henne finare och magrare. Der
var en grefve Piper och en Peyron
från Skåne, båda med fruar, Wedel
Dr Nordenson med fru (Bertha
Cleman, för detta) samt några andra.
Grefve Piper hade många helsnin
vexeln har jag fått för längesedan, tack.

gar till mig från en gammal
kapten Edelfelt som bor strax
bredvid dem, och som lär vara
ett original af första ordningen.
Han skall vara förfärligt ful
och då i hela södra Sverige känd
under namnet Sköner.
I går afton var jag hos
Sargent, på en slags musikalisk
soirée – Jag känner mig alltid
så upplifvad då jag varit
tillsammans med någon
rigtigt stor talent, och bara
minnet af hans skizzböcker
som jag bläddrade igenom
i går, har gjort mig helt
kavat och arbetsför i dag.

I afton är jag bjuden till
en amerikanare och till
konsul Starck (han med
den vackra dottern, som, skamligt
nog lär vara förlovad med
en mindre fin svensk) – huru
jag skall dela mig vet jag
ännu ej. I lördag är jag åter
inviterad på stor soirée hos
Charpantier, Zolas och Daudets
förläggare; Gambetta m.fl.
brukar vara der.
Ännu har jag ej fått något
besked från Tritiakoff angå-
ende taflans försäljning –
hvilket är så mycket mera
ledsamt, som spekulanterna
här vilja ha ett bestämdt
svar. – – Jag har nu

beslutat att gå framåt
i måleri, låta mig gå,
söka "le cote agréable,
färgen, lifvet, något i
Sargents stil, som dock
innerst är min också.
– Nu väntar min Concierge
på brefvet som jag derföre
slutar så här tvärt. Helsa
tante Gadd och Flickorna.
Nu ha ni väl ändtligen
vår hoppas jag! Huru länge
jag stannar här i frankrike
vet jag ej – möjligen målar
jag en tafla har under
sommarmånaderna och kom
mer hem först mot hösten –
Och nu farväl – et Au revoir
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Emellan två séancer. Det blir derföre ej något vidlyftigt – bref, endast ett erkännande af ingången af ärade skrifvelsen – heter det ej så?

 • I förrgår var jag på en mycket rolig middag hos Reuterskiölds. Fru R. tycker jag om – isynnerhet hennes utseende – hon ser nu bättre ut än förr, sjukdomen i fjol har gjort henne finare och magrare. Der var en grefve Piper och en Peyron från Skåne, båda med fruar, Wedel Dr Nordenson med fru (Bertha Cleman, för detta) samt några andra.

  Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld Erik Piper (osäker koppling) Bertha Kleman Erik Nordenson Fritz Wedel Jarlsberg Gustaf Peyron (osäker koppling) Pauline Peyron (osäker koppling) Ebba Piper (osäker koppling)
 • Grefve Piper hade många helsningar till mig från en gammal kapten Edelfelt som bor strax bredvid dem, och som lär vara ett original af första ordningen. Han skall vara förfärligt ful och då i hela södra Sverige känd under namnet Sköner.

  Sverige Erik Piper (osäker koppling) Eberhard Edelfelt
 • I går afton var jag hos Sargent, på en slags musikalisk soirée – Jag känner mig alltid så upplifvad då jag varit tillsammans med någon rigtigt stor talent, och bara minnet af hans skizzböcker som jag bläddrade igenom i går, har gjort mig helt kavat och arbetsför i dag.

  John Singer Sargent
 • I afton är jag bjuden till en amerikanare och till konsul Starck (han med den vackra dottern, som, skamligt nog lär vara förlovad med en mindre fin svensk) – huru jag skall dela mig vet jag ännu ej.

  Elise Starck Albert Starck
 • I lördag är jag åter inviterad på stor soirée hos Charpantier, Zolas och Daudets förläggare; Gambetta m.fl. brukar vara der.

  Alphonse Daudet Léon Gambetta Émile Zola Georges Charpentier
 • Ännu har jag ej fått något besked från Tritiakoff angående taflans försäljning – hvilket är så mycket mera ledsamt, som spekulanterna här vilja ha ett bestämdt svar.

  Pavel Michailovitj Tretjakov
 • Jag har nu beslutat att gå framåt i måleri, låta mig gå, söka "le cote agréable, färgen, lifvet, något i Sargents stil, som dock innerst är min också.

  John Singer Sargent
 • Nu väntar min Concierge på brefvet som jag derföre slutar så här tvärt. Helsa tante Gadd och Flickorna. Nu ha ni väl ändtligen vår hoppas jag!

  Berta Edelfelt Adelaide Gadd Alexandra Edelfelt
 • Huru länge jag stannar här i frankrike vet jag ej – möjligen målar jag en tafla har under sommarmånaderna och kommer hem först mot hösten

  Frankrike
 • Och nu farväl – et Au revoir Atte

 • *vexeln har jag fått för längesedan, tack.