Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

äktenskap barn brev döden författare frukost konst konstnärskap telegram

Paris tisdag 23. Maj 82
Älskade Mamma,
För en liten stund sedan afskicka-
de jag brefvet till Mamma. Sedan
dess har jag ätit frukost hos Rune
bergs och vid hemkomsten
fick jag Mammas telegram.
Tusen miljoner tack derför –
Ock om Mamma visste hur godt
dessa rader gjorde mig. Aldrig
kommer någon att hålla af
mig ditåt som Mamma – nej
aldrig. Jag har i dag talt med
Dagnan om giftermål. Den

stackarn har nu hela vintern
varit mer eller mindre ur
ståndsatt att arbeta, till
följd af hans frus sjukdom,
samt hans lilla gosses död.
Nu, efter hemkomsten från
italien ha de haft det ganska
bra, tills frun i går insjukna
de häftigt, läkarna veta ej
så noga hvad det är, men
tillskrifva sjukdomen förloss-
ningen. Den stackars Dagnan
är alldeles utom sig, blek och
orolig. – Ce sont les maladies

des autres qui sont les
plus terribles – sade han.
Han har en tafla en train
som nu troligen aldrig blir
detsamma som den blifvit
annars. – "J'aime beaucoup
ma femme, et je suis aussi
heureux que possible, et cependant
je te conseille de ne pas te marier
tout de suite, au moins – je n'ai
plus la tête à moi – et c'est
dur dans un metier comme le
notre." I sanning, man kan
vara bokhållare eller embetsman
och ha sådana bekymmer – ty man

gör sin tjenst mekaniskt, men
i ett yrke der hvarje fiber måste
vara ansträngd för att frambrin-
ga det minsta dugliga, är man
totalt omöjlig om man täres
af sorger.
Hos Runebergs hade vi en för-
färlig debatt om Snoilsky som
de gingo åt så förskräckligt att
jag måste bli hans varmaste för-
svarare. Deremot. prisade de fru
Nybloms (H-a) dikter der det mest
var frågan om idealet o.d.
I konst kan jag då alls ej komma
öfverens med Runebergs. –
Tusen tack för telegrammet. Just
nu var Wahlberg här och gratulerade
mig. – Och nu farväl igen
tusen helsningar från Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • För en liten stund sedan afskickade jag brefvet till Mamma. Sedan dess har jag ätit frukost hos Runebergs och vid hemkomsten fick jag Mammas telegram. Tusen miljoner tack derför – Ock om Mamma visste hur godt dessa rader gjorde mig. Aldrig kommer någon att hålla af mig ditåt som Mamma – nej aldrig.

  Alexandra Edelfelt Lina Runeberg Walter Runeberg
 • Jag har i dag talt med Dagnan om giftermål. Den stackarn har nu hela vintern varit mer eller mindre ur ståndsatt att arbeta, tillföljd af hans frus sjukdom, samt hans lilla gosses död. Nu, efter hemkomsten från italien ha de haft det ganska bra, tills frun i går insjuknade häftigt, läkarna veta ej så noga hvad det är, men tillskrifva sjukdomen förlossningen. Den stackars Dagnan är alldeles utom sig, blek och orolig. – Ce sont les maladies des autres qui sont les plus terribles – sade han. Han har en tafla en train som nu troligen aldrig blir detsamma som den blifvit annars. – "J'aime beaucoup ma femme, et je suis aussi heureux que possible, et cependant je te conseille de ne pas te marier tout de suite, au moins – je n'ai plus la tête à moi – et c'est dur dans un metier comme le notre." I sanning, man kan vara bokhållare eller embetsman och ha sådana bekymmer – ty man gör sin tjenst mekaniskt, men i ett yrke der hvarje fiber måste vara ansträngd för att frambringa det minsta dugliga, är man totalt omöjlig om man täres af sorger.

  Italien Anne-Marie Dagnan-Bouveret Pascal Dagnan-Bouveret
 • Hos Runebergs hade vi en förfärlig debatt om Snoilsky som de gingo åt så förskräckligt att jag måste bli hans varmaste försvarare. Deremot. prisade de fru Nybloms (H-a) dikter der det mest var frågan om idealet o.d. I konst kan jag då alls ej komma öfverens med Runebergs.

  Carl Snoilsky Lina Runeberg Walter Runeberg Helena Nyblom
 • Tusen tack för telegrammet. Just nu var Wahlberg här och gratulerade mig.

  Alfred Wahlberg
 • Och nu farväl igen tusen helsningar från Atte