Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

brev dagstidningar hälsa hederstecken karaktärsdrag kläder konstkritik kritik medaljer ministerier museer musik personlighet sällskapsliv skolor soaréer staten (offentlig makt) svenskar tidskrifter utmärkelsetecken utställningar vänner varuhus veckotidningar

Annis födelsedag d. 2
maj 1882
Älskade Mamma,
Just nu fick jag Mammas
bref med underrättelsen om
ankomsten af sakerna från
Bon Marché. De försäkrade
att den gröna visiten nog skulle
kunna släppas ut till den
angifna periferin – ledsamt
att den skall måsta säljas. Jag
tror den kostade omk. 100 frcs. – ja
var det 80 – jag kommer ej rigtigt
ihåg. Alla småsakerna äro
naturligtvis för Anni, som jag
tror jag skrifvit – den blå kragen
passar bäst åt Butti. Keden
glömde jag rakt, men skall nog
bestyra om den, eller hemta den

med mig.
Hvad jag önskar Anni
allt godt, glädje, helsa
intressen, lif denna lyckliga
känsla af att lefva och vara
ung, som nog är det bästa här
i verlden, och som man, om
man rätt förstår sig på, kan
behålla till 80 års ålder. Men
helsa, helsa framför allt. Nu
är den dumma skolan ändtligen
slut – hvad jag är glad deråt,
ock jag gåfve gerna all verldens
pedagogik för att få se Anni
rigtigt dugtig och rask.
I dag var jag på ministeriet
för de sköna konsterna, men
fick der ej träffa Statssekreteraren
utan endast hans hjelpreda. I mor-

gon skulle jag återkomma,
sade man. Efter alla vill
det derhemma så säljer
jag taflan – måtte nu blott
ej dröjsmålet ha gjort något
hinder.
Jag njuter allt ännu af min
succes. Bref och lyckönskningar
komma från alla sidor, och
tidningarna tyckas säga bara
gillande saker om min medalj.
Svenskarne tycka naturligtvis
att det är väl mycken utmärkelse
En sade i går: Ser du, en 3dje
klassens medalj är redan fint,
men en andra klassens, ser du,
det är djefligt fint. Här med-
följer ett utklipp från tidningen
Paris, hvaraf synes att min
medalj icke diskuteras som ofta
är fallet.

Likaså följer ett utdrag ur
l'Univers Illustré och ur Jour-
nal Amusant, som icke skojar
denna gång.
Och nu farväl. I går
var jag hos Sargent på musikalisk
soirée (nu alternera Sargent och
Frisé) och S. tycktes verkligen
applådera åt min framgång.
Mamma får ej tro att han är någon
skeptiker, kall o. lefnadstrött. När
jag sade att han "s'enflamme à froid"
mente jag något helt annat. Det är
en ”amoureux de l'art" och en bland
de mest intelligente menniskor jag träffat
på. – Hvad det är för en lycka
att ha lefvat med så många
menniskor som ej varit åsnor. Jag
trifs ändå bra med dem här Dagnan,
Sargent och de andre – Lefve lifvet!
tusen helsningar och famntag från Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Just nu fick jag Mammas bref med underrättelsen om ankomsten af sakerna från Bon Marché. De försäkrade att den gröna visiten nog skulle kunna släppas ut till den angifna periferin – ledsamt att den skall måsta säljas. Jag tror den kostade omk. 100 frcs. – ja var det 80 – jag kommer ej rigtigt ihåg. Alla småsakerna äro naturligtvis för Anni, som jag tror jag skrifvit – den blå kragen passar bäst åt Butti. Keden glömde jag rakt, men skall nog bestyra om den, eller hemta den med mig.

  Bon Marché Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Hvad jag önskar Anni allt godt, glädje, helsa intressen, lif denna lyckliga känsla af att lefva och vara ung, som nog är det bästa här i verlden, och som man, om man rätt förstår sig på, kan behålla till 80 års ålder. Men helsa, helsa framför allt. Nu är den dumma skolan ändtligen slut – hvad jag är glad deråt, ock jag gåfve gerna all verldens pedagogik för att få se Anni rigtigt dugtig och rask.

  Alexandra Edelfelt
 • I dag var jag på ministeriet för de sköna konsterna, men fick der ej träffa Statssekreteraren utan endast hans hjelpreda. I morgon skulle jag återkomma, sade man. Efter alla vill det derhemma så säljer jag taflan – måtte nu blott ej dröjsmålet ha gjort något hinder.

  Paul Mantz
 • Jag njuter allt ännu af min succes. Bref och lyckönskningar komma från alla sidor, och tidningarna tyckas säga bara gillande saker om min medalj. Svenskarne tycka naturligtvis att det är väl mycken utmärkelse En sade i går: Ser du, en 3dje klassens medalj är redan fint, men en andra klassens, ser du, det är djefligt fint.

 • Här medföljer ett utklipp från tidningen Paris, hvaraf synes att min medalj icke diskuteras som ofta är fallet. Likaså följer ett utdrag ur l'Univers Illustré och ur Journal Amusant, som icke skojar denna gång.

 • Och nu farväl.

 • I går var jag hos Sargent på musikalisk soirée (nu alternera Sargent och Frisé) och S. tycktes verkligen applådera åt min framgång. Mamma får ej tro att han är någon skeptiker, kall o. lefnadstrött. När jag sade att han "s'enflamme à froid" mente jag något helt annat. Det är en ”amoureux de l'art" och en bland de mest intelligente menniskor jag träffat på.

  Alexandra Edelfelt Frisé John Singer Sargent
 • Hvad det är för en lycka att ha lefvat med så många menniskor som ej varit åsnor. Jag trifs ändå bra med dem här Dagnan, Sargent och de andre – Lefve lifvet!

  Pascal Dagnan-Bouveret John Singer Sargent
 • *tusen helsningar och famntag från Atte