Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

årets fester arkitekter brev konstnärer midsommar modeller (yrken) sällskapsliv slott väderlek

Måndag 3 Juli 82
Älskade Mamma,
Någre ord i största hast. Jag
är just nu återkommen från
Maisons laffitte, der jag under
2 dagar varit Grommés gäst.
Slottet är kungligt, besöket
var
in-
tressant. Becker, Berndtson
och några Östersjöprovinsmålare
äro derute. Jag har stort anse-
ende i denna koloni – Grommé
reser om någon vecka till
hofvet, och lemnar mig då
fritt tillträde till slottet och
parken, ifall jag vill måla
derute. Axel Cedercreutz kom
ditut i går, och var häpen och

förtjust i den gamla vackra
byggnaden, ett mästerstycke
af Mansard. Jag hoppas få
min lilla flicka färdig denna
vecka. Vädret är vackert,
varmt, dugtigt varmt, men
det tycker jag om.
Tack för det förtjusande
midsommarbrefvet. Sommar
nätter i Norden, hvad jag
Saknar er.
I morgon skrifver jag mera.
Jag har modell i dag, skall
i morgon på middag till
Reuterskiölds i öfvermorgon
till gamla baronne de Silvayre
om fredag till Grommé. I nästa
vecka är jag bjuden till Ochoas
i Compiègne – får nu se hur
jag får tid till allt
Tusen
helsningar
från Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Några ord i största hast. Jag är just nu återkommen från Maisons laffitte, der jag under 2 dagar varit Grommés gäst. Slottet är kungligt, besöket var intressant. Becker, Berndtson och några Östersjöprovinsmålare äro derute. Jag har stort anseende i denna koloni – Grommé reser om någon vecka till hofvet, och lemnar mig då fritt tillträde till slottet och parken, ifall jag vill måla derute.

  Östersjöprovinserna Maison-Laffitte Adolf von Becker Gunnar Berndtson William Grommé
 • Axel Cedercreutz kom ditut i går, och var häpen och förtjust i den gamla vackra byggnaden, ett mästerstycke af Mansard.

  Maison-Laffitte Axel Cedercreutz François Mansart
 • Jag hoppas få min lilla flicka färdig denna vecka.

 • Vädret är vackert, varmt, dugtigt varmt, men det tycker jag om.

 • Tack för det förtjusande midsommarbrefvet. Sommarnätter i Norden, hvad jag Saknar er.

  Norden
 • I morgon skrifver jag mera.

 • Jag har modell i dag,

 • skall i morgon på middag till Reuterskiölds i öfvermorgon till gamla baronne de Silvayre om fredag till Grommé. I nästa vecka är jag bjuden till Ochoas i Compiègne – får nu se hur jag får tid till allt

  Compiègne Lovisa Reuterskiöld William Grommé Rafael de Ochoa Lennart Reuterskiöld Carlota de Ochoa de Silvayre
 • Tusen helsningar från Atte