Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

beställningar brev ekonomi fotografier framgång framtid hederstecken hem herrgårdar inredningar japanskhet judar kejsare kläder konst konstnärskap konstutställningar orientalism skulder sommarvillor statyer utmärkelsetecken utseende utställningar varuhus Villa Edelfelt

Paris d. 28 Juli 1882
Älskade Mamma,
Jag skall just nu ut, till
Magazin du Louvre, för att afsyna
klädningarna m.m. som i dag
skola afgå via Lübeck till Haiko,
men innan dess måste jag tacka
Mamma för brefvet af d. 23.
Jag har nu mina taflor att
måla färdiga, och Mamma
vet att det alltid är det krångli-
gaste. I morgon (jag har bläck som
tjära) skall jag låta fotografera
dem (nu slog jag vatten i bläcket).

och så hoppas jag bli färdig
i nästa vecka. Jag har nu
betalat en massa gamla skulder
(mest färghandlare och förgyllare)
det käns helt skönt att bli
dem qvitt, fastän plånboken
af denna operation blir betyd-
ligt tunnare. I det hela har
en målare, äfven om han
förtjenar mycket, ganska stora
utgifter – Jag har betalt 1000
frcs åt en förgyllare och icke
mycket mindre åt en färghandla
re, som fått vänta i ett år.
Häromdagen köpte jag några
Japanesiska målerier på
siden att hänga upp på Haiko.

Jag ville, med tanken på
Haiko och Mammas hem
i Helsingfors, köpa allt hvad
jag ser. Vänta bara – om
några år skall Mamma ha
det rigtigt fint! Nästa år
ser ut att bli utmärkt för
mig. Koechlin sade att
jag ifall jag stälde ut en
god tafla vid nästa Salong
skulle bli dekorerad. För resten
sade han på tal om min tjock-
lek och längd – "Vous avez grandi
de toutes les façons depuis 8 ans,
quand vous êtes venu chez moi
la première fois. Quel chemin
vous avez fait! Vous voilà
tout à fait arrivé. –

Roligt är det, och roligare
blir att nu rigtigt börja.
Det är bra herrligt att få
luft under vingarne. –
Strax derefter träffade jag
juden Reitlinger, som talade
om expositionen i Januari.
(Hela Paris talar redan derom)
"Je comprends Dagnan, Bastien
Sargent, Boldini et vous –
mais pourquoi avez vous
pris Egusquiza et Gonzales,
ils ne sont pas à la hautuer?
Måtte detta ej bli ett fiasco
för mig – Men nej det får
det ej, och blir jag ej sjuk
och kommer ej något rigtigt
oväntadt och förargligt i vägen,

så känner jag mig nu
så lifvad som någonsin.
Jag håller ändå allt för
mycket af måleriet för
att trifvas i lättja, och
jag brinner nu af lust att
arbeta. Jag har tänkt
derhemma måla en tafla
med Butti och Anni samt
göra skizzen till kejsarens.
Sedan i Petersburg ämnar jag
presentera skizzen för H.M.
ock under vintern uftöra
den i Paris. Jag har engage-
rat mig för fru Reuterskiölds
porträtt i oktober-november –
ty i December resa de på
2 månader till Sverige.

med Walter Runeberg har jag
ofta varit tillsammans dessa
dagar – Hans statyer tycker
jag ej om. den sista, som
skall vara realistisk är så
ful som möjligt. En naken
flicka, med fötter som båtar
och omenskligt magra ben och
stort hufvud. Jag kan ej för-
stå hans beskedliga påtande
då han modellerar. Hela
det "tusan djefla" saknas och
då är det ej mycket bevändt
med konst då detta fattas.
– Just nu hade jag besök
af Herrskapet Mannerheim
– Jag har åtskilliga gånger
skrifvit till honom för att

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Jag skall just nu ut, till Magazin du Louvre, för att afsyna klädningarna m.m. som i dag skola afgå via Lübeck till Haiko,

  Haiko Lübeck Grands Magasins du Louvre
 • men innan dess måste jag tacka Mamma för brefvet af d. 23.

  Alexandra Edelfelt
 • Jag har nu mina taflor att måla färdiga, och Mamma vet att det alltid är det krångligaste. I morgon (jag har bläck som tjära) skall jag låta fotografera dem (nu slog jag vatten i bläcket). och så hoppas jag bli färdig i nästa vecka.

  Alexandra Edelfelt
 • Jag har nu betalat en massa gamla skulder (mest färghandlare och förgyllare) det käns helt skönt att bli dem qvitt, fastän plånboken af denna operation blir betydligt tunnare. I det hela har en målare, äfven om han förtjenar mycket, ganska stora utgifter – Jag har betalt 1000 frcs åt en förgyllare och icke mycket mindre åt en färghandlare, som fått vänta i ett år.

 • Häromdagen köpte jag några Japanesiska målerier på siden att hänga upp på Haiko. Jag ville, med tanken på Haiko och Mammas hem i Helsingfors, köpa allt hvad jag ser. Vänta bara – om några år skall Mamma ha det rigtigt fint!

  Helsingfors Haiko Villa Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Nästa år ser ut att bli utmärkt för mig. Koechlin sade att jag ifall jag stälde ut en god tafla vid nästa Salong skulle bli dekorerad. För resten sade han på tal om min tjocklek och längd – "Vous avez grandi de toutes les façons depuis 8 ans, quand vous êtes venu chez moi la première fois. Quel chemin vous avez fait! Vous voilà tout à fait arrivé. – Roligt är det, och roligare blir att nu rigtigt börja. Det är bra herrligt att få luft under vingarne.

  Alfred Koechlin
 • Strax derefter träffade jag juden Reitlinger, som talade om expositionen i Januari. (Hela Paris talar redan derom) "Je comprends Dagnan, Bastien Sargent, Boldini et vous – mais pourquoi avez vous pris Egusquiza et Gonzales, ils ne sont pas à la hautuer? Måtte detta ej bli ett fiasco för mig – Men nej det får det ej, och blir jag ej sjuk och kommer ej något rigtigt oväntadt och förargligt i vägen, så känner jag mig nu så lifvad som någonsin. Jag håller ändå allt för mycket af måleriet för att trifvas i lättja, och jag brinner nu af lust att arbeta.

  Paris Jules Bastien-Lepage Pascal Dagnan-Bouveret John Singer Sargent Juan Antonio Gonzáles Reitlinger Giovanni Boldini Rogelio de Egusquiza
 • Jag har tänkt derhemma måla en tafla med Butti och Anni

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • samt göra skizzen till kejsarens. Sedan i Petersburg ämnar jag presentera skizzen för H.M. ock under vintern uftöra den i Paris.

  Paris Sankt Petersburg Alexander III
 • Jag har engagerat mig för fru Reuterskiölds porträtt i oktober-november – ty i December resa de på 2 månader till Sverige.

  Sverige Lovisa Reuterskiöld
 • med Walter Runeberg har jag ofta varit tillsammans dessa dagar – Hans statyer tycker jag ej om. den sista, som skall vara realistisk är så ful som möjligt. En naken flicka, med fötter som båtar och omenskligt magra ben och stort hufvud. Jag kan ej förstå hans beskedliga påtande då han modellerar. Hela det "tusan djefla" saknas och då är det ej mycket bevändt med konst då detta fattas.

  Walter Runeberg
 • Just nu hade jag besök af Herrskapet Mannerheim – Jag har åtskilliga gånger skrifvit till honom för att

  Sofia Nordenstam Carl Mannerheim
 • [Brevet saknar slut.]