Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

amerikaner ångbåtar beställningar brev ekonomi engelsmän frukost gravyrer hantverkare hem japanskhet kejsarinnor kläder konsthandel konstutställningar monogram orientalism porträtt resor sällskapsliv skräddare sommarvillor telegram tjänstefolk transportmedel utställningar

Paris d. 3 aug. 1882
Älskade Mamma,
Jag skrifver på ett brefpapper
som jag beställt åt Mamma och
som jag skall ta med mig – Jag
har likadant åt fru Etter, och hennes
monogram är vackrare. hvad detta
beträffar har jag förargat gallfeber
på mig för att gravören ej följt
min teckning. Jag tänkte resa
i dag – men mitt nöt till
skräddare blir ej färdig förrän
i morgon. Jag reser öfver Köpenhamn
dit jag kommer om söndag morgon
stannar der till måndag – är om
tisdag kl. 7 på morgonen i Stockholm

och tar sedan Aura
så att jag om onsdag
är i Åbo – hvarifrån jag
telegraferar. – Mina taflor
äro nu expedierade. Den lilla
flickan väcker allmän enthu-
siasm och skall bli graverad
såväl i eauforte som i träsnitt.
Skada att amerikanaren ej går
in på att exponera taflan här.
Jag får arbeta dugtigt för att
få något till expositionen hos
Petit. Skulle så vara att jag
måste måla Kejsarinnan, så
skall jag försöka få exponera
porträttet hos Petit – är det godt
kan det bli en succes. Hvad de

andra porträtten beträffa, kan
jag t.ex skylla på den mörka
årstiden i Petersburg och be att
få vänta till Sommarn. Det
vore ju galenskap att nu
försumma Paris, då det går
så galant här. Mina pasteller
tar jag ej med mig, emedan
jag har hopp om att få dem
sålda härunder min frånvaro.
Jag har bedt en engelsman adresse
ra pengarna för en tafla till Haiko
– Ännu har jag den välsignade
theaterkikaren att köpa, likasom
något åt Tajta, Marie, Schura
Koki, Wania – åt Lilli har jag
bara en hatt, men hoppas ännu
i dag hitta på något annat. Åt

fru Etter o tante Gadd tar jag
Japanska dynor-broderier.
Det är ett bråk som är oändligt
med tvätterskor, skräddare, sko-
makare – Alla ljuga de och
komma ej på tiden som di
lofvat.
Jag har med mig allt som be-
höfs för att måla i olja, pastel
och aqvarell och känner mig en
train i högsta grad. Nu skall
det gå. Mina kamrater tycka
att jag gör framsteg alla dar.
Hvad det skall bli guddomligt
roligt att komma hem –
goda älskade Mamma! Jag
telegraferar naturligtvis.
Duperret kom just nu – jag
har bjudit honom på frukost
à bientôt – tusen hälsningar
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Jag skrifver på ett brefpapper som jag beställt åt Mamma och som jag skall ta med mig – Jag har likadant åt fru Etter, och hennes monogram är vackrare. hvad detta beträffar har jag förargat gallfeber på mig för att gravören ej följt min teckning.

  Alexandra Edelfelt Emilie von Etter
 • Jag tänkte resa i dag – men mitt nöt till skräddare blir ej färdig förrän i morgon.

 • Jag reser öfver Köpenhamn dit jag kommer om söndag morgon stannar der till måndag – är om tisdag kl. 7 på morgonen i Stockholm och tar sedan Aura så att jag om onsdag är i Åbo – hvarifrån jag telegraferar.

  Åbo Stockholm Köpenhamn
 • Mina taflor äro nu expedierade. Den lilla flickan väcker allmän enthusiasm och skall bli graverad såväl i eauforte som i träsnitt. Skada att amerikanaren ej går in på att exponera taflan här.

 • Jag får arbeta dugtigt för att få något till expositionen hos Petit. Skulle så vara att jag måste måla Kejsarinnan, så skall jag försöka få exponera porträttet hos Petit – är det godt kan det bli en succes.

  Maria Fjodorovna Georges Petit
 • Hvad de andra porträtten beträffa, kan jag t.ex skylla på den mörka årstiden i Petersburg och be att få vänta till Sommarn. Det vore ju galenskap att nu försumma Paris, då det går så galant här.

  Paris Sankt Petersburg
 • Mina pasteller tar jag ej med mig, emedan jag har hopp om att få dem sålda härunder min frånvaro. Jag har bedt en engelsman adressera pengarna för en tafla till Haiko

  Haiko
 • Ännu har jag den välsignade theaterkikaren att köpa, likasom något åt Tajta, Marie, Schura Koki, Wania – åt Lilli har jag bara en hatt, men hoppas ännu i dag hitta på något annat. Åt fru Etter o tante Gadd tar jag Japanska dynor-broderier.

  Emilie von Etter Adelaide Gadd Alexander von Etter Emilia (Emilie) von Etter Johan Emil (Ivan) von Etter Nikolaj von Etter Fredrika Snygg Mari / Marie
 • Det är ett bråk som är oändligt med tvätterskor, skräddare, skomakare – Alla ljuga de och komma ej på tiden som di lofvat.

 • Jag har med mig allt som behöfs för att måla i olja, pastel och aqvarell och känner mig en train i högsta grad. Nu skall det gå. Mina kamrater tycka att jag gör framsteg alla dar.

 • Hvad det skall bli guddomligt roligt att komma hem – goda älskade Mamma! Jag telegraferar naturligtvis.

  Alexandra Edelfelt
 • Duperret kom just nu – jag har bjudit honom på frukost

  Henri-A. Duperret
 • à bientôt – tusen hälsningar Atte.