Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adel adresser (kommunikation) censur engelsmän inredningar järnvägar kläder kungligheter landsbygd middag resor ryssar sällskapsliv sötsaker städer tåg tavlor teater transportmedel tullmyndigheter väderlek

Petersburg fredag d. 10 nov
82
Älskade Mamma,
Klockan är tolf på natten. Fastän
ganska sömnig vill jag ändå
säga Er att jag är lyckligen
anländ, att jag fortfarande mycket,
mycket saknar er, och att jag
ännu ej fixerat dagen för min
afresa.
I sofkupén voro vi tre: engels-
mannen Theodor Frenckel jag –
mycken hetta och till följd deraf
ofta afbruten sömn. Dock har
jag ej varit det minsta trött
i dag. Polja var emot mig
vid Stationen. En tullsnok
i Walkeasaari hade icke
velat godkänna mina taflor,
utan påstått dem böra under-
gå censur i Petersburg, hvil-

ket en stund förargade mig
mycket, men som sedan ändra-
des i Petersburg derhän, att
jag fick ut dem genast. Tycker
Mamma det hade varit trefligt
att i flere dagar få vänta på
att Kejs. Censuren slutat att
rifva upp, beskåda och kanske
förstöra mina arma dukar. –
Genralen är ännu ej anländ,
besynnerligt nog, men väntas
alla dagar, så att vi kanske
i morgon ha honom här. General-
skan glad att se mig. På efter-
middagen satt jag och pratade
och berättade om allt nytt
från Helsingfors. Paul vill
att jag skall med honom
följa till Boruvna på 2
dagar, de vänta oss dit,

som syntes senast af ett i
dag anländt bref. – Så foro
vi ut P. och jag för att få
tag i vår ensamlemnade
Fitz-Gerald. Ack, hvad Peters-
burg ser tråkigt ut. Kallt,
ruskigt, grått och ledsamt –
menniskorna bleka, sjukliga.
Vår engelsman kom ut med
oss – jag gick till Miatleffs,
der jag erfor att herrskapet
alls ej kommo till staden, samt
fick adressen på landtstället.
Emellertid märkte vi, att
vår lord huttrade och frös i
sin moderna långsyrtut,
och det så grundligt, att vi,
trots hans protester tvungo
honom gå in till Corpus
för att der köpa en stoppad

paletå. Detta gjordes. Den
nya paletån var mindre
elegant men mera nyttig
än den andra. Jag tror bestämdt
han skulle ha förkylt sig om
vi ej haft honom att göra
detta. Som Paul hade bju-
dit honom på middag hemma,
styrde vi kosan till Nadejdin
skaïa, der till min förvåning
en stor societet väntade. Sascha
Walodja, Mitja, fru Ellis med
dotter och Etterska barnen,
naturligtvis. Fru Ellis var
mycket vänlig. Jag hade
mycket sjukt samvete, när
jag lät påskina att jag verkli-
gen gjort något för hennes
literära arbete. Etters tyckte
att engelsmannen, ehuru

styf och stel var hygglig,
och han var mycket nöjd
att tillbringa sin första afton
här så angenämt. –
Wladimir, storfursten är
allt ännu i utlandet.
Fru Etter menar att jag alls
ej borde gå till Akademin.
Samt att jag må rätta mig
efter fru Flotows och Duperrets
råd i afseende å de kejserliga
I morgon far jag ut till fru
Miatleff.
Fru Etter vill ingenting säga
om Boruvnaresan, talar
tvärtom om det långa af-
ståndet o.s.v., men nog ser
man att hon gerna ville
att den blefve af. Ännu har

Jag, som sagdt, ej fattat
något beslut. I morgon
afton skulle vi, med Paul
och engelsmannen, gå på
någon theater, således
stannar jag ej alltför länge
hos Miatleffs. Fru Ellis,
bredvid hvilken jag satt
vid bordet, berättade mig
utförligt om hennnes mans
resa i Kaukasien, den
stackars blinda Atinka regrette-
rade att bo i ett så dödt hål
som Zarskoje. Sascha Jacobson
var särdeles aimabel. Arm-
felt lär ej mycket synas
till nuförtiden. Han lär
ha löpt med sqvaller om
arfvet efter gumman Manzey

mellan Manzeys och Wol-
koffs, samt derigenom ställt
till mycken oreda. –
Det är afgjordt. – Petersburg
är ej: Là que je voudrais vivre
et là que j'aimerais mourir"
nej usch då! Här är mörka
re, ruskigare, kallare än i
Helsingfors, och så se menniskor
na alls ej glada ut.
Fru Etter är naturligtvis
mycket hemma nu, då
systrarna äro borta. Manzeys
komma att stanna till jul
på landet, der de få vara
rigtigt i fred, enligt fruns
smak. Spetschinskys skola
passera hela vintern på lan-
det. – Jag bor igen i Poljas
rum. Ingenting är förändradt

här – Mamma skulle känna
igen hvar möbel. Endast i det
stora, första rummet är det
litet omsvängdt. En skärm
afskiljer ingången, och den
gröna schaggsoffan är ställd
i hörnet mot denna. Lilys
porträtt är här. Jag återser
det med nöje – och finner
det bättre än jag trodde det
vara – endast mindre.
Mina taflor här: lilla spanskan
Generalife etc. göra god effektt.
Lily har fått konfekt af mig
i dag. Kan jag, skall jag
skicka till Er med Hornborg
likasom jag med honom
skickar portnyckeln som
låg i min ficka. Godnatt.
Hvad jag har ledsamt efter
Er!
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Klockan är tolf på natten. Fastän ganska sömnig vill jag ändå säga Er att jag är lyckligen anländ, att jag fortfarande mycket, mycket saknar er, och att jag ännu ej fixerat dagen för min afresa.

 • I sofkupén voro vi tre: engelsmannen Theodor Frenckel jag – mycken hetta och till följd deraf ofta afbruten sömn. Dock har jag ej varit det minsta trött i dag.

  Fitzgerald Theodor von Frenckell
 • Polja var emot mig vid Stationen.

  Paul von Etter
 • En tullsnok i Walkeasaari hade icke velat godkänna mina taflor, utan påstått dem böra undergå censur i Petersburg, hvilket en stund förargade mig mycket, men som sedan ändrades i Petersburg derhän, att jag fick ut dem genast. Tycker Mamma det hade varit trefligt att i flere dagar få vänta på att Kejs. Censuren slutat att rifva upp, beskåda och kanske förstöra mina arma dukar.

  Sankt Petersburg Valkeasaari / Beloostrov Alexandra Edelfelt
 • Genralen är ännu ej anländ, besynnerligt nog, men väntas alla dagar, så att vi kanske i morgon ha honom här. Generalskan glad att se mig. På eftermiddagen satt jag och pratade och berättade om allt nytt från Helsingfors.

  Helsingfors Emilie von Etter Sebastian von Etter
 • Paul vill att jag skall med honom följa till Boruvna på 2 dagar, de vänta oss dit, som syntes senast af ett i dag anländt bref.

  Borovno Paul von Etter
 • Så foro vi ut P. och jag för att få tag i vår ensamlemnade Fitz-Gerald. Ack, hvad Petersburg ser tråkigt ut. Kallt, ruskigt, grått och ledsamt – menniskorna bleka, sjukliga. Vår engelsman kom ut med oss

  Sankt Petersburg Paul von Etter Fitzgerald
 • jag gick till Miatleffs, der jag erfor att herrskapet alls ej kommo till staden, samt fick adressen på landtstället.

  Varvara Iljinitjna Mjatleva Vladimir Ivanovitj Mjatlev
 • Emellertid märkte vi, att vår lord huttrade och frös i sin moderna långsyrtut, och det så grundligt, att vi, trots hans protester tvungo honom gå in till Corpus för att der köpa en stoppad paletå. Detta gjordes. Den nya paletån var mindre elegant men mera nyttig än den andra. Jag tror bestämdt han skulle ha förkylt sig om vi ej haft honom att göra detta.

  Kadetski Korpus (osäker koppling) Fitzgerald
 • Som Paul hade bjudit honom på middag hemma, styrde vi kosan till Nadejdinskaïa, der till min förvåning en stor societet väntade. Sascha Walodja, Mitja, fru Ellis med dotter och Etterska barnen, naturligtvis. Fru Ellis var mycket vänlig. Jag hade mycket sjukt samvete, när jag lät påskina att jag verkligen gjort något för hennes literära arbete. Etters tyckte att engelsmannen, ehuru styf och stel var hygglig, och han var mycket nöjd att tillbringa sin första afton här så angenämt.

  Emilie von Etter Sofia Alexandrovna Ellis Anastasia Alexandrovna Ellis Alexander von Etter Emilia (Emilie) von Etter Johan Emil (Ivan) von Etter Nikolaj von Etter Paul von Etter Fitzgerald Alexander Jacobson Dmitrij Ivanovitj Jacobson Vladimir Ivanovitj Jacobson
 • Wladimir, storfursten är allt ännu i utlandet. Fru Etter menar att jag alls ej borde gå till Akademin. Samt att jag må rätta mig efter fru Flotows och Duperrets råd i afseende å de kejserliga

  Ryska konstakademien Emilie von Etter Henri-A. Duperret Marie von Flotow Vladimir Alexandrovitj
 • I morgon far jag ut till fru Miatleff.

  Varvara Iljinitjna Mjatleva
 • Fru Etter vill ingenting säga om Boruvnaresan, talar tvärtom om det långa afståndet o.s.v., men nog ser man att hon gerna ville att den blefve af. Ännu har Jag, som sagdt, ej fattat något beslut.

  Borovno Emilie von Etter
 • I morgon afton skulle vi, med Paul och engelsmannen, gå på någon theater, således stannar jag ej alltför länge hos Miatleffs.

  Varvara Iljinitjna Mjatleva Paul von Etter Fitzgerald Vladimir Ivanovitj Mjatlev
 • Fru Ellis, bredvid hvilken jag satt vid bordet, berättade mig utförligt om hennnes mans resa i Kaukasien, den stackars blinda Atinka regretterade att bo i ett så dödt hål som Zarskoje. Sascha Jacobson var särdeles aimabel. Armfelt lär ej mycket synas till nuförtiden. Han lär ha löpt med sqvaller om arfvet efter gumman Manzey mellan Manzeys och Wolkoffs, samt derigenom ställt till mycken oreda.

  Kaukasien Tsarskoje Selo Sofia Sergejevna Manzey Sofia Alexandrovna Ellis Carl Alexander Armfelt Alexander Venjaminovitj Ellis Anastasia Alexandrovna Ellis Alexander Jacobson Nikolaj Nikolajevitj Manzey Jelena Nikolajevna Volkova
 • Det är afgjordt. – Petersburg är ej: Là que je voudrais vivre et là que j'aimerais mourir" nej usch då! Här är mörkare, ruskigare, kallare än i Helsingfors, och så se menniskorna alls ej glada ut.

  Helsingfors Sankt Petersburg
 • Fru Etter är naturligtvis mycket hemma nu, då systrarna äro borta. Manzeys komma att stanna till jul på landet, der de få vara rigtigt i fred, enligt fruns smak. Spetschinskys skola passera hela vintern på landet.

  Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Eugénie Spetschinsky Sophie Manzey Nikolaj Nikolajevitj Manzey Viktor Alexandrovitj Spetschinsky
 • Jag bor igen i Poljas rum. Ingenting är förändradt här – Mamma skulle känna igen hvar möbel. Endast i det stora, första rummet är det litet omsvängdt. En skärm afskiljer ingången, och den gröna schaggsoffan är ställd i hörnet mot denna. Lilys porträtt är här. Jag återser det med nöje – och finner det bättre än jag trodde det vara – endast mindre. Mina taflor här: lilla spanskan Generalife etc. göra god effektt.

  Alexandra Edelfelt Emilia (Emilie) von Etter Paul von Etter
 • Lily har fått konfekt af mig i dag. Kan jag, skall jag skicka till Er med Hornborg likasom jag med honom skickar portnyckeln som låg i min ficka.

  Emilia (Emilie) von Etter Hornborg
 • Godnatt. Hvad jag har ledsamt efter Er! Atte