Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

barn besök förälskelse fotografier inredningar italienska järnvägar kärlek kvinnor middag opera (konstart) resor rykten ryska skvaller språk tåg teater telegram

Petersburg Måndag d 13 nov
82
Älskade Mamma,
Intet svar från Duperret – jag kan ej
begripa hvarföre. Telegram från Mme
Miatleff som ber mig komma först i
morgon tisdag. – Idag har jag derföre
gjort alla mina visiter, hos Wolkoffs
Odintzoffs, Buistroffs m.fl., och haft
den sällsporda turen att träffa
ingen hemma. Armfelt satt
ensam. De ha flyttat upp i en
vacker våning 2 trappor upp
men den såg ej särdeles treftlig
ut med dessa tusen familjefotogra
fier på väggarna. Det är på allt
sätt obeqvämt att ha en stor familj
och vara slägtkär till på köpet.
Han lär ha varit närmaste orsaken
att Manzeys ej kommo i somras.
Han blandar sig naturligtvis i
allt, förklarar att hela Finland

skrattar åt dem, som förgäfves
springa efter mig o.d. – elakheter
hvaröfver jag ej mera förvånar mig.
I går var middagen hos Casimir.
Bulgaren var idel solsken
tacksamhet, vänlighet. Handtryckning,
skålar m.m. Kraemer med
barn voro der. den lille svartmuskiga
pojken var högst komik, sjöng
Italienska, ryska m.m allt med
ett allvar som var orubbligt.
Casimir drack en skål för mig,
tackade, tackade, och tackade
om igen. Då de andre gått
talte C. om sin låga – ren,
farbroderlig, storslagen och
försakande. Je te connais beau
masque. Naturligtvis måste jag
erkänna, att om han vore
ej hennes köttsliga farbror, han
vore vida trefligare än Knorring.

Då han vill vara rigtigt aimabel
kan han det, och i går spenderade
han hela sin goda vilja.
Efteråt gingo de andra på
th Michel, men jag hade stämt
möte med Etters på Bouffes,
der de voro med Engelsmannen o
Sasha. Der gafs Barbe Bleue,
och två af herrarne. Juttot
och Roux, voro mycket bra.
Tänk, det var första gången
i lifvet som fru Etter var på
en Opera Buffa. Hon hade
mycket roligt, och roligt var
det. FitzGerald reser i mor-
gon. Han är temmeligen
barnslig ännu, men konvenabel
och väl uppfostrad. Han berätta
de hela sin och sin slägts historia
åt fru Etter, som han naturligtvis
tyckte var mycket fin och vänlig.
Han sjelf skulle vilja bli artist.

sedan han förgäfves sökt bli
"Horse Guard", men jag tror det
blir svårt att afgöra om hans
anlag, då hans studier i den
vägen inskränker sig till lektio-
ner under 2 månader, och tills-
vidare blir väl hans sysselsättning
som hittils, canote färder,
jagt o.d.. Han säger sig ej
ha mycket pengar, har en pappa
som ej lossar på pungen, och
måste derföre söka få en
profession – en fråga som dock
tills vidare sväfvar i det största
dunkel för honom.
Genralen kommer om onsdag.
Fru Etter tyckes mycket
vilja att jag och Paul
skola resa till Boruvna
och påstår att färden skulle
kunna göras på 2 dygn, inclusive
järnvägsresan.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Intet svar från Duperret – jag kan ej begripa hvarföre.

  Henri-A. Duperret
 • Telegram från Mme Miatleff som ber mig komma först i morgon tisdag.

  Varvara Iljinitjna Mjatleva
 • Idag har jag derföre gjort alla mina visiter, hos Wolkoffs Odintzoffs, Buistroffs m.fl., och haft den sällsporda turen att träffa ingen hemma.

  Nikolaj Ivanovitj Bystrov Bystrov Alexej Alexejevitj Odintsov Jelizaveta Alexejevna Odintsova Michail Sergejevitj Volkov Jelena Nikolajevna Volkova
 • Armfelt satt ensam. De ha flyttat upp i en vacker våning 2 trappor upp men den såg ej särdeles treftlig ut med dessa tusen familjefotografier på väggarna. Det är på allt sätt obeqvämt att ha en stor familj och vara slägtkär till på köpet. Han lär ha varit närmaste orsaken att Manzeys ej kommo i somras. Han blandar sig naturligtvis i allt, förklarar att hela Finland skrattar åt dem, som förgäfves springa efter mig o.d. – elakheter hvaröfver jag ej mera förvånar mig.

  Finland Alexandra Ivanovna Manzey Carl Alexander Armfelt Nikolaj Nikolajevitj Manzey
 • I går var middagen hos Casimir. Bulgaren var idel solsken tacksamhet, vänlighet. Handtryckning, skålar m.m. Kraemer med barn voro der. den lille svartmuskiga pojken var högst komik, sjöng Italienska, ryska m.m allt med ett allvar som var orubbligt. Casimir drack en skål för mig, tackade, tackade, och tackade om igen. Då de andre gått talte C. om sin låga – ren, farbroderlig, storslagen och försakande. Je te connais beau masque. Naturligtvis måste jag erkänna, att om han vore ej hennes köttsliga farbror, han vore vida trefligare än Knorring. Då han vill vara rigtigt aimabel kan han det, och i går spenderade han hela sin goda vilja.

  Sofia von Kræmer Anna Ehrnrooth Oskar von Kræmer Alexis von Kræmer Alexander von Knorring Casimir Ehrnrooth
 • Efteråt gingo de andra på th Michel, men jag hade stämt möte med Etters på Bouffes, der de voro med Engelsmannen o Sasha. Der gafs Barbe Bleue, och två af herrarne. Juttot och Roux, voro mycket bra. Tänk, det var första gången i lifvet som fru Etter var på en Opera Buffa. Hon hade mycket roligt, och roligt var det.

  Bouffes Michailovskijteatern Emilie von Etter Paul von Etter Fitzgerald Alexander Jacobson Juttot Roux
 • FitzGerald reser i morgon. Han är temmeligen barnslig ännu, men konvenabel och väl uppfostrad. Han berättade hela sin och sin slägts historia åt fru Etter, som han naturligtvis tyckte var mycket fin och vänlig. Han sjelf skulle vilja bli artist. sedan han förgäfves sökt bli "Horse Guard", men jag tror det blir svårt att afgöra om hans anlag, då hans studier i den vägen inskränker sig till lektioner under 2 månader, och tillsvidare blir väl hans sysselsättning som hittils, canote färder, jagt o.d.. Han säger sig ej ha mycket pengar, har en pappa som ej lossar på pungen, och måste derföre söka få en profession – en fråga som dock tills vidare sväfvar i det största dunkel för honom.

  Emilie von Etter Fitzgerald
 • Genralen kommer om onsdag.

  Sebastian von Etter
 • Fru Etter tyckes mycket vilja att jag och Paul skola resa till Boruvna och påstår att färden skulle kunna göras på 2 dygn, inclusive järnvägsresan.

  Borovno Emilie von Etter Paul von Etter