Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

förälskelse Gud karaktärsdrag kärlek kuskar kvinnor män manlighet namnsdagar nationalitet nationalkaraktär opera (konstart) personlighet resor ryskhet sjukdom (tillstånd) teater tjänstefolk

Petersburg, tisdag d. 22 nov 82
Älskade Mamma,
Det blef ingen resa af i dag emedan
jag var alldeles för trött i går afton
att packa in. Etter reser också i afton,
och fru Etter bad mig alltjemnt i
går att skjuta upp resan tills i morgon.
I dag har jag packat in taflorna
och mina saker, bjudit Etters
d.v.s. Vania Paul och fru Etter på theatern –
efter eget val gå vi på Bouffes och
se "la Mascotte" icke Daudets Jack på
Th Michel. Fru Etter menar att man
har tillräckligt af sjukdom och elände
omkring sig för att ännu vilja
se deraf på scenen. Den der Sascha
ställer till spektakel alltjemnt. Igår
var det kuskens namnsdag, och han
öfverhopades med gåfvor – Ända
dittils hade han varit, mycket med
om att resa med sin herre. Idag
reser han ej mera, säger han – Sascha
skrifver att han heller ej far om han
ej får sin älskade Mischa med sig –
Fru Etter förtviflad. De ta hans oför-

skämda kapriser alldeles för
allvarligt, och systrarne ha en
viss oförklarlig fruktan och respekt
för denna bortskämda käring.
Emellertid har nu kusken, mot
löneförhöjning lofvat komma
med. Hvad i verlden skall han
göra med honom i Nizza. Karlen
han ju hvarken passa upp honom,
efter han bo på hôtel, ej heller uträtta
det minsta ärende åt honom. –
I går var jag hos Sascha – han lär
verkligen ha någon nerf-lung-
hjert-åkomma – men går ut som
om ingenting passerat, gör sig
till derhemma, – led i högsta grad.
Buistroff var här i dag. Det är
ju en lurk, men han har ändå något
af en karl i sig, som gjorde att jag
med helt sympatiska blickar
såg honom än denna gång.
Här ser man så många förkrympta
underbart ihopkomna, inkoseqvinta
och omanliga karlar.
Detta Ryssand är ännu något
stort, främmande, dystert, tråkigt

och dödt för mig. Jag tror ej att
någon grad af kärlek, vänskap
eller medlidande för personer kan
ändra detta mitt intryck af det
hela. –
Utaf Boruvna fick jag ett godt
intryck – derföre att jag såg Manzeys
som jag håller af, skilda från hela
karavanen af slägtingar, fördomar,
manéer och modets inverkan på tänke-
sättet.
Koki är ännu sjuk – det är någon-
slags magkatarrh han har. Men
det är en rigtigt snäll, glad och
treflig pojke – som tar allt från den
lustiga sidan. Schura har en böld.
Paul är också bäst när man får
honom ensam. Vania börjar jag
allt mera tycka om för att han är
en sjelfständig natur, ej en sådan
der oundgänglig länk i den Jacobsonska
kedjan. – Armfelt och jag ha
varit litet "à froid" – Jag kan dock
ej boudera, och bryr mig ej heller
om det.
Om jag ej haft en sådan förskräckelse

för Ryssland, skulle jag kanske
sagt mera än jag sade åt fröken
Manzey. Denna skilnad i nationalitet
och detta gamla racehat, som man
under långa tider tror vara dödt,
faller stundom ned som en mur
emellan mig och dem. Skall någon-
dera öfverge positionen – Jag kan
det ej och de vilja det ej.
Fru Etter är ändå alltid den som
bäst förstår mig. Hon har varit
så olycklig nu hela denna tid
historierna med Sascha o.s.v. –
Nu tar jag ännu farväl af Mam-
ma. Måtte Gud bevara Mamma – och
det gör han, om jag är här eller fjerran
kan jag intet göra för Mamma utan
Hans hjelp.
Helsa Anni och Bertha, tante
Gadd och alla bekanta från Mammas
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Det blef ingen resa af i dag emedan jag var alldeles för trött i går afton att packa in. Etter reser också i afton, och fru Etter bad mig alltjemnt i går att skjuta upp resan tills i morgon.

  Emilie von Etter Sebastian von Etter
 • bjudit Etters d.v.s. Vania Paul och fru Etter på theatern – efter eget val gå vi på Bouffes och se "la Mascotte" icke Daudets Jack på Th Michel. Fru Etter menar att man har tillräckligt af sjukdom och elände omkring sig för att ännu vilja se deraf på scenen.

  Bouffes Michailovskijteatern Emilie von Etter Alphonse Daudet Johan Emil (Ivan) von Etter Paul von Etter Jack
 • Den der Sascha ställer till spektakel alltjemnt. Igår var det kuskens namnsdag, och han öfverhopades med gåfvor – Ända dittils hade han varit, mycket med om att resa med sin herre. Idag reser han ej mera, säger han – Sascha skrifver att han heller ej far om han ej får sin älskade Mischa med sig – Fru Etter förtviflad. De ta hans oförskämda kapriser alldeles för allvarligt, och systrarne ha en viss oförklarlig fruktan och respekt för denna bortskämda käring. Emellertid har nu kusken, mot löneförhöjning lofvat komma med. Hvad i verlden skall han göra med honom i Nizza. Karlen han ju hvarken passa upp honom, efter han bo på hôtel, ej heller uträtta det minsta ärende åt honom.

  Nice Emilie von Etter Alexander Jacobson Mischa
 • I går var jag hos Sascha – han lär verkligen ha någon nerf-lung-hjert-åkomma – men går ut som om ingenting passerat, gör sig till derhemma, – led i högsta grad. Buistroff var här i dag. Det är ju en lurk, men han har ändå något af en karl i sig, som gjorde att jag med helt sympatiska blickar såg honom än denna gång. Här ser man så många förkrympta underbart ihopkomna, inkoseqvinta och omanliga karlar.

  Nikolaj Ivanovitj Bystrov Alexander Jacobson
 • Detta Ryssand är ännu något stort, främmande, dystert, tråkigt och dödt för mig. Jag tror ej att någon grad af kärlek, vänskap eller medlidande för personer kan ändra detta mitt intryck af det hela. – Utaf Boruvna fick jag ett godt intryck – derföre att jag såg Manzeys som jag håller af, skilda från hela karavanen af slägtingar, fördomar, manéer och modets inverkan på tänkesättet.

  Ryssland Borovno Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Nikolaj Nikolajevitj Manzey
 • Koki är ännu sjuk – det är någonslags magkatarrh han har. Men det är en rigtigt snäll, glad och treflig pojke – som tar allt från den lustiga sidan. Schura har en böld. Paul är också bäst när man får honom ensam. Vania börjar jag allt mera tycka om för att han är en sjelfständig natur, ej en sådan der oundgänglig länk i den Jacobsonska kedjan.

  Alexander von Etter Johan Emil (Ivan) von Etter Nikolaj von Etter Paul von Etter
 • Armfelt och jag ha varit litet "à froid" – Jag kan dock ej boudera, och bryr mig ej heller om det.

  Carl Alexander Armfelt
 • Om jag ej haft en sådan förskräckelse för Ryssland, skulle jag kanske sagt mera än jag sade åt fröken Manzey. Denna skilnad i nationalitet och detta gamla racehat, som man under långa tider tror vara dödt, faller stundom ned som en mur emellan mig och dem. Skall någondera öfverge positionen – Jag kan det ej och de vilja det ej.

  Ryssland Sophie Manzey
 • Fru Etter är ändå alltid den som bäst förstår mig. Hon har varit så olycklig nu hela denna tid historierna med Sascha o.s.v.

  Emilie von Etter Alexander Jacobson
 • Nu tar jag ännu farväl af Mamma. Måtte Gud bevara Mamma – och det gör han, om jag är här eller fjerran kan jag intet göra för Mamma utan Hans hjelp. Helsa Anni och Bertha, tante Gadd och alla bekanta från Mammas Atte

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Adelaide Gadd Alexandra Edelfelt