Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

årets fester beskickningar bröllop Gud jul julklappar kläder konsthandel konstnärer konstutställningar porträtt skådespelare tavlor turkar utställningar

Paris d. 17 Dec 1882
Älskade Mamma
Detta bref borde enligt all beräkning
komma fram just på julaftons-
morgonen – kanske redan förut.
Jag önskar Eder derföre nu af
allt hjerta Guds fred och välsignel-
se samt en glad och lycklig jul
helg. Jag sjelf har varit så
upptagen af dessa tusen bestyr
som föregår en tafvelutställning
att jag icke hunnit realisera
de planer om Julklappar jag
sedan fem dagar närt. Hvad jag
skickar kommer derföre post festum –
nu tillsvidare får mamma nöja sig
med mattan och mina löften Annis
klädning skall jag med det allra
första bestyra om, men måttena!
Skicka dem med första möjliga –
Är icke Rosinas bröllop redan

I Januari?
Vår utställning är ännu ej öppen
för allmänheten. Taflorna äro
så godt som uppställda, och om
tisdag afton öppnas utställningen
för de inbjudna som gå till
2000. Jag har skickat kort till
Kreti och Pleti. – Skall i morgon gå
till ryska och svenska ambassader-
na.
Mina taflor äro väl placerade
isynnerhet "Under björkarne, som
har den bästa platsen i hela
salen – midt på fondväggen
så att den synas genas då man
kommer in. Denna jemte Lily,
några studier, Portalis och Lübeckska
schifferhaus äro på cimaisen.
Fru Miatleff Tajta, Gustaf Philip
högre upp – men alla platser äro
goda i Petits sal, och som endast

små taflor äro undertill gör det
ej något till saken. Jag ville sjef
ha Mme Miatleff på denna plats
emedan porträttet då är bättre
ekläreradt om aftonen. Alla
målarna göra mig komplimen
ter, anse mig gå framåt med
stora steg, finna mina nu med
hafda saker friare i behandling
och mera artistiska än de föregåen
de. – Mammas porträtt har
Jag ej ställt ut, dels emedan jag
nu redan har tillräckligt saker
deruppe, dels emedan jag ej vill
utsätta det för kritik. Dess förnämsta
värde är ju rent personligt.
En tråkig historie med krångel
har jag haft med den der Anniska
flickan i skogen från i fjol. Alice
Regnault sade sig ha fått Mr
Norbert-Vuys ord på att få taflan
anmäler detta för mig, ber mig
utställa den, och jag skrifver upp
den i katalogen – emellertid har,

Mr Norbert Vuy under tiden sålt
taflan åt en turk som rest
till Konstantinopel med den –
stort bråk fram och tillbaka komman
de och gående. Norbert Vuy sade
sig ej ha förstått Alice Regnaults
tal som ett köpeaftal. – Emeller-
tid har denna tafla nu stigit till
mycket högre pris. – Expositionen
ser ganska intressant ut. Petit
sjelf menar att vi i nästa år
böra göra om detta, med uteslutandet
af Egusquiza Tofano och Rossano
som verkligen skämma ut den för
oss – Egusquiza är ännu ej nöjd
med platserna – och begriper ej att
hans smörja ej skulle vinna på
att sitta midt på som t.ex min
tafla. Hvad som gladde mig var
att se det Sargent med rigtigt
intresse betraktade mina taflor.
"Under björkarne" och Lily Etter slå
mest an, likasom Portalis porträtt
Nu farväl, lycklig jul och Guds
fred önskas eder alla af
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Detta bref borde enligt all beräkning komma fram just på julaftonsmorgonen – kanske redan förut. Jag önskar Eder derföre nu af allt hjerta Guds fred och välsignelse samt en glad och lycklig julhelg.

 • Jag sjelf har varit så upptagen af dessa tusen bestyr som föregår en tafvelutställning att jag icke hunnit realisera de planer om Julklappar jag sedan fem dagar närt. Hvad jag skickar kommer derföre post festum – nu tillsvidare får mamma nöja sig med mattan och mina löften

  Alexandra Edelfelt
 • Annis klädning skall jag med det allra första bestyra om, men måttena! Skicka dem med första möjliga – Är icke Rosinas bröllop redan I Januari?

  Alexandra Edelfelt Rosina Zilliacus
 • Vår utställning är ännu ej öppen för allmänheten. Taflorna äro så godt som uppställda, och om tisdag afton öppnas utställningen för de inbjudna som gå till 2000. Jag har skickat kort till Kreti och Pleti. – Skall i morgon gå till ryska och svenska ambassaderna.

 • Mina taflor äro väl placerade isynnerhet "Under björkarne, som har den bästa platsen i hela salen – midt på fondväggen så att den synas genas då man kommer in. Denna jemte Lily, några studier, Portalis och Lübeckska schifferhaus äro på cimaisen. Fru Miatleff Tajta, Gustaf Philip högre upp – men alla platser äro goda i Petits sal, och som endast små taflor äro undertill gör det ej något till saken. Jag ville sjef ha Mme Miatleff på denna plats emedan porträttet då är bättre ekläreradt om aftonen.

  Varvara Iljinitjna Mjatleva Emilia (Emilie) von Etter Fredrika Snygg Gustaf Philip Armfelt A. de Portalis Georges Petit
 • Alla målarna göra mig komplimenter, anse mig gå framåt med stora steg, finna mina nu medhafda saker friare i behandling och mera artistiska än de föregående.

 • Mammas porträtt har Jag ej ställt ut, dels emedan jag nu redan har tillräckligt saker deruppe, dels emedan jag ej vill utsätta det för kritik. Dess förnämsta värde är ju rent personligt.

  Alexandra Edelfelt
 • En tråkig historie med krångel har jag haft med den der Anniska flickan i skogen från i fjol. Alice Regnault sade sig ha fått Mr Norbert-Vuys ord på att få taflan anmäler detta för mig, ber mig utställa den, och jag skrifver upp den i katalogen – emellertid har, Mr Norbert Vuy under tiden sålt taflan åt en turk som rest till Konstantinopel med den – stort bråk fram och tillbaka kommande och gående. Norbert Vuy sade sig ej ha förstått Alice Regnaults tal som ett köpeaftal. – Emellertid har denna tafla nu stigit till mycket högre pris.

  Konstantinopel Alexandra Edelfelt Alice Regnault Norbert Vuy
 • Expositionen ser ganska intressant ut. Petit sjelf menar att vi i nästa år böra göra om detta, med uteslutandet af Egusquiza Tofano och Rossano som verkligen skämma ut den för oss – Egusquiza är ännu ej nöjd med platserna – och begriper ej att hans smörja ej skulle vinna på att sitta midt på som t.ex min tafla.

  Georges Petit Rogelio de Egusquiza Eduardo Tofano Federico Rossano
 • Hvad som gladde mig var att se det Sargent med rigtigt intresse betraktade mina taflor.

  John Singer Sargent
 • "Under björkarne" och Lily Etter slå mest an, likasom Portalis porträtt

 • Nu farväl, lycklig jul och Guds fred önskas eder alla af Atte