Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

aga årets fester böcker jul julklappar karaktärsdrag konstkritik konstutställningar kritik kvinnor män manlighet personlighet resor sjukdom (tillstånd) utställningar

Älskade Mamma onsdag 20 Xbre
82
Ett öde, ett öde! Sascha Jacobson
har haft tråkigt i Nizza och kommit
hit tillbaka! Hvad tycker mamma?
I går har han varit och sökt mig och
idag har han stämt möte med mig
hos Mme Pasca. –
I går invigningen – Stor succès för
mig! – Mycket folk, förfärlig trängsel –
eleganta damer. I ett bref som jag
påbörjat, men som jag tillföljd af
Saschas ankomst måste afbryta, skall
jag omtala hvad Gubben Meissonnier
sade mig – Det vackraste erkännandet
Jag fått tills dato, derföre, att det
kom från honom. – Sascha gör
mig nervös – och jag tror jag
har fått flera grå hår för den oro
hvari han försätter mig. – En
sådan käring – stryk skulle han
ha haft i sin barndom och ungdom,
ännu vore medlet excellent, tror
jag. – Tusen tack för böckerna

Jag känner nu att jag alldeles
för litet tänkt på julen –
Nu har jag fått litet andrum och
skall tänka på mina pligters
uppfyllande. Förlåt – ni kan
ej tänka er hvilken vefva
jag varit sedan 8 dagar. –
Taflan, Lilly, Portalis och
Tajta ha största succèsen –
Mme Miatleff mindre. Meisson-
nier sade att Bertha var utmärkt
väl tecknad och ställningen
ypperlig. Nu skall jag gå till
Sascha – han skall resa tillba-
ka till Petersburg, ty han för-
gås af hemlängtan. Lyckliga
Petersburg, lyckliga Sascha!
Farväl – mera i dag om jag
hinner för honom – tusen miljo
ner helsningar.
Atte
Wolff "éreinterar" mig ej – hvilket
vill säga bra mycket för en som aldrig
gifvit honom något. Han gjorde mig en
massa komplimanger i går.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Ett öde, ett öde! Sascha Jacobson har haft tråkigt i Nizza och kommit hit tillbaka! Hvad tycker mamma? I går har han varit och sökt mig och idag har han stämt möte med mig hos Mme Pasca.

  Nice Alexandra Edelfelt Alexander Jacobson Pasca
 • I går invigningen – Stor succès för mig! – Mycket folk, förfärlig trängsel – eleganta damer. I ett bref som jag påbörjat, men som jag tillföljd af Saschas ankomst måste afbryta, skall jag omtala hvad Gubben Meissonnier sade mig – Det vackraste erkännandet Jag fått tills dato, derföre, att det kom från honom.

  Alexander Jacobson Ernest Meissonier
 • Sascha gör mig nervös – och jag tror jag har fått flera grå hår för den oro hvari han försätter mig. – En sådan käring – stryk skulle han ha haft i sin barndom och ungdom, ännu vore medlet excellent, tror jag.

  Alexander Jacobson
 • Tusen tack för böckerna Jag känner nu att jag alldeles för litet tänkt på julen – Nu har jag fått litet andrum och skall tänka på mina pligters uppfyllande. Förlåt – ni kan ej tänka er hvilken vefva jag varit sedan 8 dagar.

 • Meissonnier sade att Bertha var utmärkt väl tecknad och ställningen ypperlig.

  Berta Edelfelt Ernest Meissonier
 • Nu skall jag gå till Sascha – han skall resa tillbaka till Petersburg, ty han förgås af hemlängtan. Lyckliga Petersburg, lyckliga Sascha! Farväl – mera i dag om jag hinner för honom – tusen miljoner helsningar. Atte

  Sankt Petersburg Alexander Jacobson
 • Wolff "éreinterar" mig ej – hvilket vill säga bra mycket för en som aldrig gifvit honom något. Han gjorde mig en massa komplimanger i går.

  Albert Wolff