Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

brev illustration konsulat landskap (fysiska helheter) sjukdom (tillstånd) sjukhus

d
atte
Atte
apitol.
d
Bou. I April –
Sepen broder.
Seg ej rigtig såsnemmelig med Forsynet,
som har vendt – ty dammens gång som lykte.
tigt, af Dr Eshar! I dag förklareda, af
ine. Tygdosse saa id fil af blise mest
det. Jeg es rigtig glad over af sin
meddele hoder en oredan Eluterretning
Der fordrig ni bok. Ro oss Kleile, og
sig ej derför dobbelt glad och af vår

bleven flyttet gjerner min forlique.
lig. Dennesi. Godhed til. Hospitalik
påa Zospitolicism – Det er saa snygt
og fick om trefligt heropfel om Soltik
er såg den ligt. Den helser hjertligt
Suraarödsline – mina horbroder förstaf –
Der slutlig och – Bred med en
Den famning om Tys
Mammas egen
Atte
9
ske
a

Flöjsluns. Sin
Efter Lefter föjer jag et Sar Lennes til den
som på har skridet för Dini sen. Vi se.
fins vi alliga i Aje bli till saa Trapi tolisen
fara och Lyster Storpital – Eldre för bindligarne
gores trasten og Aloc i stor Sstler, der kom
öfver Liscen og Lörda Klangefärde. Chellem Gu
nens en men i over trampagnens stor
Slette en lilla Lindre ligger i Forgrändet.
Sar en ligt oss hyggligt är der i den för. ett
den för ligger det länge son og ser efter
Omitindighederna godt ut. Jeg san sina gue-
taga hvad Drin ser skriver, af Borloren i dag
ädanför Disen dit mig alne gjorton det jem-
nu som han något fil Deri Lir, af och
vilda victnos blot blir en meget lif Lyg-
dom. Från Saalmodigher, Ledit. Finl. om
ich altför migen Angitelse. Till 2 i Andra
får jag og den stucke theologide, Tandi dock
Bolen from har aflist mig ofta i af paste
Deni Lie 3 Doria Albert till Sten: Tilider
vi fiska hur ned åt Trappers og han god
mund gouite slätt. Jag gjorte ej har
gjunnen. Roust Gadds Lerep – Det ej tande

för frans en far att en stor Berligelie
af viss han hes – hvar all vit blir gjort
för hem. Hvad gjort. San
sig har med af Sar. Stregar for
lequet ledsigten hos Leudriel. Jag

bjeliga strar han möda deri Gje, med
engitilighet acknes detta ono-
telier godt chod – det hus vi alle Lis.
fröm med temmer Lite den Sien
hl. Blaving har och icke varn, det ej je
aset
altid en sist – der ej jag är
Lorlig mellan hans en Rui sent Sygoris
Artöviget
Piets tror han
Deri – så länges efter Bru-
Hors. De vet adressen dem hit
consolato. Danse
ait de har tillstryck: Sleende.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Skrivet av Pietro Krohn på Edelfelts diktamen.

  Pietro Krohn
 • Edelfelt är tacksam mot försynen som har vänt sjukdomsförloppet så lyckligt att doktor Erhardt menar att Edelfelts sjukdom ser ut att bli lätt; han är glad att kunna förmedla Alexandra Edelfelt en sådan underrättelse.

  Alexandra Edelfelt Wolfgang Erhard
 • Det som behövs är ro och tack vare sin vänner har han kunnat flytta till hospitalet [sjukhuset] på Capitolium.

  Capitolium
 • Edelfelt hälsar till småsystrarna och Morbror Gustaf Brandt och avslutar brevet med en varm kram till Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • Pietro Krohn skriver ett tillägg till de rader han för Edelfelt har skrivit ner; de befinner sig för ögonblicket på det tyska hospitalet [sjukhuset] på Kapitolium, med utsikt över Kampagnens stora slätt; han bekräftar de sjukdomsutsikter som Edelfelt meddelat och vill att Alexandra Edelfelt inte skall ängslas för mycket utan ha tålamod; han försäkrar att allt har gjorts som har kunnat göras; teologie kandidat Bohn har hjälpt till att avlösa Krohn i vakandet; herr Victor Hoving har det inte värre, vilket är en tröst; det finns inte något samband mellan hans och Edelfelts sjukdomsgrad; Edelfelt längtar efter brev; Alexandra Edelfelt kan adressera dem till consolato Daneie [danska konsulatet] så kommer de fram.

  Campagna romana Capitolium Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Victor Hoving Bohn