Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

dieter drycker fotografier mat namnsdagar porträtt sjukdom (tillstånd) sjukhus telegram

dröm. D. frar 1876.
Älskade Mamma!
Hvedsen. Santationer eller Serier eller
Blonistertig refter har jag af hade frans-
par Din Narnedry, men istert med Fljes
sig värmest. Igrönskningar om min lade
bred åt ha gjerner mig. Tilfviseende
ls formisstes denne. Dag. Leg som Tanke
ning, af Dis Lynne hast varit gladt, sidan
det ridit. Tellgren. Ogina Ejender jag
mig som et till andet hemisk sidan
jag sin hur fart. För af våra offer
under den valbrist tid på Dagen
Zig geser örenligen endrin omfrent som
Calle Holin, men endag filesinthetigt
gosta för ut stöttet på Krohns Arm
Einus svinne ut på Branden og
det lade de värme Fradfrisk. Hars
Lina mig og ändrande. Blomsterdriften
fru den turliga Hars har liga vid.
Jeg spillt i de ridit fru Daga riddrus
ord Dord og den som skildt ett all

e
Lellerhide, som vernois mig – (Fron-
artisteller – Griesiter – Tusen Coron o. s. v.
der
mn i St. Tröd) vildt allt ille tror,
mom
o
af jag för 3 reger siden med ford om
helt o
effela dras min visse troppe, Bouillon
till Dagen.
Etter
Del ej i dag ett harmed sidan jag som
ty a
ond på Slospitalet, om jag satt ej alldele
hugs
end värs hjertelig glad oss tallemmelig
synt
ar ej sku
om allin i den dag, som ej er är
ttr
föda. Det stor Duelt hvar jag af mig
regulien i Frefistende är en tolge af
af all
hus,
Kroken skallt häftiga Afvisning af alls
var än
ändra Leger end. Estedt, för hvilken
Atte e
hiva juldtsömning. Tiltro. Sanson

A
jag så den har hört tar hos ben Luga
felfridt att hjelp og vilket gjor Ord
ej fin
er der
nationer något oförgendt fru Eskande
Jo jan hosk, jo var Sasche, quelde
skall
och ogisa hade. En sorgeligt Paris
eet sig
herpen ej den nordes Din Wieseus. – Seville
erna trosker vist: cier. Burs har religt
omtals. Flice har hade ille monde
kanskt
I seger og ligger när

som
ett
han
er
ttet
Ellen
to
helde
här
et
Fröken paastoner åt jag ser sen over,
den klig meget friskare ord att för hvila
leger tiden. Dag i mit Annit regent
hela mig Terson dygtigt afsagret.
Hamt ej oro temmeligen Langl. 9
Jag har dinden fick ej helst somma
långt fick stubbel Sigur, som jag stil
styrde mig med af sade försvinde. Ni det
es ej deligt alt andet en min Er.
Hoorledes grano och med fotografierna
af erens Fortreter? lade af sig gjord, sin
rynd pass med Toloriferingen, till des
var meget enoriösert af succes vise Otsce
Afbildningerna till tisöker.
bren farväl för i dag. Se er 5
og jag ser varit oppe sidan til. 1. oss
er derför låds tref. Jag har de stil. Den
brat: helfin. Lie og endat Dig all
det kock jag vild i Terden. Sigi acine
Sedelende om Lils alla Beljendts hjer
kelet
Mammas egen
Atte.

Tigan Demi-
som de er emeller er jag lärer Sennes
i Albarti Haand. Sig leder mig juli
salltig briga lif af aris alt end, som
hen dit. Jag gris liga som tider Endrin
dagar, hos från Hivis altför personlig.
Deraf sommars många Gjentegeln oss
dier igen Teldsver.
med Kleingar åt den af Abert om.
till Totografering bedre han mig rig
af imorgen stil de fine merare Pertid
hengående.
Den norde Fins Er i dag opgjort af
Lugan. – Florr er och gladtligt af jag
hos Ernst bidrage list til af Albedt
tryga henne i sin ting og ener en
sade og förnöjet en.
hn Lytindenay hit Navardagen
An
Peter Krohn.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Pietro Krohn skriver på Edelfelts diktamen; på Alexandra Edelfelts namnsdag har Edelfelt bara sitt hjärtas varmaste lyckönskningar att bjuda på och hans glädje över att han genom sitt tillfrisknande inte förmörkar denna dag; han kan tänka sig att hennes sinne har varit glatt sedan det senaste telegrammet; han känner sig som en helt annan människa då han har fått vara uppe under den vackraste tiden på dagen; han går ännu ostadigt som Calle Holm, men ändå tillräckligt bra för att med stöd av Krohns arm kunna komma ut på verandan och där låta den varma vinden svepa omkring honom och inandas blomsterdoften; med tanke på den mat som han de senaste dagarna ätit vid bord skulle man inte tro att han för tre veckor sedan med nöd och näppe drack sina koppar buljong.

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Carl Holm (osäker koppling)
 • Det är en månad sedan Edelfelt togs in på hospitalet [sjukhuset] och han kan inte vara annat än glad och tacksam över att vara så rask som han är; till stor del tror han att hans tillfrisknande är en följd av att Pietro Krohn ståndaktigt avvisat alla andra läkare än Erhardt, för vilken de har fullkomlig tilltro; Edelfelt har senare fått höra att flera läkare erbjudit sin hjälp och gjort ordinationer som något avviker från Erhardts; ju flere kockar desto sämre soppa; ett sorgligt bevis på detta är den norska Fru Wiesener, som Krohn visst har nämnt i sina brev; hon har haft fyra läkare och ligger nu ganska sjuk.

  Pietro Krohn Wolfgang Erhard Alette Helene Wiesener
 • Pietro Krohn påstår att Edelfelt ser mycket friskare ut än för några veckor sedan; hans ansikte är visserligen avmagrat, håret är långt och han har en skäggstubb på över en tum.

  Pietro Krohn
 • Hur går det med fotograferingen av Edelfelts porträtt?; om det är möjligt får de skynda på med fotograferingen, för det vore roligt att kunna visa avbildningarna för Pietro Krohn.

  Pietro Krohn
 • Edelfelt har suttit uppe i fem timmar och han är därför lite trött; han har druckit Alexandra Edelfelts skål och han ber henne kyssa systrarna och hälsa alla.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • Pietro Krohns tillägg; som Alexandra Edelfelt ser är Krohn bara pennan i Alberts hand, han skriver ner allt som Albert vill; beträffande fotograferingen Albert nämnde om bad han Krohn säga att hon följande dag ska få närmare instruktioner.

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn