Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

döden fotografier läkare norrmän sjukdom (tillstånd) sjukhus utställningar

tröm – Edra fras
8
Älskade Mamma,
glades ring och Linnes egentaga, hvad
tis sagdt Dig i går om min Helbredt
Listand, hvar såg jag en följd
uet har jag af dag, så mår jag från Lon
fil af ridda oppe og ösaste med. Fröken som
mer jag dit "Al. tis åt tjente sera, åt jag
har hört tid siden oss ina meget syg, då
d Ehardt i dag som hit, miste han mitt
i den stor tala, vid jag med ögon. Trafter
hade stolet tur. Foulogen Janes jag
af og hit stötte mitt på stole ty Borde.
men jag tror dry, af jag idi Lillels, stådd.
ligens gråg ganska lång. Ställningar. Då
till lender min ena vil, har jag lännit om
tals fröker af i det endet om. Förning
stone gått hjell ej möte till sin
her allerida apoffurt fingen. Vid för mig.
min i lyckligen hos han tog Josel för
at Lilbicys en stor del af Formiddagen

her, emedan den norske Dostor, har
hus
Sehivet ogen, som Anto Telegram
den arme norska Trier, som i sitte. Drge
l af
har varit varn att ingentinen. P. gret
e
hans
sage alla i hundra Klyllin se i går Altes
de Saaul Dr Eshardt som de Floller ännu Oprij
och för af osen hindra är och tinne, var och Pariser
en almindelin sorg i Flospitalet, Geovaner det den
t
den altidylade göransin hade endag. Tag
sin. Pjer. Lyckligens hos Lies bry Encent i ett hem
oreskor den Naf, sjöndt heder åt meget

syg – Jag har al Grom hit af den
f.
lycklig oss af min charia har varit.
god stund under de en dit Enger, till i
le.
et Paulin, som er der Boden. Lil
alt ondt og ett ej Felfeldet med
litter
es
Freums. Fland hind Lägger som det och
för a
mred, ty af Tyftes para af Kispisal. Tis
feerharm oss sinna ses Jo mina Born hjerna
safton
Borgå. Flort fjollet indtöke, då opska.
gen
hud tillgrimmer ju herdet gamle fais
af
en hender hand –
tt
Jeg har aldrig och varit sente mig men
voxel.

var
en åt den hermisk trentid, det vil inge
sverta. Sommt: af jag gjerns apoffrer meget
lor af sonnen tjens, det vid Vir not, men
Ate
det gjulder åt sydt Distorn og sidan hop
om
trendes efter, hvad som är det Elogerts. Jag
Atte
Ofeijern vilde på i allt såld gjort en
Priser-calossen, men fröker penstrer af
af
det stälde var aldrig för meget allt fringende
or
för mig. Det funde lander och ledt af
ten
Encentrindhents bref. S. Estlanders snad i drum
Ley, med Esterst vet jag illa dels herren
för jag ej fäldhommen helbredet.
Det är Schaisman, som har famntryck
till Ellijligheder med Fotografierna. Tro
taels med Tirohn om Simineringen i
Billedarne om han synter, af och också
d af
es ganska sisterligt af Jerndtsons dem
så att förestog derför fölgeant, af indtil
t
min
viden og i Sandstighed än för Siborgarfor
deska
gen bestygga ehalerierne med en Blendes
te
af dygehvid. – Lördar, hos det gion som
sin Glands oss terp fil Farven som enda
i min oaktig. Tern, men Eder för fort tid.

En egychorde dit hvad Billedt er Juldroner.
ment tilltruckeligt, den det pidires goda
med en lilla timla hvidt Lilles oss paris trygg
med en Ivamp sin synt
igen af Maleriet ej godt afvädde med
land noyli Traus i Torrigen. Er och minstigt
sin hatar
f fru Beeter eller arga
tisat gör det, är vildt och visst ypperligt
Rilledame för naturligen säger ut af Run.
min för af förr dit Fotografen
Det vildt vara mössort af Jour Zols-
fvar dem til Fröken
grafier hem för-
og Runeberg. Han då på argat Lul
a in timmementer eller slofvander
Tänninen fars Bedra på Minister hjelms
Arniss i Chanchen, ser und den hertil
hinder Ermina på par Rejern dit Paris
eller oped af passens München.
V. som alltid varmt og Ljerlig Fil.
rem tis alle "Biljendre og fransert til
i lån Troslust från
Mammas egen
Atte.
i hösten.
hille

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Pietro Krohn skriver på Edelfelts diktamen: Edelfelt bekräftar gårdagens hälsotillstånd; hur svag han än känner sig, och då han får lov att sitta uppe och tala med Krohn, kommer han inte att tänka på att han för en kort tid sedan var mycket sjuk; då doktor Erhardt idag kom dit mötte han Edelfelt i den stora salen, dit Edelfelt gått med egna krafter; fortfarande får han av och till stöda sig på stolar och bord, men han tror att han i nödfall skulle kunna gå ganska långt.

  Pietro Krohn Wolfgang Erhard
 • I och med att Edelfelt känner sig så väl har han kunnat övertala Pietro Krohn att åtminstone om förmiddagarna gå hem och måla; olyckligtvis har Krohn ändå fått lov att tillbringa en stor del av förmiddagen på sjukhuset, eftersom den norske doktorn har behövt någon som skrev telegram om den arma norska fru Wiesener, som i dessa dagar har varit värre än någonsin; Dr Erhadt och Dr Holm trodde att hennes sista timmar väntade, vilket ledde till allmän sorg på hospitalet, den alltid glade Giovanni hade tårar i ögonen; lyckligtvis har hon överlevt natten; hennes man ligger sjuk i tyfus på ett sjukhus i Köpenhamn och hon har två små barn hemma i Norge.

  Köpenhamn Norge Pietro Krohn Wolfgang Erhard C. Holm Joachim Wiesener Alette Helene Wiesener Giovanni
 • Edelfelt funderar på den närmaste framtiden, sommaren; han är redo att offra mycket för att komma hem, men det gäller att lyda doktorn; på vägen upp ville han gärna se Parisersalongen, men Pietro Krohn påstår att det skulle vara för ansträngande; det skulle inte skada att inhämta professor Jakob Estlanders råd i denna sak; Edelfelt vill inte ta upp saken med Erhardt innan han är fullkomligt återställd.

  Paris Pietro Krohn Jakob Estlander Wolfgang Erhard
 • Det är B.O.Schauman som åtagit sig att sköta fotografierna; Edelfelt har talat med Pietro Krohn om fernisseringen av bilderna; det vore bra att få Adolf von Becker eller någon annan målare att göra fernissan, så att de sedan kan föras till fotografen; Edelfelt ville gärna få fotografierna för att visa dem åt Krohn och Walter Runeberg; han vill också genom sina kamrater eller hovrådet Alexander Tanninen få reda på Hjalmar Munsterhjelms adress i München; kanske kommer han på vägen till Paris eller upp att passera München; han ber Alexandra Edelfelt hälsa systrarna och alla andra; Krohn hälsar.

  Paris München Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Berta Edelfelt Adolf von Becker Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Hjalmar Munsterhjelm Walter Runeberg Berndt Otto Schauman Alexander Tanninen