Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

blommor brev döden epidemier Gud kläder konfirmation sjukdom (tillstånd) sjukhus trädgårdar vänner

Corna d. 2 Maj (söndag
178
Älskade Mamma,
I dag på morgonen meddelade skref
mig att Hovins var der redan för en må-
med sidan. Denna för mig så sorgliga nyhet
grep mig djupt, isynnerhet som jag
ej haft någon aning om att han var så
snära slutet, då jag såg honom sist. En
enda tanke har uppfyllt min själ
hela denna dag. Herre, underliga äro
den vågar. Jag sörjer Hoving uppryligt,
men än glad att under de sista dagarna
ha gjort min pligt mot honom och
hjelpt honom så godt jag kunnat och
mina krafter räckte till. Att Guds godhet
varit stor emot mig, att jag är helt
förvånad öfver mitt tillfrisknande efter
en så svår tyfus, och att jag känner om
tacksam emot Forsguer, det är säkert.
En sanne lycka än att jag haft Krohn.
En sådan uppoffrande vänskap och godhet
kan man aldrig veder galla, och han kan
till stor del som förbättring till sin förtjenst

genom att han hållit mitt kurage upp
t.o.m. då han sjelf var nedtryckt af
sorg och bekymmer. – Geovonni som
varit här 20 år, påstår att hem anna
aldrig sett en så sjuklig våra tyfus
här varit nästan epidemisk och bra
många nordbor ha haft denna sjuk-
dom, ehuru jemförelsevis få ha der-
kat under derför.
Tack för att Mamma skref till gam-
Runebergs och talte om Walthers och
hans frus stora vänlighet mot mig.
I dag har jag fått begynna läsa Mam-
mas bref. Jag får ett i gången. Nu
var det ett af d. 2 April, med ett blad
från Ellen, skrifvet – hennes konfirmation
dag. Tack, tusen tack derföre.
Jag kan ej önska något bättre än
att det med mitt tillfriskande måtte
gå lika bra som hittils. Ack hvad jag är glad
för Mammas skuld lika mycket som för mig
igen, att jag nu är så pass bra. Helsa
alla hjertligt från Mammas egen
Atte.
Krohn vill ej att jag skall skrifva mera.
ha
os o
han
loge
stora


Com Peter
tien Lin
Då jag d. gjerna instedt af Albert skuld
drios men, sin men de findt diner i af
jag fyser Berlin af Sapint. – Albert blev
otiligen konget då jag idag meddelte
hen Kovingt bra, men jag förde illa oprakt
det länger åt trygt för åt andra skuldt
sök och i et i pennglet. Gjeblis. Denistertid
har han tagit och misst ostigt sig till
jenst meget med mig drödra. Jag göra
hemligen fru, af je men han taler han
ning derrän desto Ledo, till saameget under
speliterar har ute provis.
Tno hoos ej ögier för första. Geng
furst redd i barn. Kl Euel jo lidt af färg
Albert ned ad Trapperns. Hans Lies gjort
mren enddret ondt. Flere har ille godt frus
ker dem, sedan – Lusts. Inna slertid skeddende
i dog en hela Finut. Tid sindt i Flavin
Han var i fara in sida aldrig Garibaldt –
roje og den slag – dricke og inne je

sarnet medtaget tid. Har. Lignedt ett
gammet Savolis fri i det ärendel. 20
Bataster. Godamin dilouseet hur med
diveris röda Troses i deraf kultom. Han
ring i det helt meget som en till in – Men
det tack om af han var
e förnöjet og
fuldt Bag nöd den må dr Lafl.
I sitta gjeflit riddag hen: Salacer
og tanker per af gång: ung i gåen
forkestentlig Jag af strax af
de
saken i morgon
e Pletien
vibre Fröken.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Pietro Krohn meddelade Edelfelt på morgonen att Victor Hoving varit död sedan en månad; han sörjer Hoving, men är glad att han de sista dagarna hade gjort sin plikt och hjälpt honom så gott han kunnat.

  Pietro Krohn Victor Hoving
 • Edelfelt är tacksam mot Gud och Försynen för sitt tillfrisknande från tyfusen.

 • Det är en lycka att Edelfelt haft Pietro Krohn; det går aldrig att vedergälla en sådan uppoffrande vänskap och godhet; Krohn har hållit Edelfelts kurage uppe, t.o.m. då denne själv varit nedtryckt av sorg och bekymmer.

  Pietro Krohn
 • Giovanni som varit på sjukhuset i 20 år har aldrig sett en så sjuklig våg av tyfus, nästan som en epidemi; många nordbor har haft denna sjukdom, men jämförelsevis få har dukat under.

  Giovanni
 • Edelfelt tackar för att Alexandra Edelfelt skrev till gamla Runebergs och talade om Walters och hans fru Linas stora vänlighet.

  Johan Ludvig Runeberg Alexandra Edelfelt Lina Runeberg Walter Runeberg Fredrika Runeberg
 • Edelfelt har börjat få läsa Alexandra Edelfelts brev, ett i gången; i brevet från 2 april fanns ett blad från Ellen Edelfelt, skrivet på hennes konfirmationsdag; han är glad för Mammas skull att hans tillfrisknande gått bra; han avslutar för Pietro Krohn vill inte att han ska skriva mera.

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Ellen Edelfelt
 • Pietro Krohns tillägg: Krohn fyller resten av pappret då han inte vill att Albert skall skriva mera; Albert blev naturligtvis rörd då Krohn berättade om Victor Hovings död för honom, men Krohn ville inte vänta längre då han befarade att någon annan skulle råka avslöja nyheten i ett illa valt ögonblick; Albert tog beskedet med lugn och talade mycket om det, vilket Krohn tog som ett gott tecken; idag gick de första gången ut i trädgården; Albert kan inte utan smärta gå på sina tår, men de tillbringade i alla fall en halv timme i trädgården; han hade på sig sin Garibaldi-tröja och den blå rocken och såg något medtagen ut; Giovanni försåg honom med rosor i knapphålen och han såg i det hela mycket romantisk ut; det bästa var att han var förnöjd och njöt av den milda luften i fulla drag.

  Pietro Krohn Victor Hoving Giovanni