Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adresser (kommunikation) beställningar brev danskar döden drycker ekonomi Gud hyresbostäder mat nordbor norrmän sjukdom (tillstånd) sjukhus tavlor telegram trädgårdar

d. d. Nej 1895
Älskade Mamma,
Ändtligen har Krohn fått tillfälle att
arbeta litet. Han har nämligen en tafla
som skall vara färdig i början af fram
och der finnes ännu rätt mycket att göra
på den. Jag är i dag således ensam tills
kl. 3 à 4 de min praktiga vän återkom-
I går var jag, som Krohn kanske skref om
ute i trädgården, på den starpejska blifva
pan, som nu är fullt planterad med vin-
renkor, rosenhäckar, cartus o.s.v.. Det är
en förfarande nöjd då man blickar med, och
klippan går så lodrätt som en vägg. I dag
är det litet blåsigt, men Erhardt har
i alla fall bett mig gå ut på 1 timme
Jag har i dag fått lof att äta allt slaga
kött d.v.s. all slags måt, då jag förut
hade rätt till alla koppor och lemnrer. Det
går således farant, fastän krafterna ännu
äro klena. Ingen smärta känner jag mera.
om jag undantager en lindrig värk i fingrar

och tar, ett ondt som vanligtvis eftertfölj
tyfus, enligt hvad man sagt mig, men som
tydligt utvisar tillfrisknande. En danst
bildhuggar smidt, som var här ännu under min
tid, hade det mycket svårt med denna värk,
jag generas blott då jag städer mig på tarna.
Krohn har i dag meddelat mig en vigtigt
nyhet från min sjukdomstid: att Mam
ma telegraferat och frågat om jag ville
att Mammas skulle kommo hit. Må vi också
i detta fall anse att Gud ledt allt till det
bästa. Jag som låg i ständig gra, och i mina
panterier var så öfvertygad om att Mamma
var i Rom hade nog sagt ja häster. Men
allt har ju gått så förunderligt bra ändå,
och den långa resan hade bestämdt tagit
mycket på Mammas krafte. – Ännu en
sak – Mamma hade lätt kunnat bli sjuk,
tyfus smittan har ej varit att lika med.
En rigtigt lycka är att Krohn har en
kropp af Stål och ingenting bitet på honom
Tänk han har samtidigt haft att göra
med Hoving, mig, theol. Kand Bohn) de
Wieserer, alla sjuka i tyfus, och har
dock ej varit sjuk en doj, om han äfven af

Krohn

r
af
ansträngningen varit uttröttad mången jag
Han har gjort ännu mycket mera
för mig än Mamma vet – utslätt
obehagligheter och försummat sitt arbetet.
s.v. Så t.ex. då han hyrde mig ett rum
via Sistina d. 2. April, emedan jag ej fick
stanna med Hovins längre, så öfverfalls han
af några nordbor och isynnerhet några bede-
gode nordiska damer med de gräfsta
skymford för att han fört en tyfus patient
Lefver dessa
i huset och sedan förtalt honom och skällt
ned honom i alla skandinaviska krissar. Jag
flyttades från detta logis som Mamma kanske
vet 2 dagar derefter d. 4. – Gud välsigne
honom – utan honom vet jag ej huru jag
slagit mig ut. – Hovings död sysselsätter
ännu mina tankar. – Jag tror nog, som Mam-
ma säger i sitt bref af den 2 April (som jag fick
läsa i dag att Gud haft någon mening med det
underliga sätt, hvarpå Han tänket förhållanden för
under
mig. – Några timmar senare. Hela 2 bref
från Mamma! Tack, tusen Tack. Som skall
ma antager i brefvet sitter jag nu i en lång –
stol och har det godt. Till middag i dag i stekt
kyckling, risotto, smultron, Valletsivin). – Helsa Morbror
Gustaf, Tant Gadd, Tajta, syskonen och alla mina
vänner. Ett bref från G. Ph. Armfelt af d. 29 mars har
jag fått läsa i dag. Helsa och tacka honom.
Mammas egen Atte
Krohn vill ej att jag skall skrifva mera, deraf kommer

tjur. Fru
ling af för ord – "Les ej möjligt glad och
åt sig till Jasst sigt Albert Florinoj. Död.
og af från har tagit det är förnöfligt
ej roligt – ty har ögsen petigt han far
och nedständigt för ni Ryld i den
Thylt i M. af spetiten form eget drörer. Det
försöögt en stor glust åt ett han sedda
sinet var att sist og vilselhet
Med Silstein
Der
Retre te.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Äntligen har Pietro Krohn fått tillfälle att jobba på sin tavla som måste vara färdig i början av juni.

  Pietro Krohn
 • Som Pietro Krohn kanske skrev var Edelfelt i går ute i trädgården, på den Tarpejska klippan; i dag har han fått äta all slags mat, d.v.s. även kött.

  Tarpejska klippan Pietro Krohn
 • Edelfelt känner ingen smärta mer, med undantag för en lindrig värk i fingrar och tår, som är vanlig efter tyfus; en dansk bildhuggare Smidt hade mycket svårt med denna värk; Edelfelt besväras av den bara då han stöder sig på tårna.

  Nicolai Outzen Schmidt
 • Pietro Krohn upplyste i dag Edelfelt om att Alexandra Edelfelt under sjukdomstiden telegraferat och frågat om han ville att hon skulle komma dit; Gud har lett allt till det bästa; under hans yra trodde han i sina fantasier att Mamma var i Rom och skulle ha svarat ja på frågan, men tillfrisknandet har gått förunderligt bra och resan skulle ha tagit på Mammas krafter; dessutom kunde Mamma ha smittats av tyfusen.

  Rom Alexandra Edelfelt Pietro Krohn
 • Pietro Krohn har inte smittats fastän han haft att göra med tyfussjuka Edelfelt, Victor Hoving, teologie kandidat Bohn och dr Joachim Wiesener samtidigt.

  Pietro Krohn Victor Hoving Bohn Joachim Wiesener
 • Pietro Krohn har gjort mera för Edelfelt än Alexandra Edelfelt vet; han har utstått obehagligheter och försummat sitt arbete.

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn
 • Pietro Krohn hyrde den 2 april ett rum på via Sistina, då Edelfelt inte längre fick stanna med Victor Hoving; några nordbor överföll Krohn med de grövsta skymford för att han fört en tyfuspatient i huset; Krohn förtalades och skälldes ned i alla skandinaviska kretsar; som Alexandra Edelfelt vet flyttades Edelfelt ut från detta logis två dagar senare.

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Victor Hoving
 • Victor Hovings död sysselsätter ännu Edelfelts tankar och han tror som Alexandra Edelfelt att Gud haft någon mening med det underliga sätt han länkat förhållandena för honom under denna sällsamma resa till Italien.

  Italien Alexandra Edelfelt Victor Hoving
 • Edelfelt har några timmar senare fått två brev från Alexandra Edelfelt; som hon antar sitter han i en länstol och har det gott; till middag har han fått soppa, stekt kyckling, risotto, smultron och Velletrivin.

  Velletri Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt hälsar till Morbror Gustaf Brandt, Tante Adèle Gadd, Tajta (Fredrika Snygg), syskonen och alla vänner.

  Berta Edelfelt Adelaide Gadd Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Fredrika Snygg
 • Edelfelt har i dag fått läsa ett brev från Gustaf Philip Armfelt, skrivet den 29 mars.

  Gustaf Philip Armfelt
 • Pietro Krohns tillägg; Krohn är glad över att ha berättat för Albert om Victor Hovings död, och att Albert tagit beskedet med sådant lugn.

  Pietro Krohn Victor Hoving
 • Rola (Carl) Borenius har skickat Edelfelts 720 francs; Walter Runeberg har Victor Hovings kreditiv och kan ge pengar åt Edelfelt om det behövs; läkar- och sjukhusräkningen blir ansenlig.

  Carl Borenius Victor Hoving Walter Runeberg