Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

blommor brev danskar feber kläder konfirmation krig läkare mat norrmän pneumoni sjukdom (tillstånd) telegram träd trädgårdar växter

Dom d. 11 maj (Shorsdag) 1896
Älskade Mamma
Småningom har jag läst igenom samlin
gen af Mammas bref. Mångas inne
håll har jag hört relaterar af Krohn,
andra har han åter läst för mig. Men
den ångast, som öfversation uppe.
tig i dessa rader, (den nöd hvari Mammas
varit, har han icke tala om, men jag
har dock så väl förstått hela tiden
huru förfärligt det måste ha härsta för
Mamma att sitta så långt borta, ofta i okun-
nighet om mitt odig. – Får sjukdomen
han varit svår och farlig mycket farliga.
än jag vetat. I går sade Gernani,
då jag talade med honom om märkvär
diga förändringar så styfus: "Ja, aber des
märkvärdigste sist dock dess Sie noch då
sitzen". Krohn har dock sagt att Erkande
ett ögonblick varit utan hopp för mig.

Tänk, att man flere dagar telegraferat om

fru Wiesener, att allt hopp vore förbi, och
till svar naturligtvis fått ordres om hvad som
borde göras då hon var död, och nu är
hon bättre, och kommer sig kanske från
denna svåra sjukdom. Af den svåraste
tiden har jag ett ytterst dunkelt minne
och minne ej t.ex., att några danska or. norska
läkare flere går varit inne hos mig. Deremot
stå mina feberfantasier ännu klara för mig.
I början var det Adlerberg, som i full generals
uniform kom och underhåll mig på det aimablat
Jag hade sett honom på Piarra del Tritone några
dagar innan jag blef sjuk – deraf denna fantar
Sedan var jag fullt öfvertygad om att Mam-
na kommit till Rom, men ej fick besöka mig
tills jag en dag tyckte att jag var mycket dåliga
Då kom Mamma in, tog af sig natten o. den svarte
Schawlen, sätter sig vid min hufvudgård, tog mina
båda händer i sina och vi talte länge, länge
om döder, lifvet efter detta, försoning och ned,
och jag kände mig så glad och lugn efter
detta samtal. – Sedan tyckte jag att Mamma
ofta var hos mig och alltid ingaf mig Mammas
kogar så mycket mot o. hopp. – Se, sålunda
finnes det ofta bra mycket förstånd till
och med i fullständig o. gra. – Gud vara

unda
till
vare
lof, detta här nu till "le passe" men jag
tror nog att jag haft nytta af hvar dag
af denna svara tid. – I dag är det redan
2 veckor sedan mitt sista återfall som räckt
36 timmar, och sedan dess har jag ej sport
det minsta af sjukdomen. – Erhårdt har på
tre dagar endast ragat genom dörrn ett
Gulten morgon, Hr Edelfelt" och så råkat
af, så jag är nu negligerade här på hos
talet, och det är bra roligt. (Senare) –
Jag hade önskat, att jag haft Mamma med på
den promenad i trädgården som jag nyss gjort jag
affa
gick ensam ned för trapporna, och promenerade
så hela tiden. – Nu märker jag först huru
vackert här är. En utsigt sådan att man ville
teckna och måla af hvar bit. I trädgårde: Cypresser
himmelshöga, lactus, oljotraf. Fikor – och mandell
rosor i alla färger, blommor i tusen skiftningar,
Jag klockade en stor bukett, som i sanning ej
är ful. – Fru Runeberg med Ws ha åter varit här
hon hade med sig en skål kräm af ägg utmärkt
god som dr Holm sade att var helsosam, och
sockerbröd att ätas 1 till aftonthet och till morgon
koffet. – Nu säger Krohn jag skall sluta. Han har
hela eftern. berättat för mig från danska kriget,
histora fr. Danmark Italien o.a. – Han ber mig
helsa Mamma hjertligt, och säger att
han nu Gudskelof ej mera behöfver skrifva för

mig. – Helsa Morbror G. (är han helt
på från sin lunginflammation). Tante
lagt systrarna och alla värra
från
Atte
Jag tänker beställa kläder här. En som-
markostym (dock ytte, så man kan gå med den
i sept. och sommarpaletå
Jag ville så gerna tala litet om
om våra sommarplanen
Hvad Erhårdt sagt, ramhållet af
Krohns bref till Mamma i går –
Det får bli tills i morgon
Hvad det vore roligt att komma hem
iro
Huru är det med Ellen? Jag har
ännu ej rigtigt tackat henne för hem
hjertliga bref från hennes konfirmat
de
de

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt har läst igenom samlingen av Alexandra Edelfelts brev från hans sjukdomstid och slås av den ångest som framträder i raderna; Pietro Krohn har refererat en del och läst upp en del av innehållet.

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn
 • Edelfelts sjukdom har varit mycket farligare än han vetat; Giovanni berättade om märkvärdiga förändringar i hans tyfus; Pietro Krohn har emellertid sagt att Erhardt aldrig förlorat hoppet för Edelfelt del.

  Pietro Krohn Wolfgang Erhard Giovanni
 • För fru Alette Wieseners del telegraferade man i flera dagar att allt hopp var ute och som svar fått anvisningar för vad som borde göras då hon var död; nu är hon emellertid bättre och kommer kanske att klara sig från denna svåra sjukdom.

  Alette Helene Wiesener
 • Edelfelt har ytterst dunkla minnen från den svåraste tiden; han minns inte att några danska och norska läkare flera gånger var inne hos honom; feberfantasierna kommer han däremot ihåg; i början var det Nikolaj Adlerberg som i full generalsuniform kom och underhöll honom; några dagar innan han blev sjuk hade han sett generalen på Piazza del Tritone; sedan var han övertygad om att Alexandra Edelfelt kommit till Rom; en dag då han tyckte sig vara riktigt dålig hade han talat med Mamma en lång stund om döden, livet efter detta, försoning och nåd; sålunda finns det bra mycket förstånd till och med i fullständig yra; i dag är det två veckor sedan hans sista återfall som räckte 36 timmer, och han har sedan dess inte sett några tecken av sjukdomen; Erhardt har de tre senaste dagarna bara ropat "Guten morgen, Hr Edelfelt" genom dörren och gått vidare.

  Piazza Berberini Alexandra Edelfelt Nikolaj Adlerberg (osäker koppling) Wolfgang Erhard
 • (Senare): Edelfelt önskar att Alexandra Edelfelt varit med på promenaden som han nyss ensam gjorde i trädgården; utsikten ville man teckna och måla av; i trädgården växer himmelshöga cypresser; kaktus, oljeträd, fikon och rosor i alla färger.

  Alexandra Edelfelt
 • Fru Lina Runeberg med Walter har hälsat på; hon hade med sig en skål kräm som doktor Holm sade var hälsosam.

  Lina Runeberg Walter Runeberg C. Holm
 • Pietro Krohn har hela kvällen berättat om danska kriget, och historier från Danmark och Italien; han säger att Edelfelt inte får skriva längre och ber att få hälsa Alexandra Edelfelt att han inte längre behöver skriva för Edelfelts räkning.

  Italien Danmark Alexandra Edelfelt Pietro Krohn
 • Är Morbror Gustaf Brandt fri från sin lunginflammation?; Edelfelt hälsar också till tante Adèle Gadd, Tajta (Fredrika Snygg), systrarna och alla vänner.

  Berta Edelfelt Adelaide Gadd Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Fredrika Snygg
 • Edelfelt tänker beställa en sommarkostym och sommarpaletå.

 • Edelfelt ville gärna tala om vad Erhardt sagt, vilket Pietro Krohn skrivit om till Alexandra Edelfelt igår; det får vänta till följande dag.

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Wolfgang Erhard
 • Ellen Edelfelt har skrivit på sin konfirmationsdag; hur är det med henne?

  Ellen Edelfelt