Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ekonomi förlovning framtid illustration läkare resor sjukdom (tillstånd) sjukhus trädgårdar väderlek

Romna d. 12 maj (fredag) 1871.
Älskade Mamma
fade har
Erhårdt var just nu här. Was! Gehan sig
niskt in Gasten spatsiren så eman Jehroni
Tag? Jag förklarade att Grövanni, som var
utgången hade nyckeln till sålsdörr och
att jag således ej kunde slippa ut. – Jag
har stöflar på mig och märker att
mina fötter nu äro alldeles fria från värk,
så mycket jag än går och står. Det är nå-
turligtvis mycket stadigare att gå med
stäflar än med filtossor, som jag hittils
haft på mig. – Alla dessa senaste
dagar har det varit utmärkt vackert.
Under hela April var det ett grymt väder,
Scirocco omvexlade med åskväder, höll regn
och orkaner sådana, att man tyckte hela huset
skalf. – Detta var minsann ej något
som under stödde tillfrisknandet, och jag såg
ofta Krohn men ängslan titta ut på
vädret som såg så litet uppmuntrande
ut som möjligt. – Erhårdt har som sagdt
också rådt mig att resa hem, likasom de
Holm, – men ingen afresa från Rom före den

15 Juni. På detta satt kommer jag hem
först efter midsommar, ty resan får lof
att göras med uppehåll, – men det bety
der ju intet, om jag blott får det
stora glädjen att se Eder åter. Jag
har hittils ej velat tänka med saker
dhet på möjligheten att komma hem,
kittils
isynnerhet som läkarne ännu ej bestämdt
sagt något, och jag alltid tänkt att det
icke är värdt att göra upp planer för
så långt framåt i tiden. Huru det är
går med dylika planer och framtids
funderingar, så går det sällan precis så
som man tänkt. Hvad uppehållet
i Danmark beträffar så har jag
mest ansett det som ett prat af Krohn,
ett nytt bevis på hans stora vänlighet,
och är helt förvånad att höra, det kan
skrifvit till några nära bekanta
på ett gods på Själland, att vi komma,
och fått till svar att vi äro ytterst
välkomna. – Han har der, på detta egendom,
A

sir bästa vän, målaren Ole Hasstund (som jag
känt här i Rom) och som nu förlofvat sig.
i Danmark, och hvars "Kjäraste" han nu
vill se. – Men att fara till Köpenhamn
på ett par dagar, om jag ej skall fortsätta
vägen till Finland öfver Sverige, synes mig
bra onödigt. Krohn har ej varit hemma
på 5 år, och är nu ytterst efterlängtad.
Hans gamla far, hans styfmor hans bröder,
hans många vänner i Köpenhamn
alla vilja de se honom, och jag skulle kom-
ma alldeles målapropos om jag tillika uppen
barade mig der. Att resa öfver Sverige vo-
re bra mycket angenämare men är åtminsta
150 mk dyrare (och så P. i Stockholm?) –
(eftermiddagen. Krohn och jag ha talt
om teckning o. illustrationer. Jag tors
ej visa mina teckningar till Julqval
åt honom de äro så dåliga och han be-
dömde så strängt den sortens illustration.
Om jag med Guds hjelp får tid och
krafter att teckna till Fänrik Ståls
jag skicka hvarenda
sägner så är
skizz till honom för att kriticeras.
Nu då Hasslund gifter sig, blir Krohn

som batt med honom dessa 5 år i kan,
gräsenkling, och denna Krohn har derföre
något litet tänkt på att kommer till
Paris om några år. Hvad det vore
utmärkt roligt – Just nu kom
kr Nordström (han som har Boosgård)
här. Han har varit några veckor i
Italien och reser med Wallen (studerka
och några finska läkar till Paris.
Farväl för denna gång, älskade
Mamma, tusen helsningar från
Atte.
Doktor Holm sade i går: Nej de
skall fara hem och låta Deres mor sköter
om dem – hon gör det bättre än vi läkare.
Krohn ber så mycket helsa Mamma,
Han vill att då jag omkr. d. 1sta Juni lemnar
hospit. Jag då skall flytta till honom.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Erhardt tittade just in och frågade: Was? gehen Sie nicht im Garten spatsieren so einen schönen tag? [Va? Är ni inte i trädgården och promenerar en så vacker dag?]; Edelfelt förklarade att Giovanni som har nycklarna till dörren inte är på plats, så han kommer sig inte ut; med stövlar på märker han att fötterna är fria från värk.

  Wolfgang Erhard Giovanni
 • De senaste dagarna har vädert varit vackert; i april var vädret grymt; sirocco-vindar växlade med åskväder så att hela huset skalv; Pietro Krohn hade under sjukdomstiden med ängslan tittat ut på det föga uppmuntrande vädret.

  Pietro Krohn
 • Både doktor Erhardt och doktor Holm har rått Edelfelt att resa hem, men tidigast den 15 juni; Edelfelt har hittills inte velat göra upp planer, men ser fram emot att komma hem; Pietro Krohn har förberett ett uppehåll i Danmark; han har ordnat uppehälle hos bekanta på ett gods på Själland, där hans bästa vän målaren Ole (Otto) Haslund bor; Edelfelt har i Rom lärt känna Haslund, som nu förlovat sig i Danmark och Krohn vill träffa Haslunds "kjäreste".

  Danmark Rom Själland Pietro Krohn Wolfgang Erhard C. Holm Otto Haslund Frederikke Haslund
 • Om Edelfelt inte tar vägen över Sverige till Finland tycker han det är onödigt att fara till Köpenhamn; Pietro Krohn har inte varit hemma på 5 år och Edelfelt är rädd för att vara i vägen då Krohns gamla far, hans styvmor, bröder och vänner vill träffa honom; det vore mera angenämt att resa via Sverige (och Pauline Ahlberg i Stockholm?), men det är dyrare.

  Finland Sverige Stockholm Köpenhamn Pietro Krohn Pauline Ahlberg Frederik Krohn Herman Krohn Emilie Krohn Johan Krohn
 • (Eftermiddag): Pietro Krohn och Edelfelt har talat om teckning och illustrationer; Edelfelt vågar inte visa illustrationerna till Julqvällen för Krohn.

  Pietro Krohn
 • Om Edelfelt får tid och krafter att teckna till Fänrik Ståls sägner tänker han sända skisserna till Pietro Krohn för att få kritik.

  Pietro Krohn Stål
 • Pietro Krohn som de fem åren i Rom har bott tillsammans med Ole (Otto) Haslund blir "gräsänkling" då Haslund gifter sig; Krohn funderar på att om några år kanske komma till Paris.

  Paris Rom Pietro Krohn Otto Haslund
 • Doktor [?] Nordström (han som har Boosgård) har hälsat på; han har varit några veckor i Italien och reser med Wallen (studenten) och några finska läkare till Paris.

  Paris Italien Bosgård Nordström Walleen
 • Doktor Holm sade i går att Edelfelt ska resa hem och låta sig skötas om av Alexandra Edelfelt; hon gör det bättre än läkarna.

  Alexandra Edelfelt C. Holm
 • Pietro Krohn ber att få hälsa till Alexandra Edelfelt; Krohn har bett Edelfelt bo hos honom då denne blir utskriven från sjukhuset omkring den 1 juni.

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn