Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adresser (kommunikation) ateljéer bär brev kartor mat resor sjukdom (tillstånd) sjukhus statyer temperatur väderlek

Born, måndag d. 15 Maj 96.
Älskade Mamma
såsom jag fruktade, blef det ingen
promenad i vagn af i går. Vädret
hyggade sig visserligen något, men kl. 2
ör att hemta
då Krohn och Stigell kommer hit hade
jag just fått min middag uppdukad, och
då den väl var slut, kommo Runeberg.
hit på besök. Kl. 4, då de och Krohn (som
hade sigt att uträtta) gingo, föll det några
regndroppar och det blef således beranskt
att jag ej skulle resa ut. Knappt hade
de gått, innan salen skall klar öfver
den lumingiga trädgården, och med ens
torkade upp det obetydliga regnet, och
Så klef det vackert hela aftonen.
Jag rusade ned efter Krohn på gatan
men de voro alla försvunna, och jag
beslöt att dock på egen kan göra
en liten spatsertur (till fots – med det vara
nis tillåtelse. Jag gick vie de Monte

ut, steg ned för den väldiga marmortrappan
som ledder till Capitolis gård, och så
stod jag med precis samma vie fram-
för mig, som den, hvilken hänger på vår
tålsvägg: Marcus Aurelius ryttar staty
o. Castor o. Pollux med hästarne på båda
sidorna om den stora trappan, endast
var allt större, mägtigare i färg
och form än aqvarellers upphofsmän
kunnat återgifva det. (Paul. häraf vill
jag säga, att den plan af Capit- och hospitale
som jag skickade för några dagar sedan, är
alldeles galen hvad proportionerna beträffar
hospitalet bör nat. vara större, pal.
Caffarelli är minst 5 ggr för stort. Vidare
bör Mamma veta att härifrån till Capi-
totum ej är på långt när så långt som
af denna quari-kasta synes, samt att vid
de Monte Caprèno är en kort gat stampblott)
Hvad allt förefaller mig annortun

än före mitt insjuknande. Hovings krassliga
het, det ruskiga vädret o. skade så
totalt gjort kol på mitt dittils goda

e
helst
8.

krass
öda

hurnor, att knappt allt det sköna jag
i början såg kunde bidraga till att
åter väcka det till lifs. – Annars
säga alla att detta år, med dess
besynnerliga väderlek ej varit egnadt
att ge de resande ett godt intryck af
Italien. Det ser nästan ut som om de
så vackra dagarna nu vore slut. Nu
är då vädret det omkytligaste man
kan tänka sig. Förr en timme sedan var
det klart solsken, lugnt o. vackert nu
hällregnar det och är så mörkt att
jag knappast kan skrifva. Och sedan
scirorecon! Fins dit något ohyggligare.
än en het, tryckande, Scirocco! Den förefall
ler mig som ett ondt samvete, man kan
ingenstädes undgå den, inne och ute är
den lika förfärlig – och detta ha vi haft
nästan alla dagar sedan början
af April. – Det saligaste, vackraste
intryck jag har från Italien är allt ännu
Venedig – måtte dessa återstående veckor
helt och hållet kunna försörer mig med
Rom! – Stigell syntes upprigtigt glad öfver

mitt tillfrisknande. Han som alla andra säger
att de fruktat mycket för att jag ej skulle
gå igenom febern. För hvarje gång kan jag
ej annat än tacka Gud som ej låt denna
sjukdom bli min sista!
Köksan kom i går och frågade om jag
vill ha större portioner. Jag tycker vissa rätter
serveras så rundligt (t.ex. risotto) att jag ej
kan begripa att man kan få i sig mera.
I går fick jag helkokta nya potater (redan
stora men med den fina smaken. Jag visste ej
att man i utlandet kände till helkokta
polete. – Helsa syskonen och såg att
jag alltsedan början af månader nästan
alla dar haft de präktigaste vilda
smultron. – Jag hyser ett svagt hopp att
i dag få bref hemifrån. – Det är märk

värdigt hvad denna förmiddag är lång
Jag har ännu ej kunnit längre än till kl.
skrifvit
1/2 12. och likväl läst, promenerat och grämt
mig öfver vädret. Tusen helsningar, varma
och hjertliga från Mammas
senare, kl. 5 o.s.v.
Atte.
Tack för brefvet. Akt 1 timme
varit inne i Runebergs atelier (ligger
i jordvåning. – Just då vi åkte upp på Capst.
började det åter regna. –
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Det blev ingen promenad i vagn med Pietro Krohn och Robert Stigell i går; när de kom för att hämta Edelfelt skulle han just inta sin middag.

  Pietro Krohn Robert Stigell
 • Runebergs kom på besök; då de och Pietro Krohn gick föll det några regndroppar och det bestämdes att vagnsturen inte blev av; strax efteråt sken solen.

  Pietro Krohn Lina Runeberg Walter Runeberg
 • Edelfelt gjorde istället en spatsertur till fots på egen hand (med Giovannis tillåtelse); han gick Via di Monte, steg ned för marmortrappan till Capitoliums gård, och stod inför samma vy som hänger hemma på salsväggen: Marcus Aurelius ryttarstaty, samt Castor och Pollux med hästarna på båda sidan om den stora trappan.

  Capitolium Marcus Aurelius Giovanni Castor Pollux
 • Den karta över Capitolium och hospitalet [sjukhuset] som Edelfelt sände för några dagar sedan har alldeles galna proportioner; hospitalet ska vara större; palazzo Caffarelli är för stort; Alexandra Edelfelt ska vidare veta att avståndet till Capitolium inte är så långt som det verkar på kartan; Via di Monte Caprino är bara en kort gatstump.

  Capitolium Palazzo Caffarelli Alexandra Edelfelt
 • Allt förefaller så annorlunda än före insjuknandet; Victor Hovings krasslighet och det ruskiga vädret hade så när tagit kol på Edelfelts goda humör.

  Victor Hoving
 • Den besynnerliga väderleken detta år har inte bidragit till att ge resande ett gott intryck av Italien; vädret är ombytligt med solsken och hällregn; därtill kommer sciroccon som de haft nästan alla dagar sedan början av april; den förefaller Edelfelt som ett ont samveten som man inte kan undgå.

  Italien
 • Det soligaste och vackraste intrycket från Italien har Edelfelt från Venedig; han hoppas att de återstående veckorna kan försona honom med Rom.

  Italien Rom Venedig
 • Robert Stigell verkade glad över Edelfelts tillfrisknande.

  Robert Stigell
 • Köksan frågade i går Edelfelt om han vill ha större portioner; vissa rätter som risotto serveras så rundligt att han inte kan begripa att man kan få i sig mera; föregående dag fick han helkokta nypotatisar; till systrarna hälsar han att han nästan varje dag fått präktiga smultron.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • Edelfelt hoppas få brev hemifrån i dag; förmiddagen har gått långsamt; klockan är bara halv 12 och han har redan hunnit läsa, skriva, promenera och gräma sig över vädret; han hälsar hjärtligt till alla.

 • Senare: Edelfelt tackar för brevet; han har åkt i 1 timme och varit inne i Walter Runebergs ateljé; då de åkte upp på Capitolium började det regna på nytt.

  Capitolium Walter Runeberg
 • *Pietro Krohn har skaffat en stadig käpp åt Edelfelt, som nu går så säkert som en gardist.

  Pietro Krohn
 • *Alexandra Edelfelt ska komma ihåg att då Edelfelt talar om fult väder är det ändå alltid 27 à 28 grader i skuggan.

  Alexandra Edelfelt