Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

bröllop judar kejsare kläder kyrkor protestantism sjukdom (tillstånd) skulptörer skulptur trädgårdar utställningar väderlek

Rorna d. 16 maj tisdag 1896.
Älskade Mamma
Liksom för att taga en ädel hämda på
mig, som i går utaste att min gälla
öfver det romerska klimatet, har tum-
ren i dag klarnet upp och klädt sig i
vackraste italienska ärarskrad solen
kastar sitt förunderligt hvita, klara
sken öfver land och stad och ger åt
hvarje linie en tydlighet och en skärpa
hvartill motstycke finnes endast i ett
solsken
rigtigt klart vinterde hos oss uppe
i norden (den det anmärkningen ha många gjort)
Från 9 till B. har jag suttit i trädgården
med Dr Holm, i den stora cypressallien,
med den herrliga utsigten framför oss.
Med ens uppenbarade sig från Kanslei
räcken Schultz (der känslurich är direktör, chef
för hospitalet) och förde oss omkring, höll

ett litet botaniskt föredrag om hvarje ovanlig-
gare växt; vi anmärkte att trof. högst få
kungar kunde skrysta af en sådan utsigt
och en sådan trädgård (den är dock litet värdslo
och från Kanzhiz athin såg stolt ut. Hon
har varit mycket elak mot Dr Holm, för-
talt honom då fru Wiesener var som varit,
hela
och skylle att hennes återfall af febern på
honom, samt tagit heder o. ära af honom
som läkare. Hon är mig heller ej sympathi
med hennes löskena och sura ögon. Grevin
derom tillspord, drag i kraftiga drag upp
hennes karakteristik "Oh, das ist ein mi-
serables Vich, mente han kört om godt. –
Fru Wiesener är fortfarande på bättre
gen, och båda doktorerna mena nu att
hon kommer sig. –
Från Gueldry har jag, nej Krohn, haft
bref, från Bourgain likaså. Båda de äro
lifligt intresserade att höra något från
deras "Malheureux ami". Gueldry
ber Krohn trösta mig med att

vanlig
då Gérôme, vid 21 år först kom till Rom,
han då såg illa sjuk i tyfus de tvenne
första månaderna af sin härvaro. Due cela
soit un herreux présage pour notre ami
Edelfelt!" tillägger han.
Hvad det är lyckligt för Finland
att tronföljaren kommer med Kejsaren
i sommar. Måtte den varmas hjertliga
hyllning, som kommer att egnas den
ädle furste, som undertecknat landtdags
ordningen, stämma hans sons hjerta
gynsamt mot finnarna. – Stigell komma
att exponera en mycket vacker liten
Amor i särmor. Takanen, ne om de
förej. sakerna, en alldeles förtjusande byst
i man) beställd af Hovins här i Rom.
Krohn anser att Takanen i systen
öfverträffat alla skandinaver
hittils. – Jag är alldeles förtjust
i de två sista: ett pojkhufvud
och den omtalta qvinnobyften (bende.
I dag är Krohn på bröllop i protesten

tika kyrkan. En mater Berg (sunck gifter
sig med en fröken Montgomery. Stigell sade
att hans endast hade emot bruden att
hon var gammal ful och elak – men det
är dock icke så farligt med det sista har
jag hört. – Runebergs äro der också. Taka
nen så marskalk..
På eftermiddag en kl. 5. Nyss återkom
mit från en 2 timmars åkning med
Krohn och hans min Zartmann en
ung dansk målare. Vi voro på Monte Pinces
och slingrade oss sedan genom trånga gator
till Judestaden, derifrån till Corte, der
jag beställda kläder, sommarengång 1 bre
paletå 48. – Tusen helsningar
till alla. Krohn ber om sin hjertlig
och ödmjuka helsning till Mamma
Mammas
eg
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Som en hämnd på den galla Edelfelt föregående dag öste över det romerska klimatet har himlen i dag klarnat upp; solen kastar ett sken med en skärpa vars motstycke bara finns i ett riktigt klart vintersolsken uppe i norden.

  Norden
 • På förmiddagen satt Edelfelt i trädgården med Doktor Holm, då Frau Kanzleiräthin Schultz (kanslirådet är direktör, chef för hospitalet) uppenbarade sig och föreläste för dem om växterna i trädgården; fru kansliråd har spridit elakt förtal om Doktor Holm och beskyllde honom då fru Wiesener var som värst; Giovanni har karaktäriserat henne med orden "Sie ist ein miserables Vieh" [hon är ett miserabelt kreatur].

  C. Holm Alette Helene Wiesener Schultz Schultz Giovanni
 • Fru Wiesener är fortfarande på bättringsvägen.

  Alette Helene Wiesener
 • Via Pietro Krohn har Edelfelt fått brev från Ferdinand Gueldry och Gustave Bourgain.

  Pietro Krohn Gustave Bourgain Ferdinand Gueldry
 • Ferdinand Gueldry skriver att även Jean-Léon Gérôme låg sjuk i tyfus då han som 21-åring först kom till Rom; han hoppas att detta ska vara en lycklig förutsägelse för Edelfelt.

  Jean-Léon Gérôme Ferdinand Gueldry
 • Det är lyckligt att tronföljaren följer med kejsaren till Finland i sommar [konst- och industriutställningen]; Edelfelt hoppas att hyllningarna som visas "den ädle furste" som undertecknat lantdagsordningen ska stämma hans sons hjärta gynnsamt mot finnarna.

  Finland Alexander II Alexander III
 • Robert Stigell kommer att exponera [ställa ut] en vacker liten Amor i marmor.

  Robert Stigell Amor
 • Johannes Takanen har en förtjusande byst, beställd av Victor Hoving i Rom; Pietro Krohn anser att Takanens byst överträffar allt hittills i skandinaviskt bildhuggeri; Edelfelt är förtjust i Takanens två senaste verk, ett pojkhuvud och den omtalade kvinnobysten.

  Rom Pietro Krohn Victor Hoving Johannes Takanen
 • Pietro Krohn är på bröllop i protestantiska kyrkan: en skulptör Oscar Berg (svensk) gifter sig med en fröken Augusta Montgomery; Robert Stigell sade att bruden var gammal, ful och elak; Johannes Takanen är marskalk; Runebergs är också där.

  Pietro Krohn Lina Runeberg Walter Runeberg Robert Stigell Johannes Takanen Oscar Berg Augusta Montgomery
 • Eftermiddag; Edelfelt återvände just från en åktur med Pietro Krohn och hans vän Kristian Zartmann, dansk målare; de åkte till Monte Pincio, vidare till Judestaden.

  Pincio Ghetto Pietro Krohn Kristian Zahrtmann
 • Vid Corso beställde Edelfelt sommarkläder.

  Corso / Via del Corso
 • Edelfelt hälsar till alla och Pietro Krohn ber att få hälsa till Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn