Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

dagstidningar födelsedagar folkdikter indiskhet komedier krig läkare lyrik mat militärer (personer) politik sjukdom (tillstånd) skönlitteratur skulptur turkar väderlek

Rom, fredag d. 19 maj 1876.
Älskade Mamma
Kl. 12 middag.
Det är så mörkt att jag har all möda
att se att läsa och skrifva, här vid skrif-
bordet. – För en timme sedan utbrast
nämnligen ett förfärligt oväder åska,
en orkanlik storm och hällregn, och detta
fortfar ännu. – Den tyska arkitekten har
suttit här på förmiddagen. Tänk han skall
resa i måndag redan – Nå hans feber
räckte blott 2 veckor, och nu, på 4 de
eller femte veckan skall han bege sig bort.
Han har alls ej förlorat krafterna under
sjukdomen, tyckes det, och behöfver så-
ledes ej tid för att få dem tillbaka.
Jag är ledsen, rigtigt ledsen
öfver att i går ha glömt att i

de få rederna till Mamma gratulera
Ellen och Anni till deras födelsedag, den
25 såsom min afsigt var. Detta
kommer trol. fram först den 26 på
morg. – Jag hoppas emellertid att det
inte är för sent då och ber Mam-
ma taga först den ena, och så
den andra i fann och helsa hjertligt
från mig.
Sedan flere veckor får Krohn
blott glada bref om helsa och väl-
befinnande från Theol. kand. Bohn.
som Krohn väl omtalat. Han var
hos mig de 2 första dagarna af
se tider 1 af dagen
febern, då drott ej var der.
och blef någon vecka derefter
sjuk – reste till Albarco, och tvangs
slutligen af Krohn, att, medan han
ännu kunde gå upp, bege sig till
Köpenhamn. Förändringen af
heft kurerade honom och han

befinner sig nu i godan ro hos sin Kjæreste
pa en prestgård i Fotland. Det är
ju möjligt att han fått sjukdomen
(tyder fört jag aldrig rigtigt ut
eller förkänningarna deraf af andra
orsaker, men säkert är, att det ofta
under de förstå tiderna
regat mig tungt på hjertat, att
jag hade varit den oskyldiga orsaker
till hans öde. Gud vara lof, intet
af allt det jag i min sjukliga fantar
gjorde upp för mig: Bohns lång våriga
sjukdom, möjliga död o. s. v. har inträffat
det enda är att hans vistelse i sta-
lien blef så der af kostad. Han
reste ytterst motsträfvigt, och
endast på Krohns strängaste befallning
(Krohn har stor magt med folk, och
då han säger "Nu mane du gjore det
alla det du gamla, så gör man det vän-
ligtvis) Kieresten tyckes emellertid halt
och hållet ha kommit Italien att förblika
i Bohns minne, och han är nöjd öfver
att ha kommit hem. – Har Mamma


Runeberg, som var sjuk ordentligt sjuk, så
alla hens vänner fruktade för honom efter att
långt besök hos Hoving, var af Krohn
strängt påbjuden att komma hit upp
till mig. I salen fick han vara, så och
de finska läkarna som ville komma till mig
Runeberg var dock flere gånger inne
har då Krohn var borta. – I går
sutto Runebergs här hela eftermiddagen
Fru R. hade tagit med sig arbete, och såkom
alltid bakelser så helsosamma som möjligt,
åt mig. – Det är bra hyggligt, en helt, bildade
och framför allt hjertligt, och godt polk.
W. R. ger mig nu en forn indisk komedi
att läsa "Sakuntala". Det är en märkvär
digt ledig form, vackert språk (öfvers-dansk),
och fin passi deri och detta är skrifvit för 3000
år sedan på San skrit. R. är sjelf förtjust.
den gamla indiska sången och säger att
han i Paris tänker göra någon staty eller
grupp derifrån. – "Picknick klubben, hvar
mig ofantligt. – Politiken kommer mig tillhand
de genom Augsb. Allg. Leck som jag har alla
dar från Kansliradet. Schultz. Hvad säger ni
om den turkiska frågan. Om våldsbragden
i Saloniihi? Bereder sig gardet att tiga
mot turkarna? – Nu återigen sätter
sig pappret emot vidare skribler.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Fast klockan är mitt på dagen är det så mörkt att Edelfelt har svårt att se läsa och skriva; ute är ett förfärligt oväder med åska, en orkanlik storm och hällregn.

 • Den tyske arkitekten ska resa på måndag; hans feber räckte inte så länge så han förlorade inte krafterna under sjukdomen och behöver därför inte så mycket tid för att få dem tillbaka.

  Eckhardt
 • Edelfelt är ledsen att han i gårdagens brev glömt att gratulera Ellen och Annie Edelfelt till deras fördelsedag.

  Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • Pietro Krohn får brev om hälsa och välbefinnande av teologie kandidat Bohn, som insjuknade efter att han suttit hos Edelfelt de första dagarna av dennes sjukdom; Bohn reste till Albano och åkte sedan på Krohns befallning till Köpenhamn, där luftombytet kurerade honom; han befinner sig nu i godan ro hos sin kjæresta [fästmö] på Jutland; det har plågat Edelfelt att han kunnat vara orsaken till Bohns insjuknande, så han är glad att Bohn tillfrisknat och mår bra.

  Köpenhamn Albanobergen Jylland Pietro Krohn Bohn
 • På grund av insjuknandet blev Bohns vistelse i Italien kortare än planerat, och han reste hem ytterst motvilligt på Pietro Krohns strängaste befallning; Krohn har stor makt på människor när han talar strängt.

  Italien Pietro Krohn Bohn
 • Walter Runeberg var ordentligt sjuk efter ett besök hos Victor Hoving: Pietro Krohn förbjöd honom att hälsa på Edelfelt; inte heller de finska läkarna fick träffa Edelfelt; Runeberg var ändå flera gånger inne medan Krohn var borta.

  Pietro Krohn Victor Hoving Walter Runeberg
 • Runebergs var på besök igår: Fru Lina Runeberg hade tagit med sig hälsosamma bakelser som vanligt.

  Lina Runeberg Walter Runeberg
 • Runebergs är bildade, enkla och framför allt hjärtliga och goda.

  Lina Runeberg Walter Runeberg
 • Walter Runeberg har gett Edelfelt en fornindisk komedi "Sakùntala" att läsa; Runeberg är så förtjust i den gamla indiska sången och sagan att han i Paris tänker göra någon staty eller grupp därifrån.

  Paris Walter Runeberg
 • Pickwickklubben roar Edelfelt ofantligt; politiken håller han sig uppdaterad om genom Augsburger Allgemaine Zeitung, som han alla dagar får av kanslirådet Schultz.

  Schultz
 • Vad sägs om turkiska frågan och våldsbragden i Salonicki? Bereder sig [finska] gardet på att tåga mot turkarna?; pappret tar slut, *så han avslutar och hälsar till alla; får se om Pietro Krohn kommer i detta väder.

  Thessaloniki Pietro Krohn