Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

auktion brev ekonomi sällskapsliv väderlek


Rom, lördag d. 20 maj 18.
Älskade Mamma
Mammas båda bref komma på en gång,
till följd af Krohns borta varo en dag.
Rätt lustig, den der historien från
I?! Jag skrattade hjertligt deråt
ännu långt efteråt. – Att komma hem,
omfamna Eder alla och sedan lefva
ett matfriskt stilleben bland Eder
min käraste, utgör nu det ständiga
föremålet för mina tankar. Måtte
Vår Herre förunna mig denna lycka!
Hvar dag vinner kom i skönhet och
intresse för mig. Men man måste se
den eviga städen i sol, full sol, med
en rigtigt blå himmel deröfver, såsom
jag nu flere gånger sett den, för att
allt skönhet skall framstå i sin fulla
glans. – Jag påminner mig att Mr Gustaf
bad mig skrifva, om solskenet och himlen
verkligen äro något så eget för landet neder

om alperna. Ja, ljuset är så krithvitt
och klart att det gör ondt i ögonen och
himlen har en genomskinlig i beskiner.
blått stötande färg som vi alls icke ha
hos oss i Frankrike eller Tyskland. –
Ingen annan än Fortuny har, tycker
jag kunnat återge detta. – Man ser så
skarpt genom den klara luften, som om man
hade för storka glas ögon. –
Ännu är det mig en gåta att auktionen
af studierna kunde inbringa så mycket. Nog blefvo
köparne hederligt uppklädda. 180 mk för flickan
110 för elsassiskan – det är kolossalt dyrt.
Jag är jemte Krohn o. de Holm i mor-
gon, söndag, bjuden till Runebergs på
middag. Vi resa dit kl. 1 och stanna till
4 à 5. – Maten blir födande o. helsosam.
Jag väntar vidare underrättelser af
trohn, som skulle komma i eftermiddag
Vi skulle med rikhardt arkitekten, resa
ut i staden. Han lär dock icke komma
att resa så snärt, denna likhårdt. Svar
om pengarna skall jag lemna om några
dagar. – Kanske jag får af Hoving pengar
och så kunna de ju betalas der, kursin

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt fick två brev från Alexandra Edelfelt på en gång, till följd av att Pietro Krohn varit borta en dag; han hade roligt åt historien från Zs [familjen Zilliacus?]; han tänker ständigt på att få komma hem.

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Ida Charlotta Zilliacus (osäker koppling) Henrik Wilhelm Johan Zilliacus (osäker koppling)
 • Rom vinner i skönhet och intresse varje dag; den eviga staden måste ses i solsken för att dess skönhet ska framstå i full glans.

  Rom
 • Morbror Gustaf Brandt har frågat om solskenet och himlen verkligen är så annorlunda söder om alperna; Edelfelt menar att solen och himlen har annan färg än hemma, i Frankrike eller i Tyskland; ingen annan än Marià Fortuny har kunnat återge detta.

  Frankrike Tyskland Alperna Gustaf Brandt Marià Fortuny
 • Edelfelt förundrar sig över att auktionen av studierna kunde inbringa så mycket; 180 mk för flickan och 110 mk för elsassiskan är kolossalt dyrt.

 • Följande dag är Edelfelt bjuden till middag hos Runebergs tillsammans med Pietro Krohn och doktor Holm.

  Pietro Krohn Lina Runeberg Walter Runeberg C. Holm
 • Edelfelt väntar på underrättelser från Pietro Krohn; de skulle på eftermiddagen åka omkring i staden med arkitekten Eckhardt, som inte verkar resa så snart som sagts.

  Pietro Krohn Eckhardt
 • Edelfelt ska ge svar på penningfrågan inom kort; kanske får han av Victor Hovings kassa; kursen är nu så dålig att han för de 712 mark som avsändes från Wiborg fick han bara 647.

  Viborg Victor Hoving
 • *Edelfelt har skrivit ett ganska långt brev till Charles Baude, och igår till Victor Hovings bror, därför blir det inte mera idag.

  Charles Baude Victor Hoving Walter Hoving