Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

arkeologi arkitektur kläder konstsamlingar museer musik politik psalmer sällskapsliv sjukdom (tillstånd) sjukhus trädgårdar veckodagar

Rom d. 21 (söndag) 1896
I största hast.
Älskade Mamma
Jag har rakt af ej hunnit sätta mig
ned att skrifva förr än nu ty först
så har jag skrifvit bref –
vår Erhårdt här, så satt jag öfver en
timme i trädgården, och sedan har
Dr Holm varit härinne och talt
politik ända tills nu, då jag med
förskräckelse ser att kl. är Er på tolfor
kl. 12. skulle Krohn komma för att
hemla mig, jag skall försöka mina
sommarkläder (Jag har en fruktan att
de blifva för snusbruna), och sedan
skall jag till burberaren för att kunna
uppträde i allan glans hos Runeberg
Utom Krohn o. Holm är Bissen med fru
der. – Erhårdt sade mig i dag:
Nå, siewerden ju ganz dick" och tala.
de sedan om min afresa, som han
i anl. deraf att jag tagit mig snabba-

re än man förmodat, ansåg kund
bli tidigare än han först sagt.
Jag tror jag nog skulle kunna kom-
ma ni från hospitalet i slutet
af denna vecka om jag skulle
fråga Erhårdt derom. – Jag var
rädd att få en ådersvulst på benet
(också en följd af tyfus) men genom
att badda det sjuka stället med is
besynnelsen till det ondt
är det nu borta. Schmidt, den fanske
bildhuggan som var här före mig
kan ju ännu ej gå rigtigt till följd
af en sådan ader-knut. – Att jag
nu är fullk. återställt från tyfus,
der jag deraf att min mage är
oföränderligt god sedan nära en månad
och att jag ej får hufvudvärk af
att läsa o. skrifva. Eckhardt kan
icke säga detta, och han måste lägga
sig för en qvart timme efter att ha
edam i för förrgår var det 3 veckor sedan jag sist hade
i best.

läst ett bref. – Blir vädret vackert
så kan det ju bli rigtigt utmärkt
roligt att stanna i Rom några
veckor, ty en månad är det ju
i alla händelser ej mera, och om
jag också icke får besöka galle-
reerna, så finnes har dock så
ofantligt mycket att se i arki-
sektur. – Att jag om någon tid
med Krohn kan företaga en tur
till Frascati eller Tivoli ansåg der
Holm ej vara någon omöjlighet,
denne går t.o.m. så långt att han
ber mig komma med sig till Neaper
2 Juni – men det lär nog Krohn ej
gå in på och jag har ingen lust att
extravagera, fastän jag så ofantligt
önskat att se Pompej.
Här äfvanför bör prof. Henzel fr.
preuss-Arckeologiska institutet
ha utgång från andra sidan och ha
ar intet att höra med hospitakt

och någon af de unga damer som
bo hos honom och hans monstmöst
tjocka fru, spelar utmärkt bra,
så jag har ej lidit bröst på min
sit. Repertoisen har varit helt
klassisk. Beethoven mest sedan
Liset, någon enda gång Chopin.
Någon rigtigt bekant melodig, har jag
ofta suckat. I dag på morgonen spela
hon. Har Gud är oss en våld ig borg
ade
tack som jag lärt några af Davids
och
lof psalmer, som så väl uttrycka
mina känslor nu, känner på mig
att det är söndag, en rigtigt Herrar
dag, med solsken derute och frid
i sinnet.
Mamma har lidit så mycket mycket
mera än jag under denna sjukdom, måtte
äfven dock Mamma kunna glömma, om
icke sorgen och öron (som äro oss till gagna
men väl de många hemska stunder
som ovissheten fört med sig.
Helsa alla hjertligt från mig
systrarna enkännerligen från Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt skriver i största hast; först var Erhardt där, sedan skrev han brev och satt över en timme i trädgården, därefter kom doktor Holm och talade politik; inom kort kommer Pietro Krohn för att följa med honom för att prova hans sommarkläder, därefter skall han till barberaren för att sedan åka till Runebergs.

  Pietro Krohn Lina Runeberg Walter Runeberg Wolfgang Erhard C. Holm
 • Till Runebergs kommer förutom Pietro Krohn och Holm, även Vilhelm Bissen med fru.

  Pietro Krohn Lina Runeberg Walter Runeberg Vilhelm Bissen C. Holm Anna Vilhelmine Bissen
 • Erhardt ansåg att Edelfelt på grund av det snabba tillfrisknandet kan skrivas ut från sjukhuset tidigare än beräknat.

  Wolfgang Erhard
 • Edelfelt var rädd att få en ådersvulst på benet, men genom att badda det sjuka stället med is gick den bort; Nicolai Outzen Schmidt, den danske bildhuggaren, kan ännu inte gå riktigt bra till följd av en sådan åderknut.

  Nicolai Outzen Schmidt
 • Edelfelt märker att han är helt återställd från tyfus av att hans mage är oföränderligt god och att han inte får huvudvärk av att läsa och skriva; detsamma kan inte Eckhardt säga.

  Eckhardt
 • Om vädret blir vackert kan det bli roligt att stanna i Rom några veckor; även om han inte får besöka gallerierna finns det mycket att se i arkitekturen.

  Rom
 • Doktor Holm anser det möjligt att Edelfelt om någon tid kan göra en tur till Frascati eller Tivoli med Pietro Krohn; Holm ber Edelfelt följa med honom till Neapel i juni; Edelfelt åker inte, trots att han vill se Pompej.

  Frascati Neapel Pompeji Tivoli Pietro Krohn C. Holm
 • I samma hus bor professor Wilehlm Henzel från Preuss-Arkeologiska institutet med sin "monstruöst tjocka fru"; någon av de unga damer som bor hos paret spelar utmärkt; repertoaren består mest av Ludwig van Beethoven, Franz Liszt och Frédéric Chopin; i morse spelade hon Vår Gud är oss en väldig borg och Edelfelt hade just läst några av Davids tack- och lovpsalmer; han känner på sig att det är söndag, en Herrens dag med solsken ute och frid i sinnet.

  Frédéric Chopin Ludwig van Beethoven Wilhelm Henzen Franz Liszt David
 • Alexandra Edelfelt har lidit mer än Edelfelt under sjukdomen; han hoppas att hon ska kunna glömma de hemska stunder som ovissheten fört med sig; han hälsar systrarna och alla.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt