Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

arkitektur ateljéer brev dagstidningar döden ekonomi fester kejsare palats stipendier studenter

Rorn, måndag d. 20 maj 1896.
Älskade Mamma
mera på slarf är det med mitt pappersför
råd. Detta är le beau reste" af en helt paket
som jag i tidernas begynnelse köpte. En
formmenniska skulle gråta öfver de bref jag
skickar Mamma! – Hos Runebergs i
går var det gladt, ehuru den tacksam
het och upprigtiga glädje som jag kände,
och den ofantligt stora vänfusthet som de
visade mig, de många ord af verkligt
allvar, de många tårade blickarne gaf det
hela en prägeln af en familjefest. Jag
drack Krohns o. Herrsk. R. skal och Waller
R. höll ett tal och drack en skål för
Mamma, som dracks af hjertans grund
af alla. – Vi stannade der till kl. 5.
främmande magten
Den ovanliga föden (allt var utmärkt
godt och jag åt dugtigt gjorde att jag kände
litet knip i magen i går afton, men nu
är det öfver. – Jag är rädd att skrämt
Mamma igår genom att tala om Dr Holms
hufvudlösa projekt att resa till Neapel.
Dåt kommer nat aldrig i fråga. –
Af de tidningar jag i går fick hos
Runebergs ser jag att friherrinnan Langen –

skiöld dog d. 11 dennes. Hvilken svår sorg
för hennes söner, hvilka, som jag tror, höll
ofantligt af sin mor. – Kejsarbesöket och
magfesten samt J. W. Snellmans 20 födelsedag
voro för resten de vigtigaste sakerna i tidning.
Runeberg och Krohn mena att Hoving
bror borde betala min resa till Italiens
grans ss. det var öfverens kommit med V.
Hoving. De vänta otåligt på bref fr. Mikar
Jag hade alls ej tänkt derpå utan funde
hade blott huru jag skulle komma härifrån
och var mycket orolig öfver att mina pengar
elles något hundratal till ändå ej skulle räcka
till. Först i går hos Runebergs fick jag
veta att jag fått stipendium, och det är
jag nog minsam glad öfver. Berndtson
fick intet, såg jag. Stackars Gunnar huru
skall han slå sig ut. Månne icke föräldra
na kunna ge honom något, nu sedan Hulda
klädninger o. sidaktioner ej mera komma att
af dem betalas. – I dag på f. m. var jag
ule och åkte med rikhandt. Vi voro till de
tre makalösa palatsen Borghese, Cancelleria
Farnese. Hvad det var roligt att höra en fack
man tala om dessa saker. – Vi voro inne på går
darna, och bokhardt visade mig huru dessa tre
palatsborggårdar innfattade nästan alla sätt
att dekorera en gård. Cancellera helt och
hållet af Bramante (det ser man genast på
de smärkra formerna behagar mig mest
Nu tar olycktetvis pappret slut och
får lof att hejda min svada. I morgon hoppas
jag kunna skrifva mera! – Tusen helsnin från Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelts pappersförråd är på upphällning; en formmänniska skulle gråta över de brev han skickar Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt
 • Det var en prägel av familjefest hos Runebergs i går, med glädje och rörelse över de allvarliga stunder de hade bakom sig; Edelfelt drack Pietro Krohns och herrskapet Runebergs skål; Walter Runeberg höll ett tal och drack en skål för Alexandra Edelfelt; den annorlunda maten gjorde att Edelfelt kände lite knip i magen på kvällen.

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Lina Runeberg Walter Runeberg
 • Edelfelt är rädd att han i gårdagens brev skrämde upp Alexandra Edelfelt med doktor Holms huvudlösa förslag att resa till Neapel; det kommer aldrig på fråga.

  Neapel Alexandra Edelfelt C. Holm
 • I tidningar som Edelfelt fick hos Runebergs ser han att friherrinnan Langenskiöld dog den 11 maj; de viktigaste sakerna i tidningarna var kejsarbesöket, studenternas majfest och Johan Wilhelm Snellmans 70-årsdag.

  Johan Vilhelm Snellman Lina Runeberg Alexander II Walter Runeberg Maria Magdalena Langenskiöld
 • Walter Runeberg och Pietro Krohn menar att Hovings bror borde betala Edelfelts resa till Italiens gräns, som det var överenskommet med Victor Hoving; de väntar svar från Wiborg.

  Viborg Italien Pietro Krohn Victor Hoving Walter Runeberg Walter Hoving
 • Hos Runebergs fick Edelfelt veta att han fått stipendium; Gunnar Berndtson fick inget; kanske hans föräldrar kan ge honom något, då Hulda Berndtsons klänningar och ridlektioner inte längre bekostas av dem.

  Lina Runeberg Gunnar Berndtson Walter Runeberg Fredrik Berndtson Hulda von Born Augusta Berndtson
 • På förmiddagen var Edelfelt ute och åkte med arkitekt Eckhardt; det var roligt att höra en fackman tala om palatsen Borghese, Cancelleria, Farnese; Cancelleria av Donato Bramante behagar Edelfelt mest.

  Palazzo Borghese Palazzo della Cancelleria Palazzo Farnese Eckhardt Donato Bramante
 • *Pietro Krohn är glad över att få Edelfelt och Walter Runeberg att bo i hans ateljé, sedan fru Lina Runeberg och sonen flyttar till Frascati.

  Frascati Pietro Krohn Lina Runeberg Walter Runeberg Johannes Runeberg