Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

arkeologi ateljéer begravningsplatser brev döden facklitteratur fotografier Gud historia illustration protestantism resehandböcker sjukdom (tillstånd) sjukhus skönlitteratur

Rom, tisdag d. 23 Maj 1876.
Älskade hans
– Jag har läst alla Mammas bref till Krohn
under sjukdomen. En innerlig känsla att jag
icke är värd all denna gränslösa kärlek och
ömhet betog mig vid läsningen af dem, på
samma gång Mammas nöd och ångest i
börjar nästan kunna taga hjertat ur bröstet
på mig. Gud vara alltid prisad för att
Han denna gång lät den mulna him-
mela klarna, och åskmouren efterföljas
af sitt varmaste solsken! – Så orediga
än mina tankar voro under de första veckor.
pa af febern stod dock döden ofta för
mig som den närmaste möjligheten, och jag
bad ljud om att kunna dö lugnt, på sam-
ma gång jag kände mig så ubel, så följa
onredd att taga detta stora steg från tid
till evighet. Otta suckade jag: det är dock
t, ja tungt att i sin ungdom dö, men

då man är svaga sjuk och alls ej kan
rfvas öfver egen kraft känner man mera
än någonsin den helsmägtigas vålder horring
lif och död, och man säger då o. Herre och
den vilja, icke min. –
af
ki
Senare) Just nu återkommen från en när
3 timmars utfärd i vagn, fruktade jag att
ingen här på hospitalet mera skulle vilja
föra detta bref till postlådan, men Schultz.
känsliradets betjent skall ut om en half-
timme och jag må derföre skynda mig att skrifva
nn
Vi voro ute vid begrafningsplatsen vid
St Lorenzo. I går besökte vi den protestan-
tiska och Hovings graf. Hvad de vackra
marmormonumenten taga sig herrligt ut
mot den bädd af tusentals blommor der de
hvila, och i skuggan af de vackra cypressera
som afteckna sig i så allvarliga, storartade
konturer mot himmelen. Dessa de då-
das städer här i Rom äro dessutom så
utomordentligt väl skötta, att få träd-
gårdar öfverträffa dem i putsning. Hur

la
och så
Mamma varit vid St Lorenzo? Jag förmodar det,
upp från höjden utbreder sig en herrligt
tafla för blickan. I förgrundern har man
grofvarna med blomsterhäckar och spreser
nedat dalen börjar campagnan och
längst borta ser man Albanerbergen i
ljusblåviolett ton. Frascati ser man
så tydligt, trots det långa afståndet
3/4 timmes jernvägs) att Krohn påstod sig
kunna urskilja det hus han bebott.
På hemvägen passerade jag den nya
via Nazionale, der man gör utgräsningar
som bringa i dagen stora sträckor af
det gamla Zorn, fullt ut lika välbe-
hållna som lemningar i Pomper. Ett litet
är upprife
hus, inlagdt med mosäcker, och så conserve-
radt som om det vore bygdt i går vacker
alla konstnärers (Ed. arkit?) beundrare.
Det är rödgrått med hvita marmor-
pilastrar, svarta mosaiker utanpå,
karisen gulaktig, stenfoten grå. Men
isynnerhet beundra fackman profilen
som är helt egendomlig – etruskisk
A
till en del, tror jag (kanske jag misstager mig)

Erkhandt kunde ej nog beundra denna byggning
liksom han sade att Pornpej öfverträffade allt hans
föreställningar. – Han reste för resten i dag.
Jag kan dock ej förstå huru han vågade sig ej.
ty han syntes mig ännu i dag på morgonen
så underligt nervös, och hvar alldeles anfädd
efter inpackning och bestyr. – Öfver Forum
får jag nu alla dagar och börjar småningar
bli alldeles förtrogen med lemningarna der.
som jag ej haft tillfälle att se allt här i kom
in natura har jag ifrigt studerat Bædeker och
Gsell-Fels Rom. – Puhwick klubben har jag till
min förargelse redan längesedan läst igenom, och
har ej annat än ett italienskt lexikon o. Badchen
och har glömt trotter hemta mig något annat.
Erhårdt här i dag ej varit här (fru Wiesener
är ju lyckligtvis redan rätt bra, är upp alla dagar nå
gon tim) och i går passerade han salen utan att
jag visste det, så jag ej fått tala med honom
om min affärd från hospitalet. Jag är ännu
på långt när ej densamma som förut, och känner
mig isynnerhet rätt snart trött. Derföre skulle jag
ej ha emot att stanna här några dagar, ja en
verka till. Här kan jag ej gå dietfel och blir ej
förkyld. För resten tror jag nog Krohn kommer att
hålla efter mig också då jag kommer ut. Men jag
har en viss bäfvan för de 4 trapporna till hans
atelier. Runebergs ha tre, och dem kände jag ej
de tuimsta af – men det var blott en gång. Krohn har
dock sagt att jag skall få gå upp högst 2 ggr om
dagen och med lika många – Nu är det åter pappret
som är slut, icke koncepterna, och Schura betjendväntar

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt har läst alla Alexandra Edelfelts brev till Pietro Krohn under sjukdomstiden; vid läsningen slogs han av att han inte är värd alla dessa ömma känslor, samtidigt som Mammas nöd och ångest ville ta hjärtat ur bröstet på honom.

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn
 • Edelfelt prisar Gud för att läget ser ljust ut igen; under de första veckorna av febern framstod döden som den närmaste möjligheten; man känner mer än någonsin den Allsmäktigtes välde över liv och död och man säger då:Herre ske din vilja, inte min.

 • (Senare) Edelfelt har just kommit hem från en utfärd i vagn till begravningsplatsen vid St Lorenzo; han fruktade att ingen på hospitalet [sjukhuset] ville ta brevet till postlådan men kanslirådet Schultz betjänt skall dit om en halv timme; igår besökte de protestantiska kyrkogården och Victor Hovings grav; begravningsplatserna i Rom är välskötta; har Alexandra Edelfelt varit vid St Lorenzo?; uppe på höjden är utsikten härlig; nedåt dalen börjar campangan och längst borta syns Albanerbergen; Frascati syns tydligt, Pietro Krohn påstod sig kunna urskilja det hus han bott i där.

  Frascati Rom Campagna romana Albanobergen San Lorenzo fuori le Mura Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Victor Hoving Schultz
 • På hemvägen passerade Edelfelt vägen Via Nazionale där de gör utgrävningar; stora sträckor av det gamla Rom är lika välbehållet som Pompej; ett litet hus med mosaikinläggningar framgrävt samma år är så konserverat att det förefaller som om det vore byggt i går; Eckhardt beundrar byggnaden; Eckhardt reste i dag.

  Rom Pompeji Via Nazionale Eckhardt
 • Edelfelt passerar nu varje dag Forum och börjar bli förtrogen med lämningarna där.

  Forum Romanum
 • Eftersom Edelfelt inte haft möjlighet att se allt i Rom "in natura" har han ivrigt studerat Bædekers och Theodor Gsell-Fels [reseguideböcker om] Rom.

  Rom Theodor Gsell Fels
 • Edelfelt har redan läst ut Pickwickklubben och har bara ett italienskt lexikon och Bædeker att läsa; han har glömt be Pietro Krohn hämta nya böcker.

  Pietro Krohn
 • Erhardt har inte kommit förbi på två dagar (fru Wiesener är ju redan bättre) och Edelfelt har därför inte talat med honom om avfärden från hospitalet [sjukhuset]; Pietro Krohn sköter om honom sedan, men han oroar sig för de fyra trapporna till Krohns ateljé; Runebergs hade tre trappor och det gick bra, men det var bara en gång; pappret är slut och Schultz betjänt väntar.

  Pietro Krohn Lina Runeberg Walter Runeberg Wolfgang Erhard Alette Helene Wiesener Schultz
 • *Edelfelt fick ett långt och trevligt brev från Gustaf Philip Armfelt idag; han ber Alexandra Edelfelt tacka och hälsa honom; han hälsar också till systrarna och vännerna.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Gustaf Philip Armfelt
 • *Edelfelt hoppas att det nya fotografiet av Alexandra Edelfelt blir lyckat.

  Alexandra Edelfelt