Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

arkeologi bär drycker födelsedagar frukter Gud historia kejsare mat republikanism resor väderlek viner

Rom, thorsdag d. 25 maj 1876
Krohn, som
Älskade Mamma! Just nu kom ber
helsa mycket.
Dagen, och mina två äldsta systrar till
ära hade jag tänkt beställa hit upp
en flaska marsala eller en foglietto orviets
och något bakverk för att med Krohn och
Giovanni (alla andra skulle äfven ha
varit välkomna) dricka dagens hjeltinnor
skål, men Krohn, som tror att hvita
viner äro det värsta som finnes för
välbefinnandet, (fastän andra säga mot-

salen) satte sig tvärt emot mitt pro-
jekt, och jag får inskränka mig till
att alltjemnt tänka på er derhemma,
och önska Eder alla det bästa jag vet,
men isynnerhet helsa och glädje åt Ellen
och då åt den som mig kämpat igenom
sitt första decennium. – Jag har
i dag varit på forum länge och
väl, och gått och rotat bland lemnen

garna från en tid då Rom var annat
att det nu är. Jag börjar så småningon
bli bekant der och få ett begrepp om
huru det såg ut der under Kejsartiden.
Jag mina att Mamma tyckt förum vara så
förunderligt litet. – Det har nog varit stort,
men dels är den obebygda dels ännu
ej
uppgräfd, dels härstämma de flesta
bygnaderna från Kejsarhåden, emedan dessa
enväldets män så mycket som möjligt ville
förhindra folksamlingar. Nästan hvar Kejsarn
har ju låtit bygga nya föra, vid hvilka de
förståt sina namn (For Augustien, 7. Trajanung
och är folkets medvetande utplåna de republi-
kanska minnena från forum Romenum. – Vidare
voro basilikorna ss. t. ex. basilica Julia, öppna
byggnader på forum, pelare med tak öfver,
grar
för att skydda folket mot solen.
har för öfrigt varit ensam och haft grundligt
ledsamt i dag. Det är omöjligt att vara uti
mer än 1 timme så varmt är det. Apelsiner
körsbär, smultron, jordgubbar bigarreau 'er skinna
så röda och granna i hvarje fruktbad (och sådana
finnes vid hvartannat steg här) – hvad jag gerna
ville sände en korg till Ellen Anni och Blisi
Jag sjelf har ätit bra litet körsbär, emedan
det säges vara illa för magen.
Helsa systrarna, Morbror och hans fanns
och alla vänner från Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Det är Ellen och Anni Edelfelts födelsedag; Edelfelt hade dagen till ära tänkt beställa upp en flaska marsala eller en foglietto orvieto och något bakverk för att dricka deras skål med Pietro Krohn och Giovanni; Krohn motsatte sig idén och menade att vita viner är det värsta för välbefinnandet.

  Pietro Krohn Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Giovanni
 • Edelfelt har varit på Forum och rotat i lämningar från gamla Rom; han börjar så småningom få en uppfattning om hur det såg ut under kejsartiden; Alexandra Edelfelt har förundrat sig över att forum är så litet; dels är den obebyggda delen ännu inte uppgrävd, dels härstammar de flesta byggnaderna från kejsartiden, då kejsarna ville förhindra folksamlingar och utplåna republikanska minnen genom att bygga nya fora [torg] med sina namn (Forum Augustinum, Forum Trojanum); basilikor som basilica Julia var öppna byggnader med pelare och tak för att skydda folket mot solen.

  Rom Forum Romanum Forum Augustum Forum Traiani Basilica Julia Alexandra Edelfelt
 • Det är varmt och omöjligt att vara ute mer än en timme; i fruktbodarna skiner apelsiner, körsbär, smultron, jordgubbar och bigarreauer; Edelfelt ville sända en korg till Ellen, Anni och Blisa [?] Edelfelt; han hälsar systrarna, Morbror Gustaf Brandt med familj och alla vänner.

  Berta Edelfelt Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • *Pietro Krohn ber hälsa så mycket; Krohn följer inte med till Finland; han är så efterlängtad hemma i Danmark; hans familj har bara med nödtvång förmått honom att lämna Rom.

  Finland Danmark Rom Pietro Krohn
 • *Edelfelt hoppas med Guds hjälp vara hemma omkring 10-12 juli.