Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adresser (kommunikation) bastur brev ekonomi fotografier historia judar konstnärer nordbor sjukdom (tillstånd) telegram väderlek

Rom, fredag d. 26 maj 1876.
Det kan nog härade jag tele
Hvad här är
graferar om pengar, blef
blott ej rädd!
varmt sciroco i
Älskade Mamma, dag igen! Jag är
kl. 8 aftonen
som i finsk badstuga
Jag kan verkligen icke begripa huru
jag kommit att skjuta upp skrifningen
till så sent på aftonen, om jag icke
antager som giltigt skäl att jag är en
stor slarf. – Tack för Mammas bref.
Krohn var mycket tacksam för por-
trättet och den vanliga tillignan Mam-
ma skrifvit på kortet. – Han har varit
på dåligt humör dessa dagar och det
af naturliga skäl. Mer än en månad
förhindrad att arbeta (genom min sjukdom)
vidare under dessa veckor mycket störd af
arbetet hos Bravo, och seancerna hos Taka-
nen och besöken här, är det klart att
han finner tusen svårigheter nu då det
gäller att åter ta ihop med en halffärdig
tafla. – Detta är något så ofantligt vänligt
bland målare, och jag har sökt trösta
Krohn med att alla, som en längre tid

varit borta från palett o. pensel känt der
samma, hängt hufvudet, tviflat på sin
talent och ångrat att den betradt kom
närsbarrar m. fler – grubberier som försvinna
då man några dagar insupit olje- och
terpentinlukt i ateliern och åter kommit
in i arbetet. – Dessutom, säger jag åt Krohn,
är det så högst få, ja ingen, som
af ädlare, bättre orsaker förlorat tid, och
med mera sjelf till fredställelse kan se tillba
ka på den tid man varit borta från arbetet.
än han, men detta vill han ej höra talas
om. "Den tid han varit hos mig betydde
ingenting (sic) säger han, det är egentligen
de sista veckornas bråk som gjort honom
så olämplig för måleriet. – Jag hoppas
han lyckas bättre de följande dagarna,
och att han blir nöjd med hvad han
gör. – Hvad det ändå finnes dumma o.
elaka menniskor här i verlden! Så har
en dansk målare Thicle, som förut haft
sigt krakel med Krohn, vid middags bordet

hn
häromdagen anfallit Krohn för att han
befordrat tyfus, bland skandinaverna, genom
att han dagen igenom vistades på kon-
pitalet. Anfallet skedde lömskt i det
ta
han (Thiele) i anl. af sjuklighet förvånade
sig öfver att det här i Rom hade funnits
personer nog ogrannlaga, för att icke säga
mera, att komma direkt från en tyfus
patient, svårt sjuk, till ett sällskap,
under det att vänlig hygglighet fordrade
att man håller sig undan från umgånger
då man haft att göra med en tyfuspatsent
o.s.v. – Härmed syftade den värde talaren
på ett tillfa
få mig då Krohn kom upp
till Bissens sedan han varit hos mig. Biriens
bådo honom stiga in, och de äro voro alls
ej rädda (och ha visat sig mycket deltagande
intresse för mig) och ville höra sigt om min
sjukdom. Krohn hade, för att undvika
dejlika uppträden han förut haft med sam-
ma Thiele, ej brytt sig om att upptaga denna
tydligen betkastade handske. Jag råder icke
pr Thicle, som jag ej har fördelen känna, säga
detsamma åt mig, ty då skulle jag bli ursinniga
log härom.

Jag har de senare dagarna, istället för att gå ensam
och svaja i trädgården, som en svärmande riddag
företagit vandringen i denna del af staden
I går åt forum o. Colosseum i dag till Piazza
8
Tastänga och sedan af och är i Ghretto, jude –

städer i hvars smala af lif fylde grander det
brokigaste virrvan möter ögat. – Hvad här finnes
att se för en målare. Krohn har velat hyra
en atelier här, men en sådan står begripligtvis
ej att fås i denna endast af judar berodda stadsdel
Typer, drägter, butiker allt artistiskt anordnadt.
måleriskt till förvånande grad, fastän der är smutsigt
skråligt och trångt. – Det var en öfverens kom-
melse med Krohn att jag, sedan jag varit uppe i
3 veckor, skulle få se några af hans fotografier
(han har 1800 ung. – en utmärkt värdefull samla
I dag har jag fått Rafael & MichelAngelo. Af
denna senare finnes bl. fotografierna en massa skulle
som jag aldrig sett förr. Jag kommer nog att
köpa fotogr., jag också, man får så billigt här
och de äro bra att ha. – Naturligtvis tänker jag ej
börja ge ut stora summor derför. Vatikanens
skulptursamling, kabinett format, 30 cent. stycket,
det är ej dyrt. – Systrarnes födelsedag fira
des dock igår. Krohn, Zarlmann och jag voro
ut och åkte och jag bor dem komma ett glas
de unga
gammal chianti till Daniernas ära uti en
restaurant vid de Lorenzo, hvilket och skedde
Nu skall Grovauni föra brefvet till sådan
vid Capitalien och jag slitar. Tusen helsning
skrifver! –
och tusen tack för hvarje råd Mammaste.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt kan bara skylla på slarv för att han skjutit upp att skriva till kl. 8 på kvällen; han tackar för Alexandra Edelfelts brev.

  Alexandra Edelfelt
 • Pietro Krohn tackar för porträttet och Alexandra Edelfelts dedikation.

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn
 • Pietro Krohn har varit på dåligt humör; han borde arbeta på sin halvfärdiga tavla men har, förutom Edelfelts sjukdom, störts av arbetet hos Johan Bravo och seancerna hos Johannes Takanen.

  Pietro Krohn Johannes Takanen Johan Bravo
 • Den danske konstnären Anton Thiele har anklagat Pietro Krohn för att sprida tyfus bland skandinaverna i Rom; Thiele hade varit med en gång då Krohn kommit från Edelfelt på hospitalet [sjukhuset] till Bissens, som bad honom stiga in.

  Rom Pietro Krohn Vilhelm Bissen Anton Thiele Anna Vilhelmine Bissen
 • Edelfelt har gått på promenader i staden; föregående dag gick han i riktning av Forum Romanum och Colosseum; idag gick han till Piazza Tartaruga och av och an till Ghetto, judestaden.

  Colosseum Forum Romanum Fontana delle Tartarughe Ghetto
 • Ghetto är fullt av inspiration för en konstnär, tycker både Edelfelt och Pietro Krohn.

  Ghetto Pietro Krohn
 • Edelfelt och Pietro Krohn hade kommit överens om att Edelfelt fick se en del av Krohns fotografisamling (ca 1800 st.) då han varit uppe i tre veckor; i dag har han fått se fotografier av Rafael och Michelangelos verk.

  Pietro Krohn Michelangelo Rafael
 • Edelfelt kommer troligen att köpa egna fotografier; bilder av Vatikanens skuptursamling är inte dyr.

  Vatikanen
 • Föregående dag på systrarnas födelsedag hade Edelfelt druckit systrarnas skål med Pietro Krohn och Kristian Zartmann i en restaurang vid St Lorenzo; nu skall Giovanni föra brevet till postlådan vid Capitolium; Edelfelt hälsar och tackar för varje rad som Alexandra Edelfelt skriver.

  Capitolium San Lorenzo fuori le Mura Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Kristian Zahrtmann Giovanni
 • *Det kan hända att Edelfelt telegraferar om pengar; det är varmt igen; scirocco-vinden gör att det är som i finsk badstuga.

 • *Edelfelt har skrivit till Gustaf Philip Armfelt; han viste inte numret på Armfelts nya adress så han skrev bara Mariegatan.

  Gustaf Philip Armfelt
 • *Föregående dag provgick Edelfelt Pietro Krohns trappor utan att bli trött.

  Pietro Krohn
 • *Edelfelt hoppas det bli varmt och vackert hemma, med tanke på Ellen Edelfelts bröst.

  Ellen Edelfelt