Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

båtar brev gåvor Gud resor sjukdom (tillstånd) sjukhus skördeskador tåg väderlek

Rom, lördag d. 27 maj 1876.
Älskade Mamma
– Jag har varit ut och spatserat på f.m, ganska
långt till Piazza Colonne) och just nu skrifvit ett
bref till Lulle, så att jag är litet trött, och
för denna gång åter inskränker mig till
ett halfark. Runeberg var här i går och
hemtade med sig ett bref från Harling.
Han finnes f.n. i Bellago vid Como sjön,
der han vistats för att återvinna sina
krafter efter tyfusfebern som han haft,
han också. Hans sjukdom har dock va-
rit af lindrigare art, skrifver han, och
det bevisas bäst genom att han redan
i morgon tänker lemna Bellagio för att före-
taga resan till Hamburg, der han har si
da föräldrar. – Erhårdt har på tre dagar
ej varit på hospitalet (ett slående bevis på
att det är "utan fara" för alla patienterna) och
jag har således ej fått höra något om

min affärd från hospitalet. Krohn har,
för att jag bara 1 gg om dagen skall behöfva
gå upp för trapporna hos honom nu i
början lagat så att vi den första vecka
få middag hos två svenska damer, fröken
na Winquist som bo i samma hus som
Krohn. Derigenom kommer också all
förkylning att omöjliggöras. Jag kan då
gå ut när jag vill och sammanträffa
med Krohn på frukoststället. Kaffe lagar
hemma. Skulle jag kunna hitta på
något minne, någon present jag kunde
ge Krohn. Mamma förstår att det ej är
på minsta sätt uga vedergällning för det han
gjort för mig (vara en så dum tanke långt från
mig utan blott ett minne som han kan
de ha nytta af eller fröjd af att se på.
Jag väntar otåligt på Krohn för att gå
eller fara ut det är synd att sitta här
i detta härrliga väder. – Hvad det är förfärligt
att höra om vädret och skörd utsigterna der
hemma. Herren Gud bevare vårt pröfvade
land från missväxt. – Helsa alla
Mammas
fråk
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt har spatserat [promenerat] till Piazza Colonna.

  Piazza Colonna
 • Edelfelt har blivit trött av att skriva brev till Lulle Serlachius, så inskränker detta brev till ett halvark.

  Julian Serlachius
 • Walter Runeberg hade föregående dag med sig ett brev från Harling, som tillfrisknar från tyfus i Bellagio vid Comosjön; hans sjukdom har varit lindrigare och han kan följande dag åka till sina föräldrar i Hamburg.

  Hamburg Comosjön Bellagio Harling Walter Runeberg
 • Erhardt har inte varit på hospitalet på tre dagar, så Edelfelt har inte fått höra något om hans utskrivning från sjukhuset.

  Wolfgang Erhard
 • För att Edelfelt bara en gång om dagen ska behöva gå upp för trapporna hos Pietro Krohn har Krohn ordnat så att de i början får middag hos två svenska damer, fröknarna Winquist, som bor i samma hus.

  Pietro Krohn Bertha Winquist Selma Winquist
 • Edelfelt skulle gärna ge en present åt Pietro Krohn; Alexandra Edelfelt förstår att det inte är fråga om att försöka vedergälla för allt Krohn gjort för honom, utan bara ett minne som Krohn kunde fröjdas över.

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn
 • Det är förfärligt att höra om vädret och skördeutsikterna hemma; Gud bevare landet från missväxt.

 • Alexandra Edelfelt har föreslagit att Edelfelt ska åka längs svenska kusten hem; Edelfelt tycker inte det är värt det, möjligen med järnväg; att resa över Sverige drar längre ut på tiden.

  Sverige Alexandra Edelfelt