Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

barn biskopar fåglar fiske herrgårdar jakt kläder präster resor sällskapsliv soldater sommar väderlek

Kiala den 13 Augusti 67.
Min goda, älskade, Mamma!
Fastän osäker om, om detta bref verkligen.
kommer fram till Mamma, skrifver jag
dessa rader. De dagarna, under hvilka
Mamma var på vägen, följde vi hela tiden
med Mamma i tankarna så att vi t.ex.
alltjemnt sade: nu är Mamma der och der,
och funderade på hvart Mamma och Pap-
pa hade gått i Åbo, och hvart Mamma
först gick i Stockholm etc. etc.
Det skall blifva bra roligt att höra alla
de reseberättelser som Mamma kommer att
berätta. – I dag var Löjtnant Sahlstén och
hr Zwickert här för att jaga, och det var
den första gång jag var på jagt rigtigt
med bössor. Det var så rysligt vått i skogen
P.S. Morbror och Moster bedja mig specielt framföra
sin helsning till Mamma och Tante Leuhusen.

att ej hundarna fingo upp någon hare, men
för att skjuta ut skotten åtminstone, fick jag
lof att skjuta ned en trast, och en (som vi först
trodde) sparfhök (som vid närmare påseende befanns
vara också en trast), och jag träffade begge.
Alma Alléen och Tante Pomell ha varit
här ute sedan i förr går. Som Mamma vet
försigår ej här på Kiala någonting ovanligt,
utan den ena dagen är den andra lik, och isynner
het på de här några dagarna, men vänta, vi
voro ju för att ro drag på ån i Lördags, och
fingo som vanligt – ingenting. Det är ett alldeles
utmärkt vackert vädret i dag. Lillan ligger just
och sofver så nätt och rödbrusig med sin tutt
i munnen. Hon kallas allmännt till Sanni här.
Vi skola efter en stund fara till Biskopens
och i morgon bjuder Tante Pomell oss på
kaffe på Borgbacken. Pappa kommer troligt
vis efter oss i öfvermorgon eller dagen derpå
Ellen och Lillan be så hjertligt hjertligt om sin
helsning, och alla andra också. Skrif svar,
älskade Mamma om Mamma får detta bref.
Mammas egen
Atte.

P.S. Då vi kom att tala om kläder och kläden här
en dag, sade morbror, det det svenska soldatkläde
är utmärkt till skol- och vinterkläder. hvad tycker
Mamma? Nog vore det bra att ha ett starkt och
tjockt kläde till skolplagg, isynnerhet som färgen
ej går ut.
P.S. Helsa Tante Leuhusen och alla gossarne från
oss alla.
Utaf Attes bref får du veta huru vi
alla mår, så jag ej har vidare tillägga
än att jag är af själ och hjerta glad att
du nu är hos din svenska väninna men
ett råd vill jag gifva; prata ej hela
natten om, så att du kommer mager
till Finland. I Söndags hade Lillan
på sig en ny klädning, som var af grått
ylle med blå garnitur, mycket kort,
låg i hallsen, korta ärmar, så hade
hon byxor och bråderad underkjol.
Hon var så nätt som en docka. Jag ha-
de allt lagat denna kostym åt henne
för att göra dig en surpris ty jag trodde
litet att du skulle komma till Kiala om Lördag
din tillgifna Nathalia.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Alexandra Edelfelt och Carl Albert Edelfelt har varit på resa; de har besökt Åbo och Stockholm.

  Åbo Stockholm Alexandra Edelfelt Carl Albert Edelfelt
 • Löjtnant Sahlstén och herr Zwickert har varit på Kiala för att jaga; Edelfelt var för första gången på jakt "riktigt med bössa"; han sköt en trast och en "sparvhök" som visade sig vara en till trast.

  Sahlstén Zwickert
 • Alma Alléen och tante Gustafva Pomell är på Kiala.

  Kiala Alma Alléen Gustafva Johanna Pomell
 • På Kiala är den ena dagen den andra lik; de har rott drag på ån men inte fått någon fångst.

  Kiala
 • Lillan (Annie Edelfelt) sover i det fina vädret; hon kallas Sanni.

  Alexandra Edelfelt
 • De ska åka till "biskopens", och på lördag ska tante Gustafva Pomell bjuda på kaffe på Borgbacken.

  Borgå Borgbacken Frans Ludvig Schauman Gustafva Johanna Pomell Fredrika Kristina Schauman
 • Carl Albert Edelfelt väntas komma för att hämta sina barn om ett par dagar.

  Alexandra Edelfelt Carl Albert Edelfelt Ellen Edelfelt
 • Ellen Edelfelt och Lillan (Annie) sänder sina hälsningar.

  Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • Morbror Gustaf Brandt tycker att det svenska soldatklädet passar utmärkt till skol- och vinterkläder; vad anser Alexandra Edelfelt?

  Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt
 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt hälsa tante Adelaide Leuhusen och Gustaf, Alexander, och Reinhold Leuhusen, hennes söner.

  Alexandra Edelfelt Adelaide Leuhusen Gustaf Leuhusen Alexander Leuhusen Reinhold Leuhusen
 • Medan Alexandra Edelfelt hälsade på sin väninna Adelaide Leuhusen i Sverige såg Nathalia Krook till barnen på Kiala; Nathalia har sytt en klänning åt Lillan och skriver en personlig hälsning sist i brevet.

  Kiala Adelaide Leuhusen Alexandra Edelfelt Nathalia Krook