Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

beställningar brev drycker illustration kläder konsulat krig landsbygd politik resor sjukdom (tillstånd) väderlek viner

Roma d. 2 Juni 1876
Älskade Mamma
I går fick jag ett kärt bref från Mamma,
och i dag in från Lindh och ett fr. GRh. Armfelt
Hela gårdagen, med undantag af timmar.
ne mellan 11 – 3 var jag ute och i rörelse
hvilken starka motion hade till följd ett
litet diarrke tillbad i går. Nu är allt bra
igen, men man får ta sig alldeles ofanta
ligt i akt i denna förfärligt starka var-
föret i augusti blir
me. Det är ju ännu ej som varit, på
långt när ej, men då det är varmt är
man ju alltid mera utsatt för förkylningar
Derföre tycka både Krohn o. R. (Erkande
rådde mig äfven dertill), att några dagar,
kanske en vecka vistas ute i albaner.
bergen der hettan är mindre och luften
friskare. I afton kommer jag således
att resa ut med Runeberg, som får
det till hvarje afton. Fru Runeberg är
min enda bekantskap men då Waller
och kanske någon gång Krohn komma derut
kommer jag ej att tänka på ensamhet
Det skall vara så utmärkt vackert dem
te, men det herrligaste i Frascati, dess

vidtfrejdade vin får jag göra bekantskap
med, ty Krohn menar att detta vin
som alla hvita viner icke är bra för
magen. Jag får således fortsätta med
Chianti o. Velletri. Apropos viner, så
mins jag att Mamma i ett bref i tiden
nas begynnelse förvånade sig öfver att
italienska vinerna ej smakade mig. Jag
det var då jag sjelf var sorgsen och
sedan gick med sjukdomen i blodet, som
hvarken vin eller annat smakade
mig. – Nu deremot tycker jag mycket om
srufvans safter – men är inskränkt
till en sort. Orvieto tycker jag smakar
förträffligt, fint och godt (deraf fick jag nu
då och då ett glas på hospitalet) Syracu-
saner vinerna nästan för söta och starka
Marsalen god, Campagra-vinet utell
i alla afseenden, Chiantin det bästa
vin att dricka vid måltider – o.s.v.
Krohn målar från morgon till qvälla
för pinkära lifvet. Hans tafla är köpt
af den utmärkta aktrisen fru Södring
förd Rosenhilds) som skapat sig ett namn

i den komiska genren. Han får 2000 frcs
för taflan, som jag tycker den är värd mera.
Hur han till den 10, som han förträtter
skall bli dagar för vår afresa, skall
få taflan färdig, då så mycket ännu
är ogjorde, kan jag ej förstå. Jag är
derföre fullkomligt öfvertygad om att
han ej blir färdig före d. 15, men som
jag gerna ville resa med honom som bestämdt
var, är det, synes mig bättre att vänta några
dagar än att på egen hand bege sig
af på den långa resan genom Italien och
tyskland. – I går åkte jag med Zartmann
långt ut på Campagnan till ponte homen.
Fano (kuiner af det gamla romerska homenter) väl
ankomna till bron, föreföll den mig så
egendomligt bekant, och jag tyckte mig ha
sett den ofta förr – då klarnade det för mig
att jag sett den hemma i vår salon, en af
de ovala aqvarellerna, om Mamma minnes
kanske ni af närstående teckning ser
hvilken jag menar. – Nu har
Krohn redan länge o. väl suttit och
till mig
upprepat sina den uppmaningar, att
hacka in för Frascati turen, om en til
skall jag fara, och för en veckas uppe hatt

får man dock ta med sig henne o.d.
Mina sommarkläder äro just ej så
märkvärdiga hvad tyget beträffar, det
tog sig stadigare och dugligare ut i packe.
Paletån sitter som en sack, men de andra
kläderna bra – Då jag återkommar från
Frascati skall jag låta andra öfverrocka
hvars enda fel är att den är vid
kläderna äro ju ej heller dyra, och om
också byxorna äro förbi med sommarens
sista ros" så kan jag dock ha rock och
vårt ännu i höst.
Hvad sagen i om händelserna i Tur-
kiet. Krig mellan Ryssland o. England
anses har af kannstöpare ss. en ganska
stor möjlighet, och sympathierna äro
på Rysslands sida. –
Nu farväl, om några timmar
sitta jag trol. ute hos Runebergs
i det vackra Frascati. Rune att
hyra skola finnas i massa. Måtte
jag blott få ett som är svalt.
Helsa alla hjertligt från
Atte
Fortfarande: Consulato dansse.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt har fått brev från Alexandra Edelfelt, Lindh och Gustaf Philip Armfelt.

  Theodor Lindh (osäker koppling) Gustaf Philip Armfelt
 • På grund av hettan och att Edelfelt hela gårdagen var i rörelse drabbades han av ett litet diarréanfall; Pietro Krohn, Walter Runeberg och Erhardt tycker att han borde vistas några dagar i Albanerbergen där hettan är mindre och luften friskare; Edelfelt åker dit ut samma kväll med Runeberg; fru Lina Runeberg är hans enda bekantskap där.

  Albanobergen Pietro Krohn Lina Runeberg Walter Runeberg Wolfgang Erhard
 • Det härligaste i Frascati, dess vin, får Edelfelt inte göra bekantskap med; Pietro Krohn menar att detta vin, som alla vita viner, inte är bra för magen; Alexandra Edelfelt förundrade sig i ett tidigare brev över att de italienska vinen inte föll honom i smaken; det berodde på att han var sorgsen och gick med sjukdomen i blodet; numera tycker han om druvans safter; Orvieto smakar förträffligt; Syracusanervinerna nästan för söta och starka, Marsalan god, Campagna-vinet uselt, Chiantin det bästa vin att dricka vid måltiden.

  Frascati Alexandra Edelfelt Pietro Krohn
 • Pietro Krohn arbetar för "pinkära" livet med sin tavla; den har köpts för 2 000 francs av den utmärkta aktrisen fru Södring, född Rosenkilde, som gjort sig ett namn i den komiska genren; Edelfelt tycker den är värd mera; Edelfelt väntar med att resa tills tavlan är klar, i och med att han inte vill göra den långa resan genom Italien och Tyskland på egen hand.

  Italien Tyskland Pietro Krohn Julie Sødring
 • Föregående dag åkte Edelfelt med Kristian Zahrtmann långt ut på Campagnan till Ponte Nomentano; han kände igen bron från en akvarell hemma i salongen; illustration: liten oval av Ponte Nomentano.

  Campagna romana Ponte Nomentano Kristian Zahrtmann
 • Pietro Krohn har redan flera gånger uppmanat Edelfelt att börja packa för turen till Frascati; han ska stanna där i en vecka.

  Frascati Pietro Krohn
 • Sommarkläderna är inte så märkvärdiga; paletån sitter som en säck, de andra sitter bra; då han återkommer från Frascati ska han låta ändra överrocken som är för vid.

  Frascati
 • Vad sägs om händelserna i Turkiet?; krig mellan Ryssland och England anses här sannolikt och sympatierna är på Rysslands sida.

  England Ryssland Turkiet
 • Edelfelt önskar farväl; om några timmar sitter han troligen ute hos Runebergs i det vackra Frascati; adressen är fortfarande: Consulato danese [danska konsulatet].

  Frascati Lina Runeberg Walter Runeberg