Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

brev dans dieter ekonomi hemorrojder läkare sjukdom (tillstånd) väderlek

I dag
Medicinskt o. enskildt.
då jag satt till bords hos Runebergs,
ett bref
hemtade målaren Peterse
fr. Mamma o. Ellen och medicin
för mig – Jag är annars frisk, men
lider sedan några veckor af hemor
rhoïder, hvilka irhardt o. holm för-
klarat vara en följd af sjukdomen
och alls ej att fösta sig vid. Jag har
ej heller gjort det förut, men här i
Frascati ha de varit odrägliga,
genera mig förfärligt och äro med
ett ord alls ej trefliga. Erhårdt sade
att det onda helt säkert skulle bli
bra i sommar, då krafterna åter
vändt och jag åter fingo tillräcklig
motion och ordinerade, ifall det började
älskas igen, solfvor, som jag nu fått.
Fru Runeberg föder mig med legumer
som hon skildt utvalt emedan hon
hört sin far säga att de voro bra för henom
värder – och jag tror att hettan och proces
Rom varit orsaken till att de nu
äter plåga mig. I dag är det bättre
men i går och i natt plågades jag

dugtigt. – Fru Wiesener lär ha haft
samma öde. – När jag kommer hem, skall
jag fråga Estlander om jag ej kunde genom
gå någon kur för detta onda, på det att
jag ej må behöfva dragas dermed i fran-
tiden. Bissen o. Krohn ha mycket
lidit af samma åkomma och kunna
derför ge mig goda råd. Krohn blef
i tiden ordinerad att dansa eller reda
och som dansa var billigare, – hoppade han
mi
den
under lång tid på bestämd, truppkationerna
chorist dansös i foyern i Köpenhamns
theater. K. talade med mycken humör om
det glada sätt att bli af med det onda
I dag är det som sagdt bra, och det gå
nog öfver.
Hvad det smärtar Runebergs Krohn
och mig att Hs slägtingar visa sig miss.
nöjd –. R. menar att jag nu mindre än
någonsin må tänka på att betala resan
sjelf åtminstone till gränsen.
Helsa Ellen och tacka henne för de
snälla, vanliga raderna. Krohn kommer
tyvärr ej med mig till Finland nu, han säger
sig ej ha pengar dertill.
Många turen varma helsningar till
alla från
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Då Edelfelt satt till bords hos Runebergs kom målaren Edvard Petersen med ett brev från Alexandra och Ellen Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Lina Runeberg Ellen Edelfelt Walter Runeberg Edvard Petersen
 • Edvard Petersen hade också med sig medicin; Edelfelt lider av hemorrojder, som Erhardt och Holm förklarat vara en följd av sjukdomen; fru Lina Runeberg föder honom med utvalda legumer [grönsaker] som hon hört sin far säga vara bra mot hemorrojder; Edelfelt tror det är hettan och siroccon i Rom som är orsaken till att de på nytt plågar honom; fru Wiesener lär ha haft samma öde; han skall rådfråga Jakob Estlander när han kommer hem; Vilhelm Bissen och Pietro Krohn har lidit av samma åkomma; Krohn blev ordinerad att dansa eller rida och hoppade därför under lång tid på bestämd timme med en korist-dansös vid balettrepetitionerna i foyern i Köpenhamns theater.

  Rom Kongelige Teater Pietro Krohn Lina Runeberg Jakob Estlander Vilhelm Bissen Wolfgang Erhard C. Holm Alette Helene Wiesener Edvard Petersen
 • Det smärtar Runebergs, Pietro Krohn och Edelfelt att Victor Hovings släktingar är missnöjda; Walter Runeberg anser att Edelfelt inte ska betala resan till gränsen själv.

  Pietro Krohn Lina Runeberg Victor Hoving Walter Runeberg
 • Edelfelt ber tacka Ellen Edelfelt för de vänliga raderna.

  Ellen Edelfelt
 • Pietro Krohn kommer inte med till Finland; han har inte råd; Edelfelt hälsar till alla.

  Finland Pietro Krohn