Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

årets fester ateljéer avskedstagande barn beställningar brev döden fotografier Gud katolicism kläder konstnärer nordbor processioner religion (fenomen) resor sjukdom (tillstånd) skulptörer statyer tåg

prasiati, thorsdag d. 15 frun
Älskade Mamma
först af tidningarna och sedan genom
Mammas bref erfor jag den sorgliga
underrättelsen om lilla Ebbas plötsli-
ga död. Jag deltager så hjertligt
Morbrors och Mosters sorg, – och sten,
om jag på något sätt henner ännu
i Jag skrifva till dem. Måtte Gud
bevara oss från flere sjukdomsfall
inom vår familj. – Lilla Ebba var
alltid ett klent och blekt barn, och
hennes svaga kropp kunde naturligtvis
ej kalla ut något så allvarligt som
tyfus. Måtte nu alla de andra
barnen vara försigtiga! –
I dag redan reser jag till Rom.
Dels vill jag ha litet tid på mig
för att köpa några fotografier dels
har jag klädespersedlar som skola

repareras. Mina nya kläder voro
naturligtvis ej af godt tyg men
jag hoppas dock de skola passera i
sommar. I fickt så blir tyget alldeles
släddrigt och ser icke fint ut.
Krohn, då han sist var här, och
alla andra, mina att jag tagit
mig betydligt under den sista veckan
och jag känner mig också så i alla
afseenden rask. Måtte nu Krohn bli
färdig med sin tafla i morgon.
Han har skrapat ut en barnligar
4 ggr, och ändrat den helt och hållet.
Runeberg o. Jag säga honom alltjemnt åt
det är fullt onödigt att arbeta nu,
då han har resfeber och är trött och
nervös – men A. är envis och bråkar
immerfort. Får se om Runebergs kom-
ma med oss. De resa till Genève och
ha således blott en liten bit väg
gemensam med oss (tagen skilja sig

sig
om
redan före Florens. Fru Rs humör
har varit så på sista upphållningen
så att det är af nöden att hon får
komma härifrån. Pojkens små sjuklig.
het och idkeliga man är orsaken
härtill. Dag och natt är han på sam-
ma sätt, och hans måga krånglar
oupphörligt. W. R. har åter ett förfär
ligt bråk med flyttning af sakerna
från ateliern och deras våning till
Hasslund, åt hvilken de sålt största
delen af sakerna, likaså har inpackning
gen och afsändandet af alla skulptur
verken förorsakat ett långvarigt trä-
kigt arbete. – Här finnas en mas
så skandinaver i Frascati nu, må-
larinnor och målare, som jag ej känna
Hällsted (dansk målar) familj känner
jag, och tycker isynnerhet om hans
svärmar, en gammal gunna Wolf, så fint
bildad och vänlig och intresserad vid 60
är ännu. En skulptör Nyström, den-
samme som gjort Bellmans statyer

på Hasselbachen har jag sett
och vänka omkring i parkerna
här. Skulle jag ej längta så mycket
och innerligt att komma hem, så skulle
jag ej ha emot en sommar i Italin
men jag hoppas komma hit engång
ännu, om Gud låter mig lefva.
Nu i dag igen fest. Corpus
Domini, med musik, skott och
högtidsklädda menniskor, samt såsom
det sågs procession.
I dag ser jag således trasiati
o. Tusenlum för sista gången; jag
har nästan börjat hålla af dessa
vågar och stiga här.
När jag tänker på allt det mycket
sorgliga denna vår. Ellens krasslighet, mina
och Morbror G. sjukdom, lilla Ebbas död,
då synes dit mig som om vår Herre velat
samla alla olycka för att vi skulle kände
hvar och en af dem mindre svår
Helsa alla hjertligt från
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt har av tidningarna och Alexandra Edelfelt fått reda på att Morbror Gustaf Brandts lilla dotter Ebba är död i tyfus; om han hinner skall han skriva ett brev till Morbror och Moster Fanny; han hoppas att Gud bevarar dem från flera sjukdomsfall i familjen.

  Alexandra Edelfelt Fanny Brandt Gustaf Brandt Ebba Brandt
 • Redan i dag reser Edelfelt till Rom; han vill ha tid på sig att köpa några fotografier och låta reparera en del kläder.

  Rom
 • Pietro Krohn och alla andra menar att Edelfelt blivit raskare under senaste vecka; han hoppas att Krohn blir färdig med sin tavla följande dag; Walter Runeberg och Edelfelt har sagt till Krohn att det är onödigt att arbeta nu, då han har resfeber och är trött och nervös, men Krohn är envis.

  Pietro Krohn Walter Runeberg
 • Runebergs reser till Genève; om de åker samtidigt som Edelfelt har de bara en liten bit av vägen gemensam, tågen skiljer på sig redan före Florens; fru Lina Runebergs humör har varit på upphällning på grund av pojkens småsjuklighet och "marr" [gnäll]; Walter Runeberg har haft besvär med flytten och inpackningen och avsändningen av alla skulpturer; de flesta sakerna i ateljén och våningen har de sålt till Ole (Otto) Hasslund.

  Florens Genève Lina Runeberg Walter Runeberg Otto Haslund Johannes Runeberg
 • Det finns många skandinaver i Frascati som han inte känner; den danske målaren Axel Hällsteds familj känner han, och tycker i synnerhet om hans svärmor, en gammal "gumma" Wolf.

  Frascati Axel Helsted Louise Serafine Wolff
 • En skulptör Nyström, han som gjort Bellmanstatyn på Hasselbacken, har Edelfelt sett vanka omkring i parkerna; om Edelfelt inte skulle längta så mycket efter att komma hem, skulle han inte ha något emot att tillbringa en sommar i Italien.

  Italien Hasselbacken Carl Michael Bellman Alfred Nyström
 • I dag igen har det varit fest, Corpus Domini [Kristi lekamens högtid], med musik, skott, högtidsklädda människor och procession; i dag ser Edelfelt Frascati och Tusculum för sista gången, han har nästan börjat hålla av vägarna och stigarna där.

  Frascati Tusculum/Tusculanum Kristus
 • Det har varit mycket sorgligt denna vår: Ellen Edelfelts krasslighet, Edelfelts och morbror Gustaf Brandts sjukdom, lilla Ebba Brandts död; för Edelfelt verkar det som om "Vår herre" velat samla alla olyckor för att var och en av dem skulle kännas mindre svår.

  Gustaf Brandt Ellen Edelfelt Ebba Brandt
 • *Edelfelt har inget emot Hindhår då Alexandra Edelfelt och systrarna är där.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • *Edelfelt ska skriva från Rom och meddela om de reser på lördag eller söndag.

  Rom