Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ateljéer avskedstagande beställningar biografier brev författare fotografier kaféer kläder konstnärer konsulat landsbygd mat resor sällskapsliv sjukdom (tillstånd) skulptörer tåg

Rour d. 17 Juni 1896.
Älskade Mamma,
Helt visst är Mamma högst förvå.
nad öfver min 3 dagars tystlåtenhet
likasom öfver att detta bref ännu
är dateradt i Rom. Jag hyppas dock
det är sista gånger på några år, som
jag nedskrifver detta namn. Jag har
nu 2 bref att tacka Mamma för.
Ehuru jag haft de allvarligaste före-
satser att skrifva såväl till Mam-
må som Morbror Gustaf, har hela
min tid gått till alltmöjligt annat,
och jag har ej kommit mig till
någon af mina pligters uppfyllande
afs. å skrifning. Visiter hos
danska konsuln, min hospitals
kamrat smidt, Takanen o.a. ha uppta-
git förmiddagarna, uppköp af fotogra
fin och språng till en skräddare
som aldrig vill bli färdig med att
ändra min paletå, ha förorsakat en

ansenlig tidsspellan. I går äta
konsula Roder, en svensk student
Sandström (mycket bekant med Roybergs
skulptörna Hasselriis
och Ahlbergarna) målarne Halls sed, Rosenstand
Zarthmann Krohn, gubben Ravnhilde och
jag i trädgården hos Genoo, ett omtyckt
artistkafe. Der dracks afskedsskålar
för Hasselries Krohn och mig. Trol. Kom-
ma vi tre att följas åt åtminstone
sin drünchen – Runebergs resa
i morgon, vi i afton kl. 10, och
äro på i Florens kl. 6 i morgon betärda
man kan ej resa om dagen i denna
setta och i de små obiqvarna italienser
Rupéerar, der vaxduken bränner
som eld under en. – Ändtligen har
jag fått inpackadt sålunda att
jag tar 3 skjortor o. dugar med mig i
plaiden och låter kappsäcken gå
direkt till München. Min stora
vinterpaletå är och blir mig till
mycken förargelse, så obeqväm är
den
I afton ha Krohn
och jag och Zarthmann bedt Runebergs
l
he
h
er
oru
Mo
es s
pars
blef

ja
till
no
som komma in från Frascati
afton, att äta middag häruppe
atelier. Värdinnan bestyr om
kött, ligur o. dessert, vi sjelfva
om bröd frukt o. vin. – Vi ha
alls ej samma väg med Runebergs
(som resa öfver Pisa) och kunna sak
ej stäljas åt. – Krohn har arbet
tal som en galning – 10 timmar
modell om dagen, skrapat och
bråkat, och är i den mest feberakti
ga oro. Ännu kl. 5 på e.m.
sitter han och målar. I dag morgo
nen var den bekanta danska måla-
rinnan fru ferickan har uppe hos
Krohn. Gumman har nyligen skrifvit
en lefnadsteckning öfver Andersen,
som väckt stort löje bland danska
emedan den handlar om Gorn dericka
och hennes barn mycket mera än
om Andersen. Nu för Krohn af
till Takanen för att posera än
nu en gång för tysten, som för resten
ej liknar rigtigt. Tassanen, stackars
karl har ju haft en böld som
blifvit opererad, hvadan han

varit sängliggande en veckas tid.
Det är ett bråk och ett spring
ej ännu denna sista afton, så att
man alls ej hinner tänka på allt
det man upplefvat i denna under
vara stad. – Säkert är att jag tackar
Gud af fullaste hjerta som
låter mig komma helbregde härifrån
Jag tafvar när jag tänker på
den långa jernvägsskakning som
förestår under nästa vecka. Sonsda
hoppas vi vara i München i för-
dag i Dresden. Krohn vill ej höra
talas om annat än att jag skall
med till Sanmark, exar se huru
jag skall kunna besluta mig då jag
å ena sidan ville göra K. till viljes, och a
de andra här så stor lust att komma
hem ju förr dess hellre. – Måtte nu
Ellen och de andra systrarna bli starka
frisk och frodiga på landet. Tusen
helsningar till alla – skildt Morbror
G. som jag så gerna ville skrifva till
dren nu har jag verkligen ej till
fotografier från Frascati och
omnejden medfölja Mammas ej
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Det har gått tre dagar sedan Edelfelts senaste brev och han är fortfarande i Rom; han tackar för två brev från Alexandra Edelfelt; han har inte hunnit skriva till varken morbror Gustaf Brandt eller Mamma.

  Rom Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt
 • Edelfelt har på förmiddagarna gjort visiter hos danske konsuln, sin hospitalskamrat Nicolai Outzen Smidt och Johannes Takanen.

  Johannes Takanen Nicolai Outzen Schmidt Oscar Alexander Ræder
 • Edelfelt har köpt fotografier och sprungit till en skräddare som aldrig verkar bli färdig med att ändra hans paletå, vilket har förorsakat tidsspillan.

 • Föregående dag åt Edelfelt med konsul Oscar Alexander Ræder, en svensk student Sandström (bekant med Rogbergs och Ahlbergarna), skulptören Louis Hasselriis, målarna Axel Hällsted, Wilhelm Rosenstand, Kristian Zarthmann, Pietro Krohn och "gubben" Niels Ravnkilde i trädgården hos Genio, ett omtyckt artistcafé.

  Genio Pietro Krohn Pauline Ahlberg Johan Georg Ahlberg Kristian Zahrtmann Niels Ravnkilde Axel Helsted Oscar Alexander Ræder Sandström Eugenia Rogberg Vilhelm Rosenstand Louis Hasselriis Emilia Ahlberg Carl Rogberg
 • Man drack avskedsskålar för Louis Hasselriis, Pietro Krohn och Edelfelt; troligen följs de tre åt åtminstone till München.

  München Pietro Krohn Louis Hasselriis
 • Runebergs reser i morgon, medan Edelfelts åker i kväll och är framme i Florens följande morgon; det går inte att resa på dagen i denna hetta och i de små italienska kupéerna; Edelfelt har packat så att kappsäcken kan gå direkt till München, medan han har tre skjortor och kragar i pläden; vinterpaletån är och förblir obekväm och till förargelse.

  München Florens Lina Runeberg Walter Runeberg
 • I kväll kommer Runebergs in från Frascati och Edelfelt, Kristian Sarthmann och Pierto Krohn har bjudit dem på middag i ateljén; värdinnan sköter om kött, legumer [grönsaker] och dessert, medan de själva skaffar bröd, frukt och vin; Runebergs reser via Pisa, så de kommer inte att följas åt.

  Frascati Pisa Pietro Krohn Lina Runeberg Walter Runeberg Kristian Zahrtmann
 • Pietro Krohn har arbetat som en galning för att få färdig sin tavla.

  Pietro Krohn
 • Den danska målarinnan, fru Elisabeth Jerichau har besökt Pietro Krohn; hon har skrivit en levnadsteckning över Hans Christian Andersen, vilken väckt löje i och med att den handlar mer om fru Jerichau och hennes barn än om Andersen.

  Pietro Krohn Hans Christian Andersen Elisabeth Jerichau Baumann
 • Pietro Krohn går till Johannes Takanen för att än en gång posera för en byst, som inte blir riktigt lik; Takanen har haft en böld och blivit opererad, vilket hållit honom sängliggande en vecka.

  Pietro Krohn Johannes Takanen
 • Slutförberedelserna tar så mycket tid att Edelfelt inte alls hinner tänka på vad han upplevt i staden; han bävar för den långa järnvägsresan; på onsdag hoppas de vara i München, på lördag i Dresden.

  München Dresden
 • Pietro Krohn vill att Edelfelt ska följa med till Danmark; Edelfelt vill göra honom till viljes, men han vill också hem så snabbt som möjligt.

  Danmark Pietro Krohn
 • Måtte särskilt Ellen Edelfelt bli frisk och stark på landet; han hälsar alla, särskilt Morbror Gustaf Brandt som han inte har tid att skriva till.

  Gustaf Brandt Ellen Edelfelt
 • Edelfelt skickar fotografier från Frascati med omnejd; *Alexandra Edelfelt får av fotografierna bara en halv idé om hur vackert det är i Albanerbergen.

  Frascati Albanobergen Alexandra Edelfelt
 • *Om Edelfelt ser något som passar att ge Pietro Krohn i gåva i Florens köper han det.

  Florens Pietro Krohn