Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ångbåtar avskedstagande båtar besök Gud melankoli resor restauranger societetshus väderlek


de
Åbo söndags afton. Sociétetshunt, kl. ½ 10.
Älskade Mamma. – Ruskytete och lika ruskigt inne. Det förfärligaste
väder och nedslaget humör. Mamma sade, att allt det vi hade
i sinnet att säga hvarandra bättre kunde skrifvas än såg as, men
jag tror till och med att det är omöjligt att i skrift uttrycka min
saknad, och den ofantliga tomhet jag erfar, hvarje gång jag skiljes
från min älskade Mamma. Jag är nu alldeles nedslagen ännu
men med Guds hjelp står jag väl ute med detta också. – Resan hit
ruskig och regnig – väl inkrupen i kupé hörnet visste jag dock för
af ovädret derute, jag hade nog att göra med moln och dimma
i mitt inre. Här i Åbo ingen istvoschik, 2 timmars fåfängt sökande
de efter Wænerberg, ändtligen träffade jag honom. Sedan begaf jag
mig till Thilda Kræmer och hennes friherrinnan der jag blef mycket hjertligt
emottagen. Att Th. K. bad helsa Mamma i de varmaste ord behöfvas
jag väl ej säga. – Gamla Frihen Boije ser mycket behaglig och
treflig ut. Fint och snyggt min tyst och ensligt tyckas de ha det
nu isynnerhet då gumman är sjuk. Emellertid tycktes tant Th. vara
glad öfver att jag kom, och glad att se mig efter så, många
år. – Led har jag suttit här på Societetshuset, sedan
jag inhemtat jag ej på ångbåtskontoris fått bättre till beskedan
att Constanten reser i morgon, utan utsätt tid och timme. Emeller
tid får jag vara resfärdig redan kl. 6 i morgon bittiden. – Nu
haglar det förfärligt, måtte det i morgon bli bättre väder
Usch hvad denna afton är odräglig.
Farväl och Godnatt, goda älskade Mamma. Gud välsigne
styrke och bevare Mamma kyss de älskade systrar, och
helsa alla. – Jag känner i detta ögonblick mera saknad eft
Mamma och det kära hemmet än jag någonsin har beskrifva
Gud vara med Eder och mig
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Det är ruskigt ute och ruskigt inne, det förfärligaste väder och nedslaget humör; Alexandra Edelfelt har sagt att de bättre kunde skriva än säga det som de hade i sinnet; Edelfelt tror det är omöjligt att i skrift uttrycka den saknad och tomhet som varje gång slår honom då han skiljs från sin älskade mamma, men med Guds hjälp ska han väl stå ut med den.

  Alexandra Edelfelt
 • I Åbo fick Edelfelt inte tag på någon istwoschik [izvoztjik – hyrkusk] och måste leta i två timmar innan han träffade Thorsten Wænerberg.

  Åbo Thorsten Waenerberg
 • Edelfelt blev hjärtligt emottagen hos Thilda Kræmer och den gamla friherrinnan Amalia Boije; fint och snyggt men tyst och ensligt tycktes de ha det, i synnerhet då "gumman" är sjuk; Thilda Kræmer bad hälsa Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Matilda Kræmer Amalia Boije af Gennäs
 • Edelfelt sitter på Societetshuset, sedan han på hamnkontoret inte fått närmare besked än att "Constantin" avreser i morgon, utan utsatt tid; det haglar förfärligt ute; han önskar Alexandra Edelfelt farväl, ber henne kyssa systrarna, hälsa alla och önskar dem och sig själv Guds välsignelse.

  Societetshuset i Åbo Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • *Edelfelt kinesar [sover över] hos Thorsten Wænerberg.

  Thorsten Waenerberg