Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adresser (kommunikation) ateljéer besök beställningar bildkonstläroinrättningar brev ekonomi fotografier grannar hyreslägenheter konserter konstnärer kungligheter kvinnor modeller (yrken) musik musiker pris (belöning) sjukdom (tillstånd) studier (studieinnehåll) teater tjänstefolk tonsättare utställningar väderlek veckotidningar

Paris, söndag den 19 November 1892
Älskade Mamma!
för några sedan kände jag ett missnöjd, en sakna
hvar till jag omöjligen kunde utransaka grunden
tills ändtligen ankomsten af Mammas bref upp
lyste mig derom – jag hade i all tysthet gått
och längtat efter underrättelser från Eder, och nu
då jag fick dem, var med ens allt missnöjd
försvunnet. Gud ske lof att allt står bra
till hos Eder! – Denna vecka har mest
gått till språng och föga har jag uträttat
så mycket mera som modellen i red. Det
blef sjuk i onsdag och vi sedan dess ej
arbetat på ateliern. Mitt förnämsta
göra har varit att springa gata upp och
gåta ned för att söka atelier. Efter att
ha hört åt här och der, stannade jag vid
Rue Bonaparte 24. (3 hus från Er de B. v
der en atelier högt, högt oppa stod att
hyra för 500 frcs. – Denna har jag ta-
git, och tänker om möjligt i morgon
flytta det in. Rummet är afdeladt med
en brädvägg så att inna får blir säng-
kammare, men om Bson ej får rum
der, så kan han i alla fall få ett en trappa

lägna ned, ty hela gården upptages af
ett hôtel garne. I gården midt emot
bor Weir, i samma hos engelsmänner
uan och min vän sinni, italinar
samt i huset bredvid Maxime Laivré,
alla från vår atelier. – Blir det för kalla
der husvärdinnan försäkrar och bedyrare
motsatsen) så sofver jag i samma in
som Bon under den kallaste tiden. Till
vidare här har varit varmt och vacker
tänk 18–19 graders värme under he
lar sista veckan! Detta är ju något
alldeles ovanligt för Paris! – Med
Bourgain och Gueldry har jag dagligen
varit tillsammans – likaså med Weir. I går
var jag hela dagen hos B. och åt frukost i
hhans familj. Unga B. hade talat så mycket
om mig för sina föräldrar, att dessa tem-
meligen väl hade reda på mig, voro utmärkt
vänliga, och bådo mig återkomma sans gena
när som helst. – Men jag glömmer det
vigtigaste besöket under veckan – hos
Gérôme. – "Je ne sais pas si j'ai l'honne
d'être reconnu började jag – Mais com-
men
G. in
som
min
Rom
och
avez
il fa
de v
et tr
portr
Ma
Avel
oåter
citer
Cont
oci
tysk
ny i
que
äro
Lvis
trä
Ba

el
ell
her
le.
ment ne vous reconnaitrais – je pas! föll
G. in. Jag beskref sedan om min sjuk-
dom, och ge talade om att han, just vid
min ålder, legat dödssjuk i tyfus i
Rom. Vidare visade jag Ellens porträtt
och fotografin efter Aminoffs. – "Vous
avez beaucoup de sen timent, mon amis
il faut contimer aime, car le portrait
de votre soeur est vraiment bien,
et trés distingué de ton. – Aminoffs
porträtt ansåg han likaledes bra och sade
mais vous avez du avoir du succès
avec le chez vous? – Oui, Monsieur, jag
obtenn une première medaille à l'expo-
cition de chez nous. – Frès-bien, Fres-bien
continnez toujours, vous êtes en bonne
route! – Är det ej roligt att han
tyckte så. Weir, Baude och Gueldorg
tyska alla att jag gjort framste!
Gueldry har gjort landskaps skizzer som
äro alldeles öfverlägsna, och Baude ha
svingat sig upp till en af Paris bästa
träsnidare. I dag var jag med Gunnar
Baude, Bastien Lepage och Dagnan

på concert Pasde Loup – 5000 personer
som vanligt. Hvad den orkestem ändå spe
lär bra – utmärkt, oöfverträffligt! Nå jag
der finnes 12 kontrabaser – döm sedan om
violinernas antal. Beethovens badurs co-
nat (re-majeur) – se det är något det!
Unga Viardor, som jag sett hos Madame
facquinot i verlden och sedan i Bougi-
för violin
väl spelade solo en conerto af mindre
sokk utmärkt bra, så att han 3 går
blef framropad efteråt. Han är bara 21 år
ännu, och spelar med en säkerhet som
är ovanlig. Sedan tyckte jag mest om
en symphonie af Gluck. Efter denna
vackra orkesternasik känner jag mig
ännu på aftonen i en under har
stämning. – I går träffade jag. Walter
R. Zorenzo Runeberg med fru samt svens
skulptören Borsison med dito i Regencer
Lörenzo A. kom jag ihog som en vacker
karl men fann honom nu särdeles
klumpig och ogratiös. Han förargade
mig dessutom genom det svår säkra sätt
hvarpå han nedsaklade somliga konst-

verk. – Så var det t.ex. fråga om Regnault,
förström de andra galningarne
Nej, tala ej om honom ännu, honom
skola vi sedan slägta" sade han. Jag blef
arg och inföll: Doktorns projekt att
slagta Regnault är då åtminstone ej
hittat på
originels, ty det ha Preussarna gjort.
förut!" – Hans fru, född Levon är natt
ej så nätt som systerg men sedan ej nå-
gåt vidare, tyckte jag, och har en otäck
oppilandsaccent då hon talar svenska.
Börjesons fru (Professorskan Hamma
ricks systerdotter) har jag förut af Krohn
hört skildras som "de 4 mest henrivende
Wesen der existerar, och fann henne mycket
söt. Vi talte om Krohn, om Hammericks
och Ingerslevs och Stom, och Börjesons bad
mig ej glömma bort dem. Hos Walter R.
har jag varit en gång sedan jag sist skref.
Stackars fru R. han kan nästan aldrig
lemna hemmet tillföljd af den ständiga
omsorg som de små kräfver. Krohn
har det bättre nu, ithy att såväl
Ole H. som hans fru äro på bättrings-
vägen, och så godt som friska, huru skralt
det än varit för den senare isynnerhet.

Stackars Krohn – han måtte ej ha haft
det för godt, då han skrifvit att Ole varit
outhärdligt krånglig och svår att ha att
göra med under sjukdomen, och han fru
låg i Krohns atelier. Han var således utan
tak öfver hufvudet och gick från en sjuk.
säng till den andra i den rysligaste oro
Philip S. var i går hos Jacquinot,
der han träffat Pauline. Han hade döda
ej talt om att jag var i står. P. lär djup
sörja sin stotjenarinna och hade i
rigtigt förtviflade ordalag talat om
huru ensam hon nu var i verlden.
Tante Adele A. har jag sökt upp
Hon flög mig om halsen då jag trädde
in och kallade mig hela tiden min äl-
skade Albert" Gumman är bra ensam
ändå, tycker jag och som hon talte om
en promenad i Louvern med mig som
ciceron som något särdeles roligt, så
var jag henne följaktig genom alla
gallerierna der. Hon intresserade sig
bara för historiska porträtter sade hon
och bråkade förfärligt med att
la
för
ett
en
det
är
bris

få veta klart och tydligt om den eller den
prinsessan af Bourgogne var af 1sta
Edra eller Edje linien af huset Valois eller
Huset bourbon, af hvem hon kunde var
ra dotter o. s. v. hvarvid jag naturligt-
vis stod som en målad bock, utom då
jag ibland tog några upplysande historiska
detaljer är luften eller är en rik
fantasis fatabur – henne till mycket
gagn förstås. – Vid Louverns port
träffade vi den vana blomster flicka
Mili Mechelin – en idé att skicka
fotografen af Ellan med henne! Det
skall jag göra. – Får nu se huru
jag blir nöjd med min atelier. Berndt-
son får naturligtvis måla der när
han vill, men jag tänker att han blir
så upptagen i skolan att föga tid återstån
för hemarbete. Bourgein råder mig
ett måla vida tanka och jag har börjat
en färgskizz till den hos Bourgare.
Det enda jag köpt till min atelier
är ett arabiskt draperi, som jag
fick för 6 frcs hos en torshandlare


fade
hände en kunna i
atelier

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt har de senaste dagarna känt ett missnöje och en saknad utan att veta vad det berodde på; vid ankomsten av Alexandra Edelfelts brev gick det upp för honom att han gått och längtat efter underrättelser hemifrån och missnöjet försvann med brevet.

  Alexandra Edelfelt
 • Modellen på Ecole des Beaux Arts blev sjuk och Edelfelt har inte arbetat i ateljén sedan dess.

  École des Beaux-Arts
 • Mest tid har gått åt att hitta en ateljé; han tog en ateljé på Rue Bonapparte 24 (3 hus från Ecole des Beaux Arts) med en hyra på 500 francs; om Gunnar Berndtson inte ryms kan han hyra rum i samma hus.

  École des Beaux-Arts Gunnar Berndtson
 • I huset mitt emot bor Julian Alden Weir, samt engelsmannen John Macallan Swan och italienaren Filadelfo Simi; i huset bredvid bror Maxime Faivre; alla är från Jean-Léon Gérômes ateljé.

  Jean-Léon Gérôme Julian Alden Weir John Macallan Swan Maxime Faivre Filadelfo Simi
 • Om det blir för kallt sover Edelfelt i samma rum som Gunnar Berndtson; senaste vecka har varit ovanligt varm i Paris.

  Paris Gunnar Berndtson
 • Edelfelt har dagligen umgåtts med Gustave Bourgain, Ferdinand Gueldry och Julian Alden Weir.

  Julian Alden Weir Gustave Bourgain Ferdinand Gueldry
 • Föregående dag åt han frukost hos Gustave Bourgain och hans familj.

  Gustave Bourgain Bourgain
 • Det viktigaste besöket under veckan var hos Jean-Léon Gérôme; Gérôme talade om att han legat dödssjuk i tyfus i Rom i samma ålder; Edelfelt visade Ellens Edelfelts porträtt och fotografier av Aminoffs porträtt; Gerome tyckte de var bra, att han var på rätt väg; Edelfelt berättade att Aminoffs porträtt vunnit första medalj på [konst- och industri]utställningen hemma.

  Rom Ellen Edelfelt Jean-Léon Gérôme Adolf Aminoff
 • Julian Alden Weir, Charles Baude och Ferdinand Gueldry tycker att Edelfelt gjort framsteg.

  Charles Baude Julian Alden Weir Ferdinand Gueldry
 • Ferdinand Gueldry har gjort överlägsna landskapsskisser.

  Ferdinand Gueldry
 • Charles Baude har blivit en av Paris mest framstående träsnidare.

  Paris Charles Baude
 • Edelfelt har varit på Concert PasdeLoup [symfoniorkester] med Gunnar Berndtson, Charles Baude, Jules [eller Émile?] Bastien-Lepage och Pascal Dagnan; Ludvig van Beethovens b-durs sonat lät mäktigt i den stora orkestern; unge Paul Viardot, som Edelfelt sett hos madame Jacquinot och sedan i Bougival, spelade violinsolo i en concerto av Felix Mendelsohn; Edelfelt tyckte mest om en symfoni av Christoph Wilibald Gluck.

  Bougival Ludwig van Beethoven Jules Bastien-Lepage Charles Baude Gunnar Berndtson Pascal Dagnan-Bouveret Jacquinot Felix Mendelssohn Christoph Wilibald Gluck Paul Viardot
 • Föregående dag träffade Edelfelt Walter Runeberg, Lorenzo Runeberg med fru och den svenske skulptören John Börjeson med fru på Regence; Lorenzo R. var inte så vacker och graciös som Edelfelt kom ihåg, dessutom förargades han av Lorenzos tvärsäkra nedsablande av konst, däribland Henri Regnault.

  Café de la Régence Walter Runeberg Henri Regnault Lorenzo Runeberg Gabriella Runeberg John Börjeson Louise Börjeson
 • Lorenzo Runebergs fru Gabriella, född Levon, är nätt men i övrigt inget vidare; hon har en otäck "oppilandsaccent" då hon talar svenska; John Börjesons fru (professorskan Hammerichs systerdotter), har Pietro Krohn redan tidigare beskrivit som "det mest henrivende væsen der existerar" [det mest förtjusande väsen som finns] och Edelfelt fann henne mycket söt.

  Pietro Krohn Anna Mathea Hammerich Lorenzo Runeberg Gabriella Runeberg John Börjeson Louise Börjeson
 • De talade om Pietro Krohn, Hammerichs, Ingerslevs och Rom; Börjesons bad Edelfelt inte glömma bort dem.

  Rom Pietro Krohn Vitus Bering Ingerslev Ingerslev Martin Hammerich Anna Mathea Hammerich John Börjeson Louise Börjeson
 • Edelfelt har varit hos Walter Runebergs; stackars fru Lina Runeberg har nästan aldrig lämnat hemmet på grund av den ständiga omsorg de små kräver.

  Lina Runeberg Walter Runeberg Johannes Runeberg Vasthi Runeberg
 • Pietro Krohn har det lite bättre efter att både Ole (Otto) Haslund och hans fru är på bättringsvägen.

  Pietro Krohn Otto Haslund Frederikke Haslund
 • Philip Forsten var föregående dag hos Jacquinots; han hade inte talat om för Pauline Ahlberg att Edelfelt är i stan; Pauline sörjde sin trotjänarinna och var förtvivlad över hur ensam hon nu var.

  Pauline Ahlberg Filip Forstén Jacquinot
 • Edelfelt har besökt tante Adde S. som ville ha honom som ciceron på Louvren; hon intresserade sig bara för historiska porträtt och ville ha reda på om den eller den prinsessan av Bourgogne var av huset Valois eller huset Bourbon.

  Louvren Bourgogne Strömberg Bourbon Valois
 • Vid Louvrens port träffade de ”den väna blomsterflickan” Mili (Emilie) Mechelin; en idé är att sända fotografiet av Ellen Edelfelt med henne.

  Louvren Ellen Edelfelt Emilie Mechelin
 • Får se hur Edelfelt anpassar sig till sin ateljé; Gunnar Berndtson får naturligtvis måla där, men han blir troligen så upptagen av skolan att det inte blir mycket tid över för hemarbete.

  Gunnar Berndtson
 • Gustave Bourgain har rått Edelfelt att måla rida ranka; Edelfelt har börjat en färgskiss.

  Gustave Bourgain
 • Edelfelt har i le Temple köpt ett arabiskt draperi till sin ateljé; det återstår att hitta en billig matta, en länstol och en kamin.

 • Charles Baude har tagit Edelfelts skissböcker för att visa dem åt redaktören för l’Illustration, Monsieur Lucien Marc, för att denne ska bestämma sig för någon av croquiserna [skisserna].

  Charles Baude Lucien Marc
 • Häromdagen var Edelfelt med Filip Forsten och Gunnar Berndtson på Varietés och såg Sköna Helena; Edelfelts förtjusning Anna Judic har blivit fet men spelade bra.

  Théâtre des Variétés Gunnar Berndtson Anna Judic Filip Forstén Helena
 • Edelfelt ska tidigt upp följande morgon för att ta sin plats i ateljén och önskar därför god natt; breven kan tillsvidare sändas till Rue du vieux Colombier 9.

 • Ernst Nordström tänker sig in i Jean-Léon Gérômes ateljé; han är en klok gosse med konstförstånd.

  Jean-Léon Gérôme Ernst Nordström
 • Kristian Zahrtmanns vän Massen [Karl Madsen?] är i Jean-Léon Gérômes ateljé.

  Jean-Léon Gérôme Kristian Zahrtmann Karl Madsen