Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

advokater böcker dagstidningar Gud inredningar konstnärer kvinnor musik sällskapsliv sjukdom (tillstånd) svenskar

Paris d. 27 nov. 1896.
Älskade Mamma
Måtte vår Herre låta Anni sjukdom verkli-
gen vara af lindrigare slag, såsom Mamma
förmodar! Det är då skrifvet i ödetsbol,
att Mamma skall genomgå alla möjliga
krofningar detta olycksaliga år. Hvar mi-
mit af dagen går jag och tänker med
oro på Anni den lilla, snälla, älskade
Juni, och ber Gud att sjukdomen måtte
öfver så snart som möjligt. Jag

far ingen ro förrän jag har Mammas
nästa bref, med, som jag hoppas, lugnan-
de underrättelser, i handen. Stackars Mam
ma, som skall sitta fäder i privat-arrest,
utan att se några vänner och bekanta.
Skrif då till Lulle Axel o. a. att de
skaffa Mamma böcker, tidningar, planska
verk från alla möjliga bibliotheker!
Hvad det är ledsamt att ej vara
hemma nu. Hvad jag innerligt skulle
önska att nu kunna vara Mamma
till någonslags nytta eller förströelser.
Jag hoppas jag snart får underrätta
ser hemifrån, annars blir jag allt för
orolig. – Lyckligtvis tror Estlander att
febern är af lindrig ärt, icke sannt?
Herren Gud bevare Eder och hålla sin
beskyddande hand öfver var älskade An-
ni. – Hvad Mamma måste vara

ensam och öfvergifven. – Lycka är det
att den snälla, goda, välsignade tante
Gadd ej är rädd för snillan och ej be-
höfva vara det. Gossarne: Lulle, Axel
Leonard och Mlle borde ej heller vara
rädda att komma till oss, ty skarla-
kansfebern angriper ju mest barn.
I går hade John Sargent varit
och sökt mig och lemnat en bjudning
till dem för aftonen. Mina öden
och sorgliga äfventyr fick jag berätta
för Mr Mistriss och miss Sargent, Nis
Walls, två andra misser, Mistress Acc.
sten, och misserna då hvilket var
det roligaste. Austins äro åter här
men, o, ve! blott för några veckor, för
att sedan passera vintern i Wien. De
ha näml. gjort nära bekantskap med
en Wiener familj, och det är på denna
inbjudning som de fara det. Den qvin-
liga delse af familjen har ingår
lust i verlden att lemna Paris,
men gubben fadren vill det tvärt.
En bror, advokat i Ameriska är också
M
n
2
er

det
allt
ändlig
ockig
berätta
men
Att.

er
här, hygglig, stillsam man. Miss sa-
rak är sig fullkomligt lik, vacker
och söt. Hon har något strålande
gladt och vänligt i sin blick, som
fängslar mig mycket. Den yngre
med det regelbundna fin-fina an-
sigtet har kanske förlorat sig litet
genom att blifvit fetare. Miss Sarah
gick till Pianot och spelade på
min begäran, mycket bra, Wagner
och annat. – Det här året har ändå
gjort mig betydligt alvarligare och
förståndigare, och jag är på långt när
ej så "inflammable" som förr hela
familjen Austen bad mig komma
till dem – comme je suis donc con-
tente de vous revoir" hörde jag
från alla de unga damernas och de-
ras Mammas läppar – Pappa han
sitter tyst, tänker uppå intet just i all-
mänhet. Roligt är det ibland
att ha gjort den der italienska
resan för att af ega erfarenhet
kunna bedöma en massa saker som
allt jämnt komma på tapeten.
Häromdagen var jag hos Becker som
bor bakom all ära och redlighet i

o
tändigt
ända till d
kant res.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Annie Edelfelt är sjuk i scharlakansfeber; Edelfelt är orolig och önskar han kunde vara Alexandra Edelfelt till hjälp och sällskap; Jakob Estlander tror väl att febern är av lindrig art?; det är en lycka att tante Adèle Gadd inte är rädd för smittan; Axel Antell, Lulle (Julian) och Leonard Serlachius, samt Mille (Emil) Cedercreutz borde inte heller vara rädda, då smittan främst angriper barn.

  Alexandra Edelfelt Adelaide Gadd Axel Antell Emil Cedercreutz Alexandra Edelfelt Jakob Estlander Julian Serlachius Leonard Serlachius
 • John Sargent hade sökt Edelfelt och lämnat en inbjudan; Edelfelt fick berätta om sina öden och sorgliga äventyr för Mr FitzWilliam, Mistress Mary och Miss Emily Sargent, Miss Frances Watts, två andra misser, Mistress Elisabeth och misserna Sarah och Mary Austin; Austins är där bara för några veckor; de har gjort bekantskap med en familj i Wien och fadern Ivers James Austin vill besämt tillbringa vintern där; en bror, Amory Austin (advokat i Amerika) var också på plats.

  Amerika Wien John Singer Sargent FitzWilliam Sargent Emily Sargent Sarah Austin Elizabeth Austin Mary Austin Mary Sargent Frances Watts Amory Austin Ivers James Austin
 • Miss Sarah Austin är fortfarande lika vacker och fängslar Edelfelt mycket; han bad henne spela Richard Wagner på pianot; den yngre [Mary Austin] med det regelbundna fina ansiktet har "förlorat sig lite" genom att bli fetare.

  Richard Wagner Sarah Austin Mary Austin
 • Edelfelt har blivit allvarligare under det gångna året, han är inte lika lätt att tända som tidigare; alla unga damerna Austin och deras mamma uttryckte hur nöjda de var över att se honom igen; pappan sitter tyst och tänker på ingenting i allmänhet.

  Sarah Austin Elizabeth Austin Mary Austin Ivers James Austin
 • Det är roligt att ha varit i Italien, så att Edelfelt av egen erfarenhet kan bedöma en massa saker som kommer på tal.

  Italien
 • Häromdagen var Edelfelt hos Adolf von Becker, som bor bakom "all ära och redlighet" i les Ternes; Becker håller på med en reproduktion av sin dansande flicka.

  Ternes Adolf von Becker
 • Vägg i vägg med Adolf von Becker bor svenske målaren baron Gustaf Cederström; Cederström håller på med en stor tavla – Margareta hånande Albrecht av Mecklenburg; det är ett vidrigt ämne och dåligt komponerat och dåligt målat, även om tavlan inte är färdig ännu; sådant skräp sänds sedan till Norden under "franska skolans" namn.

  Adolf von Becker Gustaf Cederström Margareta Albrecht
 • Man kan inte resonera med folk som talar med "sidovördnad" om Jean-Léon Gérôme, Ernest Meissonier, Paul Laurens, J.A.D. Ingres, men som höjer Wilhelm von Gegerfelt, Carl Skånberg och Mihály Munkaszy till skyarna.

  Jean-Léon Gérôme Jean Paul Laurens Ernest Meissonier Mihály Munkácsy J. A. D. Ingres Wilhelm von Gegerfelt Carl Skånberg
 • Edelfelt har fått tag i sina möbler, förutom stolarna som ingen vet vart "slarvern" Berndt Lindholm gjort av; istället tar han Lindholms soffa och länstol utan att betala en "sou" [tidigare fransk myntenhet].

  Berndt Lindholm
 • Tanken på Annis sjukdom och Alexandra Edelfelts ensamhet förföljer ständigt Edelfelt; han hoppas Gud styr allt till det bästa; han hälsar dem och Butti (Berta) Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Pauline Ahlberg lär misstänka att Edelfelt är i staden och vara mankerad [sårad/stött] – tant pis! [strunt samma].

  Pauline Ahlberg
 • *Nästa gång kan Alexandra Edelfelt skriva Rue Bonaparte 24.

  Alexandra Edelfelt