Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

årets fester dagstidningar ekonomi fotografier gymnastik inredningar jul konst post sällskapsliv sjukdom (tillstånd) studier (studieinnehåll) teater

a en
Brefvet hann ej gå med gårdagens port, och jag
tillägger derföre några ord i dag. Nytt bråk och nya ut-
gifter – snickarn hade glömt nyckeln till mitt bord – således
pringa dit – köpt vältambar, en större känna för rent
vatten, handduk, tvål, knaggar för kläderna, spikar och
skrufvar för taflorna. Låtit inga ett söndsigt staffli, och
här i och för allt detta lagt ut mer än 20 francs
i dag. – Gérôme var icke nöjd med min studie i
dag, och påstod att jag gör trädaktigt. – I afton, ehuru
lördags afton, går jag ej till Mme Jacquinot, i nästa lördag
ej heller ty då är kalaset för Gérôme, Pauline får således
ej se mig på 3 veckor. Hanketten lärer komma att
kosta 15 frcs – så kommer julen och framför allt nyåret
med utgifter till höga och venster. Vi ha redan haft
besök af Postiljonen, som fått sin tribut. En ytter
skjorta har jag köpt för Gymnastiken. Tro ej att detta
hänninge utgifvande tyder på samma svåra symptomi

som hos Krohns, som öste ut pengar – hvad
jag gifvit ut är allt till nödvändighetsartiklar
Utan att ha det nödvändigaste är det ju svårt
omöjligt att arbeta. – Stackars gubben Morbror
August, är detta nu slutet på hans många
krämpor, gikt och mask. Svårt att vara sjuk
och gammal och man gjort sig så litet afhåller
– Om några dagar har jag tänkt
i lifvet.
skrifva till Dagbladet, mest om theater o.
konst. Fotografiern har jag till det mista
låtit klistra upp och de se nu helt slåtliga
ut, och pryda ateliern rätt mycket.
Hvad jag gerna ville vara med Eder denna
julverka och hade gerna obehag af stortvätt och
julrysslor för att med Eder få fira den heliga
aftonen
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Brevet hann inte med gårdagens post så han lägger till några rader; i dag har han lagt ut mer än 20 francs på inköp.

 • Jean-Léon Gérôme var inte nöjd med Edelfelts studie.

  Jean-Léon Gérôme
 • Edelfelt går inte till Madame Jacquinots ikväll, inte heller nästa lördag då det är kalaset för Jean-Léon Gérôme; Paulin Ahlberg får således inte träffa honom på tre veckor.

  Pauline Ahlberg Jean-Léon Gérôme Jacquinot
 • Banketten [för Gérôme] lär kosta 15 francs; sedan kommer julen och nyåret med utgifter till höger och vänster; han har köpt en ylleskjorta för gymnastiken; penningutgifterna tyder inte på samma svåra symptom som hos Pietro Krohn, som öste ut pengar; Edelfelt spenderar bara på "nödvändighetsartiklar", utan vilka det är svårt att arbeta.

  Pietro Krohn Jean-Léon Gérôme
 • Stackars gamla morbror August Streng, det är svårt att vara sjuk och gammal då man gjort sig så lite avhållen i livet.

  August Streng
 • Edelfelt tänker skriva till Helsingfors Dagblad, mest om teater och konst.

 • Edelfelt har klistrat upp de mesta av fotografierna; de ser ståtliga ut och pryder ateljén; han hade gärna utstått obehaget med stortvätt och julsysslor för att få fira den heliga aftonen med dem där hemma.