Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

årets fester ekonomi fotografier Gud gymnastik jul kaféer mat modeller (yrken) nordbor porträtt sjukdom (tillstånd) temperatur

Måndags afton.
Älskade Mamma
Jag hoppas efter de beräkningar jag
gjort, att detta bref kommer fram på sjelf
va julaftonsdagen, och på mina vägnar
önskar Eder – en fridfull jul och Herrens
välsignelse. Tidén har gått ofantligt fort
sedan min hitkomst och jag kan knap-
past fatta, att vi nu redan sjunga
på sista versen af detta för oss så
sorgliga är 1896. För oss härborta går
den ena veckan ungefär som den an-
dra, likväl utmärkes den nu påbörja.
de derigenom att jag nu begynt kartonga
till rida ränka med modell. Som jag
emellertid ej fått tag i någon liten
pojke på 4 år, blef teckningen ännu
ej färdig. Det kommer att gå långsan
och jag får seneda mig på att ofta
skrapa ut och börja på igen.
julklapparna (några ännu oköpta
småsaker till Anni och Bertha kan
jag olyckligtvis ej skicka förrän med
Speli M. som jag träffat och som skall
bege sig härifrån den 23. De komma
således för sent, likasom Ellens porträtter

men det står ju ej att hjelpa. Mam-
ma kan ej tro hvad jag bråkat min
hjerna med någon julklapp åt Mam-
ma – men omöjligt att hitta på något
som kunde ha den allra ringaste nytta
med sig och tillika ej vara för stort för
Milis begransade kappsäcksutrymme. –
Helsa alla, alla derhemma från
mig och önska dem rolig jul!
Morbror Gustaf har jag tänkt skrifver
till, men blir det så blir det troligen
ej afton, ty då ha vi den omtalade
gumnastiken. Jag ej begripa hvart
dagarna flyga bort, och lemna såsom
spår af sig några dåliga teckningar
i min atelier. Runeberg har jag
ej träffat – men Gunnar har gjort
det; han hade ej sagt ett ord om
julaftonen – bjuder han ej oss, så skola
Becker, Brunerona (och tjocka hinderas
troligen i hvars sällskap han reser Wolff
Filys. Gunnar och jag fira den tillsam-
mans. Med Brauneron och Lindt oss var
jag i går och åt frukost och senare på
Louvren. B. är en hygglig och flitig
en
der

pojke, en bekant från studenttiden, och
jag tycker han borde få tråkigt på re
son med Lindrons. Han (Lindroos) sade
ej oord under hela dagen i går, kände
derföre att han tid åt rheumatism.
Bra tråkig föreföll han mig.
fulmat och framförallt skinka,
det får jag nu äta i andanom, ty
det blir för bråkigt att här beställa
julmat. Mins Mamma huru jag framsade
på slinkan i fjol på julaftonen och
isynnerhet på julmorgonen. Hvad jag
gerna skulle vilja rita en engel åt
Anni och klippa gubbar åt Butti för
att de skulle få det nöjet att hänga
dem i julfranen. – Den s.k. skandina,
viska föreningen här har genom an-
slag i Café Régence gifvit tillhann
att den ämnar fira julaftonen med
Balloy Juletze, samt inbjuder här
varande skandinaver att deltaga 13 frcs
person. Detta frestar mig alls icke, dels
emedan jag ej känner en enda af
denna såsom man säger "randiga" förening
dels emedan priset är kolossalt för dylikt

strunt nöje. – Jag gissar att ni fira
Julen med Morbrors familj. Så ledsam
att ni ej skolan få ha tant Gadd med
Er! Ernst Nordström arbetar flitigt
i Ecole des Bet. Han är trägen som en
myra och kommer nog att bli fram-
stående i sitt fack. Litet för mycket
sjelfförnöjd förefaller han mig
Älskade goda Mamma, måtte
Gud bevara Eder för allt ondt
och gifva eder frid och fröjd, se
der den innerligaste julvälönskning
jag jag kan uttala. Helsa, mig krama
och kyss småsyskonen, drick min
skäl vid julbordet, såsom jag skall
dricka Eder och hoppas på Gud
och framtiden.
Mammas egen
Atte
Tajta och Maria äro naturligtvis
inbegripna i de allmänna helsningar
na.
har et
P.s. min kamin vänner mycket bra
dag haft 18 grader Celsins hela dagen i atelier.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Enligt Edelfelts beräkningar borde brevet anlända på julaftonen; han vill önska en fridfull jul och Herrens välsignelse; tiden har gått fort och snart sjunger de på sista versen till detta sorgliga år 1876.

 • Denna vecka har han börjat på kartongen till rida ranka med modell; teckningen blev inte färdig då han inte har fått tag på någon pojke på 4 år.

 • Julklapparna till Anni och Bertha Edelfelt skickar Edelfelt med Mili (Emilie) Mechelin, likaså fotografierna av porträttet av Ellen Edelfelt; han har inte kommit på något att köpa åt Alexandra Edelfelt; han hälsar alla och önskar rolig jul; han har tänkt skriva till Morbror Gustaf Brandt, men det blir inte i kväll i och med att han har den omtalade gymnastiken.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Emilie Mechelin
 • Gunnar Berndtson har träffat Walter Runeberg, som inte sagt ett ord om julaftonen; blir de inte bjudna firar de tillsammans med Adolf von Becker, Vilhelm Bruncrona, tjocka Lindroos, Wolff och Filip Forstén; Edelfelt var föregående dag med Bruncrona och Lindroos på frukost och senare på Louvren; Lindroos föreföll tråkig, han sade inte mycket, kanske därför att han led av reumatism.

  Louvren Adolf von Becker Gunnar Berndtson Walter Runeberg Filip Forstén Vilhelm Bruncrona Lindroos Eugen Wolff (osäker koppling)
 • Minns Alexandra Edelfelt hur Edelfelt frossade på skinkan förra julen?; han skulle gärna rita en ängel åt Anni och klippa gubbar åt Butta för att hänga dem i julgranen.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Den så kallade skandinaviska föreningen har på anslag i Café Régence inbjudit skandinaver att fira julafton med "Ball og Juletræ" [bal och julgran]; Edelfelt känner sig inte frestad att delta.

  Café de la Régence
 • Edelfelt antar att Alexandra Edelfelt och systrarna firar med morbror Gustaf Brandts familj; synd att inte tant Adèle Gadd är med dem.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Fanny Brandt Adelaide Gadd Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt
 • Ernst Nordström arbetar flitigt på Ecole des Beaux Arts.

  École des Beaux-Arts Ernst Nordström
 • Edelfelt önskar frid och fröjd och att Gud bevarar dem från allt ont; han ber Alexandra Edelfelt hälsa småsyskonen och att de dricker hans skål vid julbordet; Tajta [Fredrika] Snygg och Mari är naturligtvis inbegripna i de allmänna hälsningarna.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Fredrika Snygg Mari / Marie
 • Edelfelts kamin värmer bra; han har haft 18 grader i ateljén hela dagen.

 • Edelfelt har köpt ett halvt dussin handdukar och ett dynvar.