Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

amerikaner ateljéer brev danser danstillställningar ekonomi engelska finländare förmögenhet inredning (verksamhet) kläder konstnärer kvinnor mat melankoli modeller (yrken) musik ryssar sällskapsliv sjukdom (tillstånd) skor språk tandvärk tavlor temperatur tidskrifter utställningar väderlek

ft och det med den allt de
Mammas bref fick jag i går, men hade under afton
som en sådan nervös tandvärk, att jag omöjligen
lunde skrifva. Nu är jag svullen och sned i ansigt
men väcken är så godt som borta. Emellertid fick
jag i går lof att skicka bort modellen midt i sean
ty att arbeta under så fatta omständigheter är
möjligt. Min stackars tafla hade en svår dag i
söndags. 3 stycken dödsdomar på en dag, det är starkt
Först Massine, så hvar och så Baude som alla rådde
mig att börja om på ny duk. Allt hvad jag hittils gjort
lär således varit bortkastad möda. Det värsta är att
jag till fullt insar att de ha rätt i sin dom. I mor-
gon begynner jag att teckna om, och hoppas då att
det skall gå så mycket raskare och bättre då jag redan
Han dra nytta af de erfarenheter jag gjort. Jag hade
näml. gjort pojken för stor och henne för styf och
rak, hvilket gjorde att det hela var så godt som
begripligt och att rörelsen ej var synlig. I nästa
vecka den här tiden hoppas jag kunna säga
att taflan småningom börjar så så ut att man kan
se hvad det skall bli. Att jag varit olycklig och
modlös, och kännt mig så dålig och ynklig som möjligt
behöfver jag väl ej säga, ty Mamma känner huru
satt jag blir nedslagen då arbetet ej går. Jag skulle
vilja vara lugn och räsonnera förståndigt ungefär
så här: posito att taflan ej blir färdig till början
Mars, så kan jag i alla fall få den färdig till
expositioner i Helsingfors, och der får jag den nog sakt.
men det är mig omöjligt, jag tycker ibland att
det vore en skam, så stor att jag ej skulle kunna bära

den om jag blefve refuserad i år – nej nu
känner jag att tandvärken börjar igen och alla
mina reflexioner bli således melankoliska.
I förrgår på aftonen var jag bjuden till Sargen
på en liten dans (jag tror jag fick tandvärker
der – jag satt en lång stund vid ett fönster der det
drag förfärligt) Endast 10 par ungefär, och alla
bekanta på två tre undant här. Misserna dusten
frånvar var allmänt och djupt beklagad. Jag
dansade kotiljong med en ung dam som jag blef
presenterad för. Hon föreföll ovanligt hygglig och
anspråkslös, hvilket var så mycket mera före
derligt, som hon lär vara stormrik. Vi talade om
Wagner och jag yttrade mig svår säkert – och först efter
en god stund kröp det fram att hon varit icke alla
häst på alla representationerna i Bayreuth men
också på repetitionerna, kände Wagner personligen
o.s.v. – Likaså talte vi än ryska målare och jag ledsen
samtikt på en allmänt beundrad tafla af en ung
ryss, som nyligen var utstäld hos Goupil – Ja,
sade hon" jag tyckte också mycket om den, och
är nog lycklig att få köpa den. Efter danska
var der supé – mest sötsaker såsom det brukat
här, och först kl. 3 på morgonen kom jag hem.
Sarquits äro mycket hjertliga och vänliga mot
mig – och jag skulle finna mig ypperligt der om
jag icke vore den enda i sällstyret, som ej talar
engelska. Lachaises mor är amerikanska, och han
talar derföre engelska lika så bra som franska. Deras
f
fice
bli
pag
iner
tur
det
ser
ma
fa
Nu
de an
om a
nod
atelie
diner
n

sn
Atte
leska.
et Sarme
årken
der det
ich alla
ma der ut
Jag
jag be
öjlig och
fören
som
after
icke all
ata men
onliga
jag takt
(en ung
l. Ja
er, och
dansen
chors
en
lar
fixa ide att jag nog kan tala fastän jag är
blyg, är tråkigare än allt annat –
Jag har köpte mig ett par finare stöflar med
vaxläders recepter till 10 frcs. – Hvad det är
tungt att ge ut 5 frians styckena åt modellen
Det är med en djupt sorgsen blick som jag
ser dem glida ned i hennes pirat. – Ja, om Mam-
ma vore här, så vore det ingen nöd med att
få det nätt och trefligt arrangeradt häruppe
Nu ser här ut som de att stått. Man kan så tydligt
se öfverallt der en fruntimmers hand varit med
om att möblera ett rum. Maxime t.ex. har inga
nöd; hans mor kommer alla dagar upp på hans
atelier, går med honom i bodarna, låter sy går
diner o.d. och ger honom goda råd. Hans atelier
är nästan för treflig och vacker, och jag skulle
nöja mig med tredjedeln af all denna grannlåt.
Ja, om jag skulle kunna ha ett aflägset hopp
om att ej bli alldeles abruti som konstnär
om jag lefde i Finland, så skulle jag gerna
flytta för alltid till Helsingfors eller hvar helst jag
med Mamma.
kunde få lefva tillsammans
Hade jag mera pengar så skulle det vara en
smål sak att få en våning med ateliern här,
och Mamma skulle komma hit – på något år åt-
minstone. Hvar gång jag vänder mig om på
stolar der jag nu sitter och skrifver så ser jag
min korreur till tafla – Jag har struckit ut
så godt som alltsammans för att börja på nytt
Jag saknar min sann ej det som der var förut,
ty det var tungt, dumt och tråkigt i högsta grad

Om jag ändå kunde måla som de som jag alla dagar
träffar på restauranter Dagnan, Bastien, Wencher
En gammal bekant från Jönköping är här
Paris! som vid tiden för vår första bekantskap var
elev i konstakamin är nu här för att ytterligare
utbilda sig. Han var på visit häruppe för några da-
gar sedan. Den starkarn har sjuka ögon, och får lof
att arbeta med stor försigtighet för att ej öfveran-
stränga dem. – –
Estlanders tidskrift – ja jag
han ej ens tänka derpå nu när jag har land.
värk – men nog får man väl lof att skrifva något
det för att rådde äran – men hvad? – Krohn
har skrifvit, och beklagar sig öfver denna lära
ga, arbetslösa tid, dåliga finanser och ensam
het, ty Ola lärer vara så uppliga af sin lilla
hustru att han ej har mycken tid öfver för Krohn
Om han ändå komma hit, som han lofvar!
Han ber mig framföra sina nyårsvälönskningar
till Mamma. – Mina dagarna gå hastigt under
och jag ser med häpnad att vi redan skrifva
den 10 Januari 1877. Måtte jag om 15 dagar
kunna säga om min tafla att "der vil blive
noget derutaf. sämst af allt vore att tappa
couraget. Genome har en tafla hos sig som
han börjat om 4 gånger. – Vädret är
fortfarande varmt om regnigt – 13 à 14 grader
varmt. – Helsa alla hjertligt från
Atte.
När komma Eklöfs? Linnar och finskor
har jag ej sett på länge.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt fick Alexandra Edelfelts brev föregående dag.

  Alexandra Edelfelt
 • Under föregående aftons lopp hade Edelfelt en sådan "nervös" tankvärk att han inte kunde skriva; han hade också fått lov att skicka bort modellen mitt i sceansen för att det på grund av tandvärken var omöjligt att arbeta.

 • I söndags hade Edelfelts tavla en svår dag; både Maxime Faivre, John Macallan Swan och Charles Baude rådde honom att börja om på ny duk; följande dag börjar Edelfelt teckna om motivet och hoppas att han kan dra nytta av de erfarenheter han gjort; han hade gjort pojken för stor och henne för styv och rak; han har varit olycklig och modlös, Alexandra Edelfelt känner till hur lätt han blir nedslagen då arbetet inte går som det skall.

  Alexandra Edelfelt Charles Baude John Macallan Swan Maxime Faivre
 • Edelfelt skulle vilja vara lugn och resonera som så att om tavlan inte blir färdig till början av mars, kan han i alla fall göra den färdig till utställningen i Helsingfors, där han högst antagligen får den såld; han tycker ändå att det vore en skam som han inte kunde bära om han blev refuserad till Salongen i år; tandvärken gör att hans reflektioner blir melankoliska.

  Helsingfors
 • I förrgår var Edelfelt bjuden på en liten dans till Sargents; troligen fick han tandvärken där, han satt vid ett fönster där det drog förfärligt; Misserna Austens frånvaro var allmänt och djupt beklagad.

  FitzWilliam Sargent Sarah Austin Mary Austin Mary Sargent
 • Edelfelt dansade kotiljong med en ung dam som han blev presenterad för; hon föreföll ovanligt hygglig och anspråkslös, trots att hon lär vara stormrik; Edelfelt uttalade sig tvärsäkert då de talade om Richard Wagner; det visade sig att hon varit på alla uppträdanden och repetitioner [på Wagner-festivalen] i Bayreuth, samt att hon kände Wagner personligen; de talade också om ryska konstnärer; Edelfelt förde in samtalet på en ung rysk målare som varit utställd hos Adolphe Goupil, det visade sig att hon köpt tavlan i fråga; efter dansen bjöds de på supé, som vanligt var det mest sötsaker; Edelfelt kom hem först kl. 3 på morgonen.

  Bayreuth Adolphe Goupil Richard Wagner
 • Sargents är mycket hjärtliga och vänliga; Edelfelt skulle känna sig ypperligt bekväm där om det inte vore för att han är den enda i sällskapet som inte talar engelska.

  FitzWilliam Sargent Mary Sargent
 • Eugène Lachaises mor är amerikanska, så han pratar engelska lika bra som franska.

  Eugène Lachaise Surchon
 • Edelfelt har köpt ett par finare stövlar; det tar emot att ge 5 francs per gång åt modellen.

 • Om Alexandra Edelfelt vore här skulle det inte vara svårt att få det vackert arrangerat i ateljén; man kan tydligt se då en kvinnlig hand varit med om att möblera ett rum; Maxime Faivres mor hjälper till att hålla reda i sin sons ateljé; ifall Edelfelt inte riskerade att bli alldeles "abruti" [förslöad] som konstnär i Finland, skulle han gärna flytta för alltid till Helsingfors eller vart som helst där han kunde leva tillsammans med Mamma; om han hade pengar kunde hon bo med honom i Paris.

  Helsingfors Finland Alexandra Edelfelt Maxime Faivre Faivre
 • Varje gång Edelfelt vänder sig om ser han sin "horreur" [förskräckelse] till tavla; han önskar han kunde måla som Pascal Dagnan-Bouveret, Jules Bastien-Lepage och Joseph Wencker.

  Jules Bastien-Lepage Pascal Dagnan-Bouveret Joseph Wencker
 • Edelfelt har haft besök av en gammal bekant från Jönköping, Georg Pauli; då de lärde känna varandra var Pauli elev vid Konstakademin, nu är han i staden för att vidareutbilda sig; Pauli har sjuka ögon och måste akta sig för att inte överanstränga dem.

  Jönköping Konstakademien Georg Pauli
 • Edelfelt har svårt att komma på vad han ska skriva om till Carl Gustaf Estlanders [Finsk] tidskrift.

  Carl Gustaf Estlander
 • Pietro Krohn har skrivit ett brev till Edelfelt; Krohn beklagar sig över den långa arbetslösa tiden, dåliga finanser och ensamhet; Ole Haslund lär vara så upptagen av sin fru att han inte har mycket tid över för Krohn; Edelfelt önskar Krohn till Paris; Krohn sänder nyårshälsningar till Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Otto Haslund Frederikke Haslund
 • Dagarna går hastigt undan; Edelfelt hoppas om 15 dagar kunna säga om tavlan att "der vil blive noget derutaf"; han får inte tappa kuraget; Jean-Léon Gérôme har en tavla hos sig som han börjat om med fyra gånger.

  Jean-Léon Gérôme
 • Vädret är fortfarande varmt och regnigt; han hälsar hjärtligt till alla.

 • När kommer Eklöfs? Edelfelt har inte sett landsmän på länge.

  August Eklöf Elin Eklöf
 • Det är roligt att Julqvällen "gjort lycka"; Edelfelt undrar hur det gått för den i Sverige.

  Sverige