Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

bibliotek ekonomi framtid kvinnor lycka män melankoli militärer (personer) modeller (yrken) museer tavlor utställningar

Fro de f
modellen här skrifvit att hon ej kunnat kom-
ma, emedan hon fått mitt svar för sent – Såle
des först den 19 de! Ack hvad jag är förtviflad.
Jag har ingen att utgjuta mitt hjerta för,
inga stolar att slå sönder och jag setter mig
derföre ned och skrifver om min förargelse.
Ingenting på jorden är otäckare än att vilja
arbeta, och ej kunna. I går gick jag till sängs
kl. 10 för att sofva väl, steg upp kl. 6, drack
kaffe, gymnasticerade litet, bredde färgerna
på paletten, preparerade hufvudet på Drottnin
blanca för att rigtigt kunna ta tiden i åkt, och
väntade så med klappande hjerta till kl. 8 – då
jag fick biljetten från min kära Mademoiselle.
Mamma vet att jag efter mycket bråk fått
tag i en vacker blondin – som är så upptager att
hon endast kan komma 3 gånger före Salongen –
I går var första gången, och då skulle jag ej
arbete – emedan mitt svar kom för sent, jag
skref i går morgse, och tre artister sedan dess
varit och tingat henne. Det är ett elände nu
under tiden strax före salongen, modeller, månne-
quiner, kostumer äro så borttagna att endast
skrapet återstår, genom en lyckliroff har jag
kunnat få en maningen, men den uslaste, smutsigare
och trasigaste i hela Paris. – Hvad skall jag göra
i dag – gå till Cluny, der jag ej kan göra mycket
efter det är mycket mulel och således så godt
som holmörkt der – hvad det är rysligt ledsamt
och förargligt. Man blir så modfäld och nervöst

af sådana småsaker i det hela att det är rigtigt
löjligt. Och så så bibliotheket stängdt i dag.
Nordström skulle göra en stor konstruktion
af perspektivet i min tafla – jo nytt också
Här i lifvet får man aldrig litet på någon
annan än sig sjelf – jag gör det ej heller men
jag tycker ändå att det är onödigt af folk
att lofva och ej hålla. Min tafla blir ej
färdig till Salongen på det har viset.
Stora utgifter får jag snart – ram, som
här i allmänhet kostar mycket pengar, ett
starkt staffli 150 frcs o.s.v. – Men konsten vore
väl annars en för lycklig bana, om ej dessa
eviga små bekymmer alltjemnt skulle påminna
en om att menniskan från för allt måste
endare lida ordentligt eller på ett eller annat
sätt påminnes om att hon är fjettrad i denna
frad verld. Hvad tjenar det till att åstunda
tycka och välbefinnande – det existerar ända
icke; de som vi tro lyckligast lättade lida än-
då af ett eller annat – dålig mage eller dåliga
tänder och så är ju lyckan putssverk. – Om jag
någonsin kommer att måla Sveaborg, så gör
jag det hemma i Finland och skyr inga dipenser
för atelier och kostymer – skall göra studier ute
på isen, men inga småförargelser får då hon
ma svåger – gardiner att stå modell. Om man
i allmänhet kunde undvika att måla taflor med
qvinnor i så vore det bra, ty qvinna modeller äro
alltid slarfvigan än karlar, likaså borde man ej
måla taflor i Paris under månadern före salongen
jannar och februari. – Förlåt denna sväder i ett ännu
som ej intresserar Mamma – men jag är ensam och
toujours à
behöfver utgjuta mina känslor.
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Modellen meddelar att hon inte kan komma förrän den 19, eftersom Edelfelts svar kom för sent; han ger utlopp för sin förargelse genom att skriva till Alexandra Edelfelt; han hade förberett allt för att måla drottning Blancas huvud; som Mamma vet hade han efter mycket besvär fått tag i en vacker blondin, som är så upptagen att hon bara kan komma tre gånger före Salongen, varav den första gången nu inte blev av.

  Alexandra Edelfelt Blanka
 • Alla modeller, mannekänger och kostymer är upptagna före Salongen; genom en lyckoträff har Edelfelt fått en mannekäng, men hon är den uslaste, smutsigaste och trasigaste i hela Paris.

  Paris
 • Edelfelt kan inte göra mycket en dag som denna; vädret är så mulet att det är för mörkt på Cluny; han blir modfälld och nervös av sådana småsaker; dessutom är biblioteket stängt.

  Musée de Cluny
 • Ernst Nordström hade lovat göra en stor konstruktion av perspektivet i Edelfelts tavla men inte gjort det; då folk inte håller vad de lovat blir hans tavla inte färdig till Salongen.

  Ernst Nordström
 • Snart får Edelfelt stora utgifter för ram och staffli.

 • Konsten vore en för lycklig bana om inte de eviga små bekymren påminde en om att människan måste endera lida eller på annat sätt påminnas om att hon är fjättrad i "denna snörda värld"; även de lyckligast lottade lider av ett eller annat, dålig mage eller dåliga tänder och då är lyckan puts väck.

 • Om Edelfelt någonsin kommer att måla Sveaborg gör han det hemma i Finland och skyr inga depenser [utgifter] för ateljé och kostymer; han ska göra studier ute på isen och gardister ska stå modell.

  Finland Sveaborg
 • Edelfelt önskar allmänt att han kunde undvika att måla tavlor med kvinnor på; kvinnomodeller är alltid slarvigare än karlar; man borde heller inte måla tavlor i Paris under månaderna januari och februari före Salongen; han ber Alexandra Edelfelt om förlåtelse för sin svada, men han är ensam och behövde utgjuta sina känslor.

  Paris Alexandra Edelfelt